מהי ערכה ומהו שאלון

מהי ערכה (Kit)?

ערכה היא מערכת של כלים, או אוסף, סוללה (Battery), של מבחנים הבודקים מספר רב של יכולות, או שלל היבטים של יכולת אחת.

בדרך כלל כל תת מבחן בנוי מ-'חבילה' של גירויים, כמו אביזרים, הפעלות,  ציורים,  צירופי מילים, משימות ועוד

דוגמאות לערכות (Kits):

  • Wechsler Adult Intelligence Scale) WAIS) -

         ערכה הבנויה מ-15 תת מבחנים, וכל מבחן בודק היבט מסוים של יכולת האינטליגנציה, כמו חשיבה                 מופשטת, זיכרון, תפיסת העצמי, קטגוריזציה וכו'

  •  (Birmingham Object Recognition Battery) BORB - 

          ערכה הבודקת שלל מרכיבים ושלבים של יכולת אחת – התפיסה הוויזואלית

 
 

מהו שאלון (Questionnaire)?

אוסף של פריטים הבוחנים כל מיני היבטים של מושג תיאורטי או משתנה תיאורטי

שאלון על בדידות, למשל, יבדוק באמצעות שאלות, היגדים, שלל היבטים הקשורים לבדידות

הבדיקה היא על אוכלוסיית יעד מוגדרת מראש מבחינת מין, גיל, עיסוק, סטטוס משפחתי, מעמד סוציו-אקונומי ועוד

שאלון יכול להיות בנוי מהיגדים, רצף על סקאלה (שאלונים סגורים), שאלות פתוחות (יותר מתאים למחקר איכותני) ועוד

יש גם מבחנים (Tests) שהם אינם שאלונים, אלא רצף של מטלות ממוחשבות, תרגילים