מסלול המשולב לתואר שלישי (PhD)

מסלול המשולב לתואר שלישי (PhD)

הלימודים מתקיימים בכל אחת ממשלושת המגמות במחלקה:

  • המגמה החברתית-ארגונית
  • המגמה הקלינית
  • מגמת פסיכולוגיה, קוגניציה, רגש מוח

המסלול מיועד להקנות תואר שלישי וכן תואר שני במגמה אליה התקבלו ויבצעו עבודת מחקר בהנחיית חבר סגל מהמחלקה כדיסרטציה לתואר שלישי. מסלול זה מחייב תמיכה וליווי מצד חבר סגל המשמש כמנחה הדוקטורט. הלימודים נמשכים עד 6 שנים לסטודנטים שימלאו את חובות השמיעה (Ph.D.).

המסלול מחולק לשני שלבים:

השלב הראשון  (נמשך שנתיים) הינו שלב בסיסי ובו הסטודנטים נדרשים:

  • ללמוד קורסי חובה ובחירה במגמה אליה התקבלו (בדומה ללימודים) במסלול הרגיל למ.א.
  • להגיש הצעת מחקר מקדמית לעיון הוועדה ללימודים מתקדמים בסוף שנה א' ללימודי המאסטר.

התנאים למעבר הסטודנט לשלב השני (נמשך כ- 4 שנים) במסלול:

  • להשיג ממוצע 90 לפחות בלימודי המאסטר.
  • להגיש לשיפוט הצעת מחקר לדיסרטציה לא יאוחר מסוף סמ' א' של שנה שנייה ללימודי המאסטר, בהנחיית אחד מאנשי סגל המחלקה.

*לקבלת אישור זכאות לתואר שני  יש להגיש דו"ח מסכם על מחקר חלוץ או לשלוח מאמר לכתב עת שפיט.

**בשלב מתקדם זה, נדרשים הסטודנטים ללמוד קורסי דוקטורט, ולפתח את המחקר שיוביל לעבודת הדוקטורט (כלומר, הדיסרטציה) שלהם.

חשוב לציין כי זהו מסלול תחרותי והמעבר בין שני השלבים אינו אוטומטי. המעבר טעון אישור של הוועדה ללימודים מתקדמים, עמידה בסף הנדרש ותלוי גם במספר המקומות הפנויים באותה שנה. הדיון בוועדה נעשה בסוף שנה א' ללימודי המאסטר ומתחשב בהישגי התלמיד, המלצת המנחה, ואיכות הצעת המחקר המקדמית.

המחלקה משתדלת להשיג מילגות ותמיכה לסטודנטים במסלול המשולב.

למידע על ההנחיות לביצוע המעבר למסלול המשולב לחץ כאן

לפרטיםגב' ברכה אילה טלפון:03-531-7671 דוא"ל:Ayala.Bracha@biu.ac.i

להרשמה