מועמדים לתואר שלישי

מועמד/ת יקר/ה:

קטלוג תוכניות לימוד

מועמדות לדוקטורט מתחילה ביצירת קשר עם מנחה פוטנציאלי/ת, ועבודה עמה/עמו על גיבוש רעיון להצעה מקדמית. לאחר שנוצר קשר כזה וישנה הסכמה עקרונית של המנחה לתמוך במועמדותך. 

הנחיות לביצוע ההרשמה ללימודי התואר השלישי בפסיכולוגיה במסלול רגיל (לאחר תזה)

להגשת המועמדות לפסיכולוגיה נדרש ציון סופי 90 לפחות של התואר השני בפסיכולוגיה וכן ציון של עבודת התזה 90 לפחות.

מועד הרשמה לדוקטורט החל מחודש פברואר- אפריל של אותה שנה (אין רישום מאוחר מעבר לתאריך זה).

במקביל להגשת המועמדות באינטרנט, יש לשלוח מייל למרכזת תואר שלישי במחלקה לפסיכולוגיה גב' אילה ברכה  ayala.bracha@biu.ac.il

  • רשימה מודפסת של שמות הממליצים לא יאוחר מסוף חודש פברואר שתכלול: כתובת המייל של הממליץ , טלפון וכתובת. נדרש 3 המלצות מאקדמיה. טופס רשימת ממליצים לדוקטורט.
  • אישור המנחה בפוטנציאל על הסכמתו להנחות את התלמיד, במקרה שהמנחה מכיר את המועמד רצוי לבקש ממנו המלצה (על המנחה להיות בדרגת מרצה בכיר ומעלה).
  • ההצעה המקדמית -עד 19 באפריל (ההצעה תכלול השערות ראשוניות של המחקר בהיקף של 4-3 עמודים באישור המנחה).

מועמדים אשר סיימו תואר שני בחו"ל או באחת המכללות בארץ , יש לבדוק הכרת התואר טרם ביצוע ההרשמה עם אילה ברכה.

Applications instructions: Psychology PhD program (“regular” track, post-MA)           

 

לפרטים:  אילה ברכה טלפון: 03-5317671 דוא"ל: ayala.bracha@biu.ac.il

להרשמה