קורס "התנסות במחקר" - רישום מוקדם לשנת הלימודים תשפ"ד

"התנסות במחקר" קורס לשנה"ל תשפ"ד

  • קורס חובה למסלול החד-חוגי שנה א בתשפ"ד
  • קורס בחירה במסלול החד-חוגי לשנים ב ו-ג
  • וקורס בחירה במסלול הדו-חוגי לשנה ג

לקראת שנת הלימודים תשפ"ד אנו עורכים הרשמה מוקדמת לקורס "התנסות במחקר". הקורס נמשך  לאורך שנה אקדמית מלאה. הזיכוי ניתן עבור סמסטר א' ושווה ערך לקורס בחירה סמסטריאלי, דהיינו   1 ש"ש.

ניתן להירשם לקורס אחד בלבד של התנסות במחקר.

סטודנטים המעוניינים להירשם, מתבקשים למלא את השאלון  (במידה והמרצה צירף שאלון) המתייחס להתנסות שיבחרו. את השאלונים יש  להחזיר אל מנהל המעבדה. 

מרצה שלא צרף שאלון יש לפנות אליו ישירות בדוא"ל ולתאם מועד לראיון.

לאחר שהמרצים ימיינו את השאלונים, הסטודנטים שייבחרו יקבלו הודעה על כך במייל.

שימו לב! הרישום לקורס התנסות במחקר יתבצע אך ורק באמצעות המזכירות. לא תוכלו לבצע את ההרשמה לקורס התנסות במחקר במערכת ההרשמה הממוחשבת  באופן עצמאי.

 

רשימת המרצים ופרטים על המחקרים שלהם