מסלול המשולב לתואר שלישי (PhD)

מסלול המשולב לתואר שלישי (PhD)

*(המידע שלהלן לא סופי-נתון לשינויים)

הלימודים מתקיימים בכל אחת ממשלושת המגמות במחלקה:

  • המגמה החברתית-ארגונית
  • המגמה הקלינית
  • מגמת פסיכולוגיה, קוגניציה, רגש מוח

המסלול מיועד להקנות תואר שלישי וכן תואר שני במגמה אליה התקבלו ויבצעו עבודת מחקר בהנחיית חבר סגל מהמחלקה כדיסרטציה לתואר שלישי. מסלול זה מחייב תמיכה וליווי מצד חבר סגל המשמש כמנחה הדוקטורט. הלימודים נמשכים עד 6 שנים לסטודנטים שימלאו את חובות השמיעה (Ph.D.).

הליך פנימי למעבר למסלול המשולב לדוקטורט

 

לפי התהליך החדש שהוצג על ידי בל"מ, סטודנט יוכל לעבור למסלול המשולב אם יסיים את התזה תוך שנתיים בציון 90 לפחות, וכמובן יתקבל ע"י המחלקה כסטודנט לדוקטורט (ראו יתר הקריטריונים בקישור לנהלים החדשים של בל"מ כאן). למען הסר ספק: תהליך ביצוע התזה (הגשת הצעה, הגנה, וכיו"ב) הוא רגיל. סטודנט שעובר למסלול המשולב יוכל לחשב את התזה כפרק בדוקטורט, וכמו כן יוכל לכתוב הצעת דוקטורט כחלק (תוספת) של התזה. את הצעת המחקר לדוקטורט ניתן להגיש לשיפוט פנימי באמצעות וועדה מלווה בסמוך לבחינת התזה ועד 6 חודשים ממועד הקבלה לתואר השלישי.

 

מכיוון שהקבלה למסלול המשולב תלויה בקבלת ציון תזה של  90 לפחות, חובה להפריד בין התזה להצעת הדוקטורט. אולם, על מנת לזרז את התהליך, המחלקה מציגה את הנוהל הנ"ל להגשת מועמד למעבר למסלול המשולב:

 

על חבר הסגל המנחה הפוטנציאלי ליידע את חברי הועדה המחלקתית באם כוונתו להנחות סטודנט למסלול משולב לא יאוחר מתחילת סמ' ב' של שנתו השנייה לתואר השני  של המועמד. על המנחה/מועמד להגיש את המסמכים הבאים:

  1. ממוצע ציונים בתואר השני (נדרש ציון 90 לפחות) (מועמד)
  2. המלצת מנחה והסכמה להנחות (מנחה)
  3. המלצה מחקרית של חבר סגל  נוסף (מנחה)
  4. אישור המגמה והסכמה להתאמתו של המועמד לעבור ללימודי דוקטורט (מנחה)

הועדה המחלקתית לתארים מתקדמים תדון בבקשה, ותחליט על דחייתו או קבלתו "על תנאי" של המועמד למסלול, כאשר התנאי למעבר הינו ציון 90 לפחות בתזה.

לפרטיםגב' ברכה אילה טלפון:03-531-7671 דוא"ל:Ayala.Bracha@biu.ac.i

להרשמה