מועמדים לתואר שלישי

מסלולים לתואר שלישי (PhD)

 

מועמד/ת יקר/ה:

לימודי התואר השלישי בפסיכולוגיה מיועדים להכשרת חוקרים (או קלינאים-חוקרים) מובילים. למעלה מ-100 דוקטורנטיות ודוקטורנטים (כ-20-25 בכל שנה) לוקחים חלק מרכזי בפעילות מעבדות וקבוצות המחקר המגוונות במחלקה לפסיכולוגיה, ולאחר סיום הדוקטורט, רבים מהם ממשיכים לחקור - באקדמיה, במערכות בריאות הנפש והרפואה, או בתעשיה. ישנם יותר ממאה סטודנטים הלומדים במסגרת התואר השלישי. רשימת עבודות הדוקטורט שנכתבו במחלקה לפסיכולוגיה בשנים האחרונות

1. המסלול הרגיל:

מיועד לסטודנטים אשר סיימו את התואר השני ומתקבלים בהתאם לציוניהם והישגיהם האקדמאיים. הם נדרשים להשתתף בקורסים ( חובה ובחירה) ולהגיש את  הצעת המחקר בסוף השנה הראשונה ללימודים.  זמן הלימודים והגשת הדיסרטציה לתואר השלישי הינם תוך ארבע שנים.

 

מועמדות לדוקטורט מתחילה ביצירת קשר עם מנחה פוטנציאלי/ת, ועבודה עמה/עמו על גיבוש רעיון להצעה מקדמית. לאחר שנוצר קשר כזה וישנה הסכמה עקרונית של המנחה לתמוך במועמדותך. 

הנחיות לביצוע ההרשמה ללימודי התואר השלישי בפסיכולוגיה במסלול רגיל (לאחר תזה)

להגשת המועמדות לפסיכולוגיה נדרש ציון סופי 90 לפחות של התואר השני בפסיכולוגיה וכן ציון של עבודת התזה 90 לפחות.

מועד הרשמה לדוקטורט החל מחודש פברואר- אפריל של אותה שנה (אין רישום מאוחר מעבר לתאריך זה)

יש להגיש טופסי מועמדות לתואר שלישי באתר בית הספר לתארים מתקדמים באופן מקוון- ראה הרשמה מטה (הגב' אביה סגל אחראית על מועמדים בבל"מ)

במקביל להגשת המועמדות באינטרנט, יש לשלוח באמצעות המייל למרכזת תואר שלישי במחלקה לפסיכולוגיה גב' אילה ברכה  ayala.bracha@biu.ac.il את החומרים שלהלן:

  • רשימה מודפסת של שמות הממליצים לא יאוחר מסוף חודש פברואר שתכלול: כתובת המייל של הממליץ , טלפון וכתובת. נדרשות 3 המלצות מאקדמיה. טופס רשימת ממליצים לדוקטורט.
  • אישור המנחה בפוטנציאל על הסכמתו להנחות את התלמיד, במקרה שהמנחה מכיר את המועמד רצוי לבקש ממנו המלצה (על המנחה להיות בדרגת מרצה בכיר ומעלה).
  • הצעה מקדמית אשר גובשה ביחד עם המנחה -עד 19 באפריל (ההצעה תכלול השערות ראשוניות של המחקר בהיקף של 4-3 עמודים באישור המנחה).

מועמדים אשר סיימו תואר שני בחו"ל או באחת המכללות בארץ , יש לבדוק הכרת התואר טרם ביצוע ההרשמה עם אילה ברכה. 

מועמדים/ות שסיימו תואר שני במחלקה לפסיכולוגיה בבר אילן- המחלקה תבקש חוות דעת המגמה על התאמת המועמד/ת ללימודי הדוקטורט. 

 

2. המסלול המשולב:

להלן הנחיות בקישור המצורף בזה

https://psychology.biu.ac.il/node/2018

* לידיעתכם: המחלקה תבקש חוות דעת המגמה על התאמת המועמד/ת ללימודי הדוקטורט עבור מועמדים/ות שסיימו תואר שני במחלקה לפסיכולוגיה בבר אילן.

לקטלוג תוכניות לימוד

לפרטים:  אילה ברכה טלפון: 03-5317671 דוא"ל: ayala.bracha@biu.ac.il

להרשמה