מועמדים לתואר שלישי

מועמד/ת יקר/ה:

לימודי התואר השלישי בפסיכולוגיה מיועדים להכשרת חוקרים (או קלינאים-חוקרים) מובילים. למעלה מ-100 דוקטורנטיות ודוקטורנטים (כ-20-25 בכל שנה) לוקחים חלק מרכזי בפעילות מעבדות וקבוצות המחקר המגוונות במחלקה לפסיכולוגיה, ולאחר סיום הדוקטורט, רבים מהם ממשיכים לחקור - באקדמיה, במערכות בריאות הנפש והרפואה, או בתעשיה.

הנה רשימת עבודות הדוקטורט שנכתבו במחלקה לפסיכולוגיה בשנים האחרונות

מועמדות לדוקטורט מתחילה ביצירת קשר עם מנחה פוטנציאלי/ת, ועבודה עמה/עמו על גיבוש רעיון להצעה מקדמית. לאחר שנוצר קשר כזה וישנה הסכמה עקרונית של המנחה לתמוך במועמדותך, ניתן להגיש מועמדות לפי ההנחיות המופיעות בקישורים הבאים.