קבלת קהל במחלקה

 • קו מידע ונתב שיחות 5318540

 • ראש המחלקה, פרופ' מני קוסלובסקי

 • סגן מנהלי לראש המחלקה, גילה קלדרון בוכר

 • מזכיר ראש המחלקה, יחזקאל קופרמן 5317673

 • מזכירות תואר שני ושלישי, אילה ברכה 5317671

 • מזכירות תואר ראשון וקבלה לתואר שני, זהבה פטררו 5317672

 • ברור ציונים ובחינות, ליליאן סטבסקי 5318539

 • מס פקס 7384106

 • ספריה 5318261

 • ספרית המבחנים 5318969

 • דב הר-אבן (ייעוץ סטטיסטי) 5318175

 • קליניקה טיפולית 5318541