תואר ראשון

סילבוסים- קטלוג הקורסים

הרפורמה בלימודי אנגלית- מכתב לסטודנטים

הרפורמה בלימודי אנגלית- מחדשי לימודים

מצגת מסלולי לימודים בפסיכולוגיה

 

מערכת שעות לתואר ראשון מסלול דו חוגי לפי שנים-תשפ"ג

מערכת שעות לתואר ראשון מסלול דו חוגי שנה א'- שנת לימודים תשפ"ג

מערכת שעות לתואר ראשון מסלול דו חוגי שנה ב'- שנת לימודים תשפ"ג

מערכת שעות לתואר ראשון מסלול דו חוגי שנה ג'- שנת לימודים תשפ"ג
 

מערכת שעות לתואר ראשון מסלול חד-חוגי לפי שנים-תשפ"ג

מערכת שעות לתואר ראשון מסלול חד חוגי שנה א'- שנת הלימודים תשפ"ג

מערכת שעות לתואר ראשון מסלול חד חוגי שנה ב'- שנת הלימודים תשפ"ג

מערכת שעות לתואר ראשון מסלול  חד חוגי שנה ג'- שנת הלימודים תשפ"ג

 

דרישות לתכנית הלימודים לתואר ראשון לפי מסלולי לימוד- תשפ"ג

מסלול חד חוגי (מורחב) לשנת הלימודים תשפ"ג

מסלול דו חוגי מובנה עם פסיכולוגיה-ביולוגיה לשנת הלימודים תשפ"ג

מסלול דו חוגי מובנה עם פסיכולוגיה-חינוך מיוחד לשנת הלימודים תשפ"ג

מסלול דו חוגי מובנה עם פסיכולוגיה-ייעוץ חינוכי לשנת הלימודים תשפ"ג

מסלול דו חוגי מובנה עם פסיכולוגיה-כלכלה לשנת הלימודים תשפ"ג

מסלול דו חוגי מובנה עם פסיכולוגיה-מדעי המוח לשנת הלימודים תשפ"ג

מסלול דו חוגי מובנה עם פסיכולוגיה-משפטים לשנת הלימודים תשפ"ג

מסלול דו חוגי מובנה עם פסיכולוגיה-סוציולוגיה לשנת הלימודים תשפ"ג

מסלול דו חוגי מובנה עם פסיכולוגיה-פילוסופיה לשנת הלימודים תשפ"ג

מסלול דו חוגי מובנה עם פסיכולוגיה-קרימינולוגיה לשנת הלימודים תשפ"ג

מסלול דו חוגי לא מובנה לשנת הלימודים תשפ"ג

 

 

מערכת שעות לתואר ראשון מסלול דו חוגי לפי שנים- תשפ"ב

מערכת שעות לתואר ראשון מסלול דו חוגי שנה א'- שנת לימודים תשפ"ב

מערכת שעות לתואר ראשון מסלול דו חוגי שנה ב'- שנת לימודים תשפ"ב

מערכת שעות לתואר ראשון מסלול דו חוגי שנה ג'- שנת לימודים תשפ"ב

 

מערכת שעות לתואר ראשון מסלול חד חוגי לפי שנים- תשפ"ב

מערכת שעות לתואר ראשון מסלול חד חוגי שנה א'- שנת הלימודים תשפ"ב

מערכת שעות לתואר ראשון מסלול חד חוגי שנה ב'- שנת הלימודים תשפ"ב

מערכת שעות לתואר ראשון מסלול  חד חוגי שנה ג'- שנת הלימודים תשפ"ב

 

דרישות לתכנית הלימודים לתואר ראשון לפי מסלולי לימוד- תשפ"ב:

 מסלול דו חוגי מובנה עם סוציולוגיה ואנתרופולוגיה לשנת הלימודים תשפ"ב

 מסלול דו חוגי מובנה עם ביולוגיה לשנת הלימודים תשפ"ב

 מסלול דו חוגי מובנה עם כלכלה לשנת הלימודים תשפ"ב

 מסלול דו חוגי מובנה עם מדעי המוח לשנת הלימודים תשפ"ב

 מסלול דו חוגי מובנה עם ייעוץ חינוכי לשנת הלימודים תשפ"ב

 מסלול דו חוגי מובנה עם חינוך מיוחד לשנת הלימודים תשפ"ב

 מסלול דו חוגי מובנה עם פילוסופיה לשנת הלימודים תשפ"ב

 מסלול דו חוגי לא מובנה לשנת הלימודים תשפ"ב

 מסלול חד חוגי (מורחב) לשנת הלימודים תשפ"ב

מסלול דו חוגי מובנה עם משפטים לשנת הלימודים תשפ"ב

 

 

מידע לתלמידי תואר ראשון תשפ"א

מבוא למערכת שעות תשפ"א

דף מידע והסבר בנוגע לאיסוף קופונים תשפ"א

מידע לסטודנט לתשפ"א

מצגת הדרכה לסטודנטים קופונים תשפ"א

 

 

מערכת שעות לתואר ראשון מסלול דו חוגי לפי שנים- תשפ"א

מערכת שעות לתואר ראשון מסלול דו חוגי שנה א'- שנת לימודים תשפ"א

מערכת שעות לתואר ראשון מסלול דו חוגי שנה ב'- שנת לימודים תשפ"א

מערכת שעות לתואר ראשון מסלול דו חוגי שנה ג'- שנת לימודים תשפ"א

 

מערכת שעות לתואר ראשון מסלול חד חוגי לפי שנים- תשפ"א

מערכת שעות לתואר ראשון מסלול חד חוגי שנה א'- שנת הלימודים תשפ"א

מערכת שעות לתואר ראשון מסלול חד חוגי שנה ב'- שנת הלימודים תשפ"א

מערכת שעות לתואר ראשון מסלול  חד חוגי שנה ג'- שנת הלימודים תשפ"א

 

דרישות לתכנית הלימודים לתואר ראשון דו חוגי מובנה לפי מסלולי לימוד- תשפ"א:

דרישות לתכנית הלימודים לתואר ראשון מסלול דו חוגי מובנה עם סוציולוגיה ואנתרופולוגיה לשנת הלימודים תשפ"א

דרישות לתכנית הלימודים לתואר ראשון מסלול דו חוגי מובנה עם ביולוגיה לשנת הלימודים תשפ"א

דרישות לתכנית הלימודים לתואר ראשון מסלול דו חוגי מובנה עם כלכלה לשנת הלימודים תשפ"א

דרישות לתכנית הלימודים לתואר ראשון מסלול דו חוגי מובנה עם מדעי המוח לשנת הלימודים תשפ"א

דרישות לתכנית הלימודים לתואר ראשון מסלול דו חוגי מובנה עם ייעוץ חינוכי לשנת הלימודים תשפ"א

דרישות לתכנית הלימודים לתואר ראשון מסלול דו חוגי מובנה עם חינוך מיוחד לשנת הלימודים תשפ"א

דרישות לתכנית הלימודים לתואר ראשון מסלול דו חוגי לא מובנה לשנת הלימודים תשפ"א

דרישות לתכנית הלימודים לתואר ראשון מסלול חד חוגי (מורחב) לשנת הלימודים תשפ"א

 

מידע לתמידי תואר ראשון תש"פ

מבוא למערכת שעות תש"פ

מידע לסטודנט לתש"פ

הנחיות לנרשמים לתש"פ

דף מידע והסבר בנוגע לאיסוף קופונים תש"פ

 

מערכת שעות לתואר ראשון מסלול דו ראשי לפי שנים- תש"פ

מערכת שעות לתואר ראשון מסלול דו ראשי שנה א'- שנת לימודים תש"פ

מערכת שעות לתואר ראשון מסלול דו ראשי שנה ב'- שנת לימודים תש"פ

מערכת שעות לתואר ראשון מסלול דו ראשי שנה ג'- שנת לימודים תש"פ

 

מערכת שעות לתואר ראשון מסלול מורחב- לפי שנים- תש"פ

מערכת שעות לתואר ראשון מסלול מורחב שנה א'- שנת הלימודים תש"פ

מערכת שעות לתואר ראשון מסלול מורחב שנה ב'- שנת הלימודים תש"פ

מערכת שעות לתואר ראשון מסלול מורחב שנה ג'- שנת הלימודים תש"פ

 

דרישות לתכנית הלימודים לתואר ראשון דו ראשי מובנה לפי מסלולי לימוד- תש"פ

דרישות לתכנית הלימודים לתואר ראשון מסלול דו ראשי מובנה עם סוציולוגיה ואנתרופולוגיה לשנת הלימודים תש"פ

דרישות לתכנית הלימודים לתואר ראשון מסלול דו ראשי מובנה עם ביולוגיה לשנת הלימודים תש"פ

דרישות לתכנית הלימודים לתואר ראשון מסלול דו ראשי מובנה עם כלכלה לשנת הלימודים תש"פ

דרישות לתכנית הלימודים לתואר ראשון מסלול דו ראשי מובנה עם מדעי המוח לשנת הלימודים תש"פ

דרישות לתכנית הלימודים לתואר ראשון מסלול דו ראשי מובנה עם ייעוץ חינוכי לשנת הלימודים תש"פ

דרישות לתכנית הלימודים לתואר ראשון מסלול דו ראשי לא מובנה לשנת הלימודים תש"פ

דרישות לתכנית הלימודים לתואר ראשון מסלול חד חוגי (מורחב) לשנת הלימודים תש"פ

 

מידע לתלמידי תואר ראשון תשע"ט

מבוא למערכת שעות תשע"ט

מידע חשוב לתלמידי המחלקה החדשים - תשע"ט

 

מערכת שעות לתואר ראשון מסלול דו ראשי לפי שנים - תשע"ט

מערכת שעות לתואר ראשון מסלול דו ראשי שנה א' שנת הלימודים תשע"ט

מערכת שעות לתואר ראשון מסלול דו ראשי שנה ב' שנת הלימודים תשע"ט

מערכת שעות לתואר ראשון מסלול דו ראשי שנה ג' שנת הלימודים תשע"ט

 

מערכת שעות לתואר ראשון מסלול מורחב לפי שנים - תשע"ט

מערכת שעות לתואר ראשון מסלול מורחב שנה א' שנת הלימודים תשע"ט

מערכת שעות לתואר ראשון מסלול מורחב שנה ב' שנת הלימודים תשע"ט

מערכת שעות לתואר ראשון מסלול מורחב שנה ג' שנת הלימודים תשע"ט

 

דרישות לתכנית הלימודים לתואר ראשון דו ראשי לפי מסלולי לימוד - תשע"ט

דרישות המחלקה לפסיכולוגיה בהתאם למסלול הלימוד

 

מידע הכרחי נוסף

 

תכנית הלימודים לתואר ראשון דו ראשי לפי מסלולי לימוד - תשע"ח

 

מידע לשנת תשע"ז