סילבוסים ורשימות ביבליוגרפיות לקורסים בשנת תשע"ט

מס'

הקורס

שם הקורס

סוג הקורס שם המרצה הסילבוס
60-029-01 מיומנויות מחקר א' הרצאה פרופ' אהרון ולר לסילבוס
60-040-01 מחזרה כפייתית לאינטרסובייקטיביות בחירה ד"ר בועז שלגי לסילבוס
60-042-01 טיפול זוגי ממוקד רגש בחירה פרופ' רבקה תובל-משיח לסילבוס
60-044-01 תפקידים ניהוליים פרקטיקום ד"ר דוד ענקי                                       לסילבוס
60-045-01 וויסות רגשי והטיות קוגניטיביות סמינריון ד"ר שמרית דכס-יחיא לסילבוס
60-049-01 התהוות כמטפלים הרצאה ד"ר דנה אציל-סלונים לסילבוס
60-052-01 פסיכופתולוגיה בבגרות

הרצאה

ד"ר מיה וולף לסילבוס
60-054-01 קשב: התפתחות ופתולוגיה הרצאה (בחירה) פרופ' רוני גבע לסילבוס
60-057-01 יסודות באבחון והערכת אישיות

הרצאה

ד"ר ויגלין דינה לסילבוס
 60-057-02 יסודות באבחון והערכת אישיות תרגיל גב' דינה סנדרוב לסילבוס
60-057-03 יסודות באבחון והערכת אישיות תרגיל גב' סיגל דנון לסילבוס
60058-01 דילמות חברתיות

בחירה (סדנא)

ד"ר אלירן הלאלי לסילבוס
60-059-01 מחקר ארגוני הרצאה

פרופ' יאיר ברזון

לסילבוס
60-078-01 אתיקה

הרצאה

ד"ר אורנוי חנה לסילבוס
60-081-01 אבחון והערכה קוגניטיבית

הרצאה

פרופ' רסובסקי אורי לסילבוס
60-081-02 אבחון והערכה קוגניטיבית

תרגול

גב' סיגל דנון

לסילבוס
60-081-03 אבחון והערכה קוגניטיבית

תרגיל

ד"ר עינת שטיין לסילבוס
60-081-04 אבחון והערכה קוגניטיבית תרגיל ד"ר טלי גב לסילבוס
60-083-01 מבט אינטגרטיבי בפסיכותרפיה קוגניטיבית

הרצאה

פרופ' גולן עופר לסילבוס
60-091-01 יסודות בפסיכולוגיה חברתית סמינריון ד"ר אלנה שטפן לסילבוס
60-096-01

שיטות מחקר איכותניות

בחירה פרופ' רבקה תובל-משיח לסילבוס
60-101-01 מבוא לפסיכולוגיה

הרצאה

פרופ' רסובסקי אורי לסילבוס
60-103-01 מבוא לפסיכולוגיה פיזיולוגית א' הרצאה ד"ר סיוון ג'ורג' לסילבוס
60-104-01 מבוא לפסיכולוגיה פיזיולוגית ב' הרצאה ד"ר סיון ג'ורג'-לוי לסילבוס
60-105-01 מבוא לסטטיסטיקה

