מלגות מחלקה

מלגות הצטיינות לדוקטורנטים.ות של פסיכולוגיה

דוקטורנטים.ות שלא עושים התמחות אך עובדים במקביל מחוץ לאוניברסיטה אינם רשאים לקבל מלגת נשיא. ולכן, המחלקה לפסיכולוגיה מפנה תקציבים מסויימים למתן מלגות הצטיינות תחרותיות מדי שנה לדוקטורנטים.ות אלה. מלגות אלה תוענקנה מדי שנה בשנה, וזאת בהתאם למקורות התקציביים הזמינים לכך, המשתנים מדי שנה.

 

חלוקת "מלגות הצטיינות" אלה תעשינה על בסיס הקריטריונים הבאים:

  1. סטודנטים.ות שעובדים פחות מ- 50% משרה מחוץ לאוניברסיטה

  2. סטודנטים.ות שיכולים להקדיש יומיים בשבוע לביצוע המחקר

  3. סטודנטים.ות שהוכיחו התקדמות במחקרם (עמידה בלו"ז, דיווח של מנחה/ועדה מלווה, וכו')

  4. סטודנטים.ות שהוכיחו מצוינות מחקרית (פרסומים, הצגה בכנסים חיצוניים, וכו')

  5. סטודנטים.ות ללא מקורות מימון אחרים (מענקי, מלגות חיצוניות, וכו')

  6.  יש למלא את טופס הבקשה המצורף בזה

 

ההחלטה לגבי מתן וגובה המלגה תתקבל בוועדה לתארים מתקדמים של המחלקה, לאחר קבלת החומרים הרלוונטיים והטופס המצ"ב.

. יש להגיש את החומרים לאיילה  עד  ה 14 ביולי 2024