מחקר בקליניקה

בקליניקה לשירות הקהילה נערכים מחקרים, שמטרתם להעריך ולשפר את איכות הטיפולים הניתנים במסגרתה. בשנים האחרונות חלה התפתחות משמעותית בתחום המחקר הקליני. המחקר בוחן גורמים שונים המקדמים תוצאות טיפול חיוביות. בין גורמים אלה נכללים סוג הבעיה שלגביה פונים.ות לטיפול, מאפייני הפונה, מאפייני המטפל.ת, סוג הטיפול שניתן ותהליכים שונים המתרחשים במהלך הטיפול. תוצאות המחקרים תורמות להבנה הקלינית של המנגנונים המייצרים שינוי לטובה בעקבות טיפול. על בסיס הבנות אלו יכולה הקליניקה לשפר את שירותיה ולהרחיב את רווחתם האישית של הפונים.ות אליה.

חשוב לציין כי ההשתתפות במחקר מותנית בהסכמת המטופלים.ות.

למעוניינים.ות בפרטים נוספים, ניתן לפנות לאחראים על המחקר:

פרופ' דנה אציל-סלונים, dana.slonim@gmail.com.