English שלחו לחבר

תואר שני

מידע לתלמידי תואר שני בפסיכולוגיה

סילבוסים- קטלוג הקורסים

מידע כללי:

  1. הנחיות, הסברים וטפסים להגשת בקשות, הצעות מחקר, תזה וכדומה.

  2. תקנון ונהלים לתואר שני מביה"ס ללימודים מתקדמים - לינק לחוברת פרטי מידע

  3. מידע על מלגות לתארים מתקדמים 

  4. מסמך רענון נהלים

  5. תקנון יולדות, נשים בהריון/שמירת הריון, טיפולי פוריות משמורת/אומנה 

מידע לרישום לשנת הלימודים תשפ"ב :

 

מידע כללי נוסף על המגמות -שנה"ל תשפ"א:

מידעון דיגיטאלי

טפסים לתואר שני

 

מידע כללי נוסף על המגמות -(עדכני עד לשנה"ל תש"פ):

 

דרישות הלימודים לשנים קודמות:

 

 

תאריך עדכון אחרון : 11/08/2021