תואר שני

מידע לתלמידי תואר שני בפסיכולוגיה

סילבוסים- קטלוג הקורסים

מידע כללי:

  1. הנחיות להגשת הצעות מחקר ותיזה, והארכות לימודים - נובמבר 2021

  2. תקנון ונהלים לתואר שני מביה"ס ללימודים מתקדמים - לינק לחוברת פרטי מידע

  3. מידע על מלגות לתארים מתקדמים 

  4. מסמך רענון נהלים

  5. תקנון יולדות, נשים בהריון/שמירת הריון, טיפולי פוריות משמורת/אומנה 

מידע לרישום לשנת הלימודים תשפ"ב :

 

מידע כללי נוסף על המגמות -שנה"ל תשפ"א:

מידעון דיגיטאלי

טפסים לתואר שני

 

מידע כללי נוסף על המגמות -(עדכני עד לשנה"ל תש"פ):

 

דרישות הלימודים לשנים קודמות: