סילבוסים ורשימות ביבליוגרפיות לקורסים - תשע"ט

מס'

הקורס

שם הקורס

סוג הקורס שם המרצה הסילבוס
60-029-01 מיומנויות מחקר א' הרצאה פרופ' אהרון ולר לסילבוס
60-040-01 מחזרה כפייתית לאינטרסובייקטיביות בחירה ד"ר בועז שלגי לסילבוס
60-042-01 טיפול זוגי ממוקד רגש בחירה פרופ' רבקה תובל-משיח לסילבוס
60-044-01 תפקידים ניהוליים פרקטיקום ד"ר דוד ענקי                                       לסילבוס
60-045-01 וויסות רגשי והטיות קוגניטיביות סמינריון ד"ר שמרית דכס-יחיא לסילבוס
60-049-01 התהוות כמטפלים הרצאה ד"ר דנה אציל-סלונים לסילבוס
60-052-01 פסיכופתולוגיה בבגרות

הרצאה

ד"ר מיה וולף לסילבוס
60-054-01 קשב: התפתחות ופתולוגיה הרצאה (בחירה) פרופ' רוני גבע לסילבוס
60-057-01 יסודות באבחון והערכת אישיות

הרצאה

ד"ר ויגלין דינה לסילבוס
 60-057-02 יסודות באבחון והערכת אישיות תרגיל גב' דינה סנדרוב לסילבוס
60-057-03 יסודות באבחון והערכת אישיות תרגיל גב' סיגל דנון לסילבוס
60058-01 דילמות חברתיות

בחירה (סדנא)

ד"ר אלירן הלאלי לסילבוס
60-059-01 מחקר ארגוני הרצאה

פרופ' יאיר ברזון

לסילבוס
60-078-01 אתיקה

הרצאה

ד"ר אורנוי חנה לסילבוס
60-081-01 אבחון והערכה קוגניטיבית

הרצאה

פרופ' רסובסקי אורי לסילבוס
60-081-02 אבחון והערכה קוגניטיבית

תרגול

גב' סיגל דנון

לסילבוס
60-081-03 אבחון והערכה קוגניטיבית

תרגיל

ד"ר עינת שטיין לסילבוס
60-081-04 אבחון והערכה קוגניטיבית תרגיל ד"ר טלי גב לסילבוס
60-083-01 מבט אינטגרטיבי בפסיכותרפיה קוגניטיבית

הרצאה

פרופ' גולן עופר לסילבוס
60-091-01 יסודות בפסיכולוגיה חברתית סמינריון ד"ר אלנה שטפן לסילבוס
60-096-01

שיטות מחקר איכותניות

בחירה פרופ' רבקה תובל-משיח לסילבוס
60-101-01 מבוא לפסיכולוגיה

הרצאה

פרופ' רסובסקי אורי לסילבוס
60-103-01 מבוא לפסיכולוגיה פיזיולוגית א' הרצאה ד"ר סיוון ג'ורג' לסילבוס
60-104-01 מבוא לפסיכולוגיה פיזיולוגית ב' הרצאה ד"ר סיון ג'ורג'-לוי לסילבוס
60-105-01 מבוא לסטטיסטיקה

הרצאה

ד"ר גורדון אילנית לסילבוס
60-106-01/02 תרגיל סטטיסטיקה ושימושי מחשב

תרגיל

גב' קרן פייט לסילבוס
60-106-05/06 תרגיל סטטיסטיקה ושימושי מחשב תרגיל מר אדר פז לסילבוס
60-106-07/08 תרגיל סטטיסטיקה ושימושי מחשב תרגיל גב' רחל חביב לסילבוס
60-106-09/10 תרגיל סטטיסטיקה ושימושי מחשב תרגיל מר לירן זליגמן לסילבוס
60-107-01 מבוא לפסיכולוגיה התפתחותית א'  הרצאה ד"ר שטיין עינת לסילבוס
60-108-01 מבוא לפסיכולוגיה התפתחותית ב' הרצאה ד"ר שטיין עינת לסילבוס
60-190-01 סטטיסטיקה רב-משתנית הרצאה ד"ר בן-ארצי אלישבע לסילבוס
60-209-01 מבוא לפסיכולוגיה חברתית א' הרצאה ד"ר אלירן הלאלי לסילבוס
60-210-01 מבוא לפסיכולוגיה חברתית ב' הרצאה פרופ' יאיר ברזון לסילבוס
60-212-01 מבוא לתיאוריות באישיות א' הרצאה ד"ר אלפא מור לסילבוס
60-213-01 מבוא לתיאוריות באישיות ב' הרצאה ד"ר אלפא מור לסילבוס
60-215-01 שיטות מחקר וניסויית הרצאה ד"ר דוד ענקי לסילבוס
60-215-03 שיטות מחקר וניסויית-תרגיל תרגיל גב' רנן טאוב לסילבוס
60-217-01 פסיכולוגיה קוגניטיבית א' הרצאה פרופ' גולדשטיין אברהם לסילבוס
60-218-01 פסיכולוגיה קוגניטיבית ב' הרצאה פרופ' גולדשטיין אברהם לסילבוס
60-301-01 מבוא לתורת המבחנים הרצאה ד"ר הדר בן-סירא רויטמן לסילבוס
60-305-01 מבוא לפסיכולוגיה אבנורמלית א' הרצאה ד"ר חורש דני לסילבוס
60-306-01 מבוא לפסיכולוגיה אבנורמלית ב' הרצאה פרופ' אילנית חסון-אוחיון לסילבוס
60-397-01 פוסט טראומה- מושגי מפתח, שאלות מרכזיות ותחומי מחקר סמינריון עיוני ד"ר חורש דני לסילבוס
60-413-01 פרקטיקום במחקר חברתי-ארגוני פרקטיקום

ד"ר עוזיאל ליעד

לסילבוס
60-418-01 פרקטיקום בהתנהגות חברתית: הבסיס הפסיכו-פיזיולוגי פרקטיקום

 

ד"ר גורדון אילנית

לסילבוס
60-425-01 פרקטיקום בפסיכופתולוגיה פרקטיקום

פרופ' גלבוע איווה

לסילבוס
60-430-01

 הפסיכולוגיה של המחשבה הממוקדת בעתיד.

סמינר' עיוני פרופ' רפאלי אשכול לסילבוס
60-431-01 מוח בריא בגוף בריא: הקשר בין הכושר והאושר סמינריון  עיוני פרופ' רסובסקי אורי לסילבוס
60-425-01

הבנה רגשית , נורמטיבית ופתולוגית.

סמינר' עיוני פרופ' גולן עופר לסילבוס
60-468-01

פרקטיקום חקר התפתחות ילדים בסיכון

פרקטיקום פרופ' רוני גבע לסילבוס
60-488-01 קטגוריזציה חברתית פרקטיקום פרופ' גיל דיזנדרוק לסילבוס
60-492-01 שפה וחשיבה סמינר' עיוני פרופ' גיל דיזנדרוק לסילבוס
60-495-01

היבטי מרחק ביחסים בינאישיים

סמינריון עיוני ד"ר אלנה שטפן לסילבוס
60-503-01

אנוכיות והתנהגות פרו-חברתית באינטראקציות חברתיות

פרקטיקום ד"ר אלירן הלאלי                                       לסילבוס
60-517-01 התנסות במחקר  בחירה ללא מרצה לסילבוס
60-519-01 התנסות בשדה בחירה ד"ר וילצ'ינסקי נועה לסילבוס