הרצאה

ד"ר גורדון אילנית לסילבוס
60-106-01/02 תרגיל סטטיסטיקה ושימושי מחשב

תרגיל

גב' קרן פייט לסילבוס
60-106-05/06 תרגיל סטטיסטיקה ושימושי מחשב תרגיל מר אדר פז לסילבוס
60-106-07/08 תרגיל סטטיסטיקה ושימושי מחשב תרגיל גב' רחל חביב לסילבוס
60-106-09/10 תרגיל סטטיסטיקה ושימושי מחשב תרגיל מר לירן זליגמן לסילבוס
60-107-01 מבוא לפסיכולוגיה התפתחותית א'  הרצאה ד"ר שטיין עינת לסילבוס
60-108-01 מבוא לפסיכולוגיה התפתחותית ב' הרצאה ד"ר שטיין עינת לסילבוס
60-190-01 סטטיסטיקה רב-משתנית הרצאה ד"ר בן-ארצי אלישבע לסילבוס
60-209-01 מבוא לפסיכולוגיה חברתית א' הרצאה ד"ר אלירן הלאלי לסילבוס
60-210-01 מבוא לפסיכולוגיה חברתית ב' הרצאה פרופ' יאיר ברזון לסילבוס
60-212-01 מבוא לתיאוריות באישיות א' הרצאה ד"ר אלפא מור לסילבוס
60-213-01 מבוא לתיאוריות באישיות ב' הרצאה ד"ר אלפא מור לסילבוס
60-215-01 שיטות מחקר וניסויית הרצאה ד"ר דוד ענקי לסילבוס
60-215-03 שיטות מחקר וניסויית-תרגיל תרגיל גב' רנן טאוב לסילבוס
60-217-01 פסיכולוגיה קוגניטיבית א' הרצאה פרופ' גולדשטיין אברהם לסילבוס
60-218-01 פסיכולוגיה קוגניטיבית ב' הרצאה פרופ' גולדשטיין אברהם לסילבוס
60-301-01 מבוא לתורת המבחנים הרצאה ד"ר הדר בן-סירא רויטמן לסילבוס
60-305-01 מבוא לפסיכולוגיה אבנורמלית א' הרצאה ד"ר חורש דני לסילבוס
60-306-01 מבוא לפסיכולוגיה אבנורמלית ב' הרצאה פרופ' אילנית חסון-אוחיון לסילבוס
60-397-01 פוסט טראומה- מושגי מפתח, שאלות מרכזיות ותחומי מחקר סמינריון עיוני ד"ר חורש דני לסילבוס
60-413-01 פרקטיקום במחקר חברתי-ארגוני פרקטיקום

ד"ר עוזיאל ליעד

לסילבוס
60-418-01 פרקטיקום בהתנהגות חברתית: הבסיס הפסיכו-פיזיולוגי פרקטיקום

 

ד"ר גורדון אילנית

לסילבוס
60-425-01 פרקטיקום בפסיכופתולוגיה פרקטיקום

פרופ' גלבוע איווה

לסילבוס
60-430-01

 הפסיכולוגיה של המחשבה הממוקדת בעתיד.

סמינר' עיוני פרופ' רפאלי אשכול לסילבוס
60-431-01 מוח בריא בגוף בריא: הקשר בין הכושר והאושר סמינריון  עיוני פרופ' רסובסקי אורי לסילבוס
60-425-01

הבנה רגשית , נורמטיבית ופתולוגית.

סמינר' עיוני פרופ' גולן עופר לסילבוס
60-468-01

פרקטיקום חקר התפתחות ילדים בסיכון

פרקטיקום פרופ' רוני גבע לסילבוס
60-488-01 קטגוריזציה חברתית פרקטיקום פרופ' גיל דיזנדרוק לסילבוס
60-492-01 שפה וחשיבה סמינר' עיוני פרופ' גיל דיזנדרוק לסילבוס
60-495-01

היבטי מרחק ביחסים בינאישיים

סמינריון עיוני ד"ר אלנה שטפן לסילבוס
60-503-01

אנוכיות והתנהגות פרו-חברתית באינטראקציות חברתיות

פרקטיקום ד"ר אלירן הלאלי                                       לסילבוס
60-517-01 התנסות במחקר  בחירה ללא מרצה לסילבוס
60-519-01 התנסות בשדה בחירה ד"ר וילצ'ינסקי נועה לסילבוס
60-519-02 התנסות בשדה בחירה. פרופ'  גולן עופר לסילבוס
60-519-03 התנסות בשדה הרצאה  (בחירה) פרופ' רוני גבע לסילבוס
60-521-01 עבודת חקר עצמאי סמינר' מחקרי פרופ' אורי רסובסקי לסילבוס
60-522-02 התנסות בשדה קלינית הרצאה

גב' נועה חודר

לסילבוס
60-530-01 נרטיב, זהות ומצבי דחק פרקטיקום

פרופ' רבקה תובל-משיח

לסילבוס
60-547-01

פרקטיקום מחקר בפסיכותרפיה

פרקטיקום

ד"ר דנה אציל-סלונים

לסילבוס
60-586-01 על הקשר בין גוף ונפש: תיאוריה, קליניקה ומחקר.  בחירה ד"ר חורש דני לסילבוס
60-589-01 פסיכולוגיה של התרבות בחירה

פרופ' גיל דיזנדרוק

לסילבוס
60-595-01 קשב

הרצאה (בחירה)

פרופ' רוני גבע לסילבוס
60-603-01

טראומה בילדות

בחירה

גב' סנדרוב דינה

לסילבוס
60-695-01 צילום, תפיסה ופסיכולוגיה הרצאה פרופ' אבי גולדשטיין לסילבוס
60-698-01

פרקטיקום בשדה -למגמה קלינית ילד

פרקטיקום חוץ   לסילבוס
60-701-01 סכמה תרפיה הרצאה (קורס בחירה) פרופ' רפאלי אשכול לסילבוס
60-703-01 הספקטרום האוטיסטי-אבחון וטיפול בחירה פרופ' עופר גולן לסילבוס
60-705-01 פסיכולוגיה של הערכים סמינריון פרופ' גיל דיזנדרוק לסילבוס
60-707-01 אסטרטגיה ניהולית הרצאה פרופ'  ברזון יאיר                                     לסילבוס
60-720-01 הילד כפסיכולוג בחירה

פרופ' גיל דיזנדרוק

לסילבוס
60-722-01 דיאגנוזה ארגונית בחירה ד"ר אורנוי חנה לסילבוס
60-726-01

מבוא לקבלת החלטות

בחירה (סדנא) ד"ר אלירן הלאלי                                    לסילבוס
60-738-01 עבודה טיפולית עם הורים הרצאה ד"ר אסתר אורליאן לסילבוס
60-741-01

פתולוגיה והתערבות טיפולית בגיל הרך

בחירה ד"ר אסתר אורליאן לסילבוס
60-744-01

פרקטיקום קוגניטיבי

פרקטיקום

פרופ' אבי גולדשטיין

לסילבוס
60-748-01 מגמת קוגניציה, רגש ומוח פרקטיקום חוץ ד"ר אילנית גורדון לסילבוס
60-755-01 יסודות בשיקום ילדים בחירה ד"ר זילברג תמר לסילבוס

60-763-01

מבחני אישיות במיון כח אדם

הרצאה (סדנא)

ד"ר הדר בן-סירא רויטמן

לסילבוס
60-764-01

שיטות סטטיסטיות מתקדמות

בחירה

ד"ר אלישבע בן-ארצי

לסילבוס
60-766-01

מבוא ויסודות לפסיכותרפיה קוגניטיבית

הרצאה

ד"ר חורש דני

לסילבוס
60-771-01 אתיקה למגמות הקליניות הרצאה ד"ר פרנץ מיכל לסילבוס
60-775-01 אבחון אינטגרטיבי  הרצאה גב'  סנדרוב דינה לסילבוס
60-780-01 סמינר מגמת קר"מ סמינריון פרופ' אהרון וולר לסילבוס
60-800-01 קולוקויום מחקרי הרצאה פרופ' רבקה תובל-משיח לסילבוס
60-801-01 קולוקויום מחקרי קליני הרצאה ד"ר דנה אציל-סלונים לסילבוס
60-805-01 סטטיסטיקה למ.א- הרצאה ותרגיל הרצאה ד"ר אלישבע בן-ארצי לסילבוס
60-805-02/03 סטטיסטיקה ל-מ"א תרגול מר מאור גדרון לסילבוס
60-807-01 פוסט-טראומה בקרב משפחות וילדים

 בחירה

ד"ר דני חורש לסילבוס
60-808-01 הפסיכואנליזה של תומס אוגדן בחירה ד"ר שלגי בועז                                       לסילבוס
60-810-01 פסיכופתולוגיה מתקדמת הרצאה ד"ר מיה וולף לסילבוס
60-831-01 פרקטיקום קליני א' פרקטיקום פרופ' פרי טוביה לסילבוס
60-831-02 פרקטיקום קליני א' סדנה ד"ר אבינועם דאר                                        לסילבוס
60-831-03 פרקטיקום קליני א' פרקטיקום ד"ר יעקב סגל לסילבוס
60-831-04 פרקטיקום קליני א' פרקטיקום ד"ר שרון שטרית לסילבוס
60-831-05 פרקטיקום קליני א' פרקטיקום גב' סנדרוב דינה לסילבוס
60-831-06 פרקטיקום קליני א' פרקטיקום ד"ר אזרחי אמיר לסילבוס
60-833-01

פרקטיקום קליני ב'

פרקטיקום פרופ' רפאלי אשכול לסילבוס
60-833-02 פרקטיקום קליני ב' הרצאה פרופ' איווה גלבוע לסילבוס
60-835-01

פסיכודיאגנוסטיקה אינטגרטיבית

הרצאה ד"ר דינה ויגלין לסילבוס
60837-01 ,   260837-0 תורת הריאיון הרצאה ד"ר אבינועם דאר לסילבוס
60-838-01

מבט קליני על גיל ההתבגרות

הרצאה (בחירה) ד"ר ירי גביעון   לסילבוס
60-842-01 הבדלים בין-אישיים בחירה ד"ר עוזיאל ליעד לסילבוס
60-843-01 יסודות הדימות המוחי

הרצאה (בחירה)

פרופ' אבי גולדשטיין

לסילבוס
60-844-01 מיחסי אובייקט לאינטרסובייקטיביות  הרצאה

ד"ר שלגי בועז

לסילבוס
60-850-01 יסודות בפסיכותרפיה דינאמית  הרצאה

ד"ר חורש דני, ד"ר בועז שלגי

לסילבוס
60-859-01 פרקטיקום בשדה למגמה הקלינית  פרקטיקום   לסילבוס
60-863-01 סוגיות בטיפול באוכלוסיות חרדיות  בחירה אנה הרווד                      לסילבוס
60-865-01  פרקטיקום טיפול בילד  פרקטיקום ד"ר טלי גב לסילבוס
60-865-02 פרקטיקום טיפול בילד פרקטיקום ד"ר ירי גביעון לסילבוס
60-867-01 פסיכופתולוגיה של הילד למתקדמים הרצאה פרופ׳ אלן אפטר לסילבוס
60-880-01 מבוא לפסיכולוגיה שיקומית הרצאה

ד"ר וילצ'ינסקי נועה

לסילבוס
60-881-01 פסיכותרפיה בשיקום- גישות ושיטות סמינריון גב' נרקיס בר-לב לסילבוס
60-881-02 פסיכותרפיה בשיקום- גישות ושיטות סמינריון גב' נרקיס בר-לב לסילבוס
60-884-01 מבוא לנוירופסיכולוגיה שיקומית  

פרופ' אלי וקיל

לסילבוס
60-885-01

תיאוריות ושיטות טיפול בשיקום פסיכיאטרי

בחירה פרופ' אילנית חסון-אוחיון לסילבוס
60-886-01 השלכות של נכות פיזית ומחלות כרוניות בחירה ד"ר וילצ'ינסקי נועה לסילבוס
60-891-01 טראומה והתמודדות בחירה פרופ' רבקה תובל-משיח לסילבוס
60-901-01 פרקטיקום קליני-שיקומי פרקטיקום ד"ר זילברג תמר לסילבוס
60-910-01

יסודות בפסיכולוגיה ארגונית

סמינריון פרופ' יאיר ברזון לסילבוס
60-913-01

מחקר חברתי מתקדם

סמינריון ד"ר שטפן אלנה לסילבוס
60-913-02

מחקר חברתי מתקדם

סמינריון ד"ר ליעז עוזיאל לסילבוס
60-917-01

מבחני אישיות במיון כח אדם

בחירה

ד"ר ליאת בסיס

לסילבוס
60-921-01 סמינר המגמה החברתית סמינריון ד"ר ליעד עוזיאל, ד"ר אלנה שטפן לסילבוס
60-927-01

הנחיית קבוצות

הרצאה (בחירה) מר הארי גוטסדינר לסילבוס
60-929-01 פיתוח ארגונים בחירה ד"ר אלרז-שפירא יעל לסילבוס
60-943-01 פרקטיקום מחקרי- קלינית ילד פרקטיקום פרופ' עופר גולן לסילבוס
60-947-01 הפרעות נוירו-התפתחותיות: אבחון וטיפול הרצאה  (בחירה)  ד"ר טלי גב לסילבוס
60-949-01 פרופרקטיקום

פרקטיקום

ד"ר שמרית דכס-יחיא לסילבוס
60-957-01 פרקטיקום מחקרי ב' פרקטיקום פרופ' אהרון וולר לסילבוס
60-965-01 פרקטיקום מחקרי א' פרקטיקום פרופ' אהרון וולר לסילבוס
60-983-01 ראיון ילדים     הרצאה ד"ר שטיין עינת                                      לסילבוס
60-985-01 פסיכופרמקולוגיה הרצאה ד״ר איתי שוב-עמי לסילבוס
60-998-01 תורת הריאיון הטיפולי- למגמה השיקומית הרצאה ד"ר וילצ'ינסקי נועה לסילבוס