על הספרייה

על הספרייה:

הספרייה לפסיכולוגיה היא ספריית לימוד ומחקר, המספקת לסטודנטים, לחוקרים, לחברי הסגל האקדמי במחלקה לפסיכולוגיה ובמחלקות האחרות באוניברסיטה, וכן לפסיכולוגים ולמטפלים, גישה למקורות המידע בתחומי הפסיכולוגיה והפסיכיאטריה, וכן גישה לפרסומים בתחומי מדעי החיים, מדעי החברה ומדעי הרוח.

 

מיקום הספרייה:

בניין מדעי החברה 902 (בניין המחלקה לפסיכולוגיה), הממוקם בצפון הקמפוס, קומה הראשונה, חדר 105.

מה נמצא בספרייה