סילבוסים ורשימות ביבליוגרפיות לקורסים בשנת תשע"ה

הסילבוסים לקורסים והרשימות הביבליוגרפיות לשנת תשע"ה 

 

מספר הקורס שם הקורס שם המרצה הסילבוס 
60-107-01 מבוא לפסיכולוגיה התפתחותית ד"ר עינת שטיין לחץ כאן
60-860-02 עקרונות בהערכה פסיכולוגית ד"ר עינת שטיין לחץ כאן
60-106-05/06 תרגול סטטיסטיקה ושימושי מחשב גב' אלמוג שני לחץ כאן
60-867-01 פסיכופתולוגיה בילדות ובהתבגרות פרופ' אלן אפטר לחץ כאן
60-101-01 מבוא לפסיכולוגיה ד"ר אורי רסובסקי לחץ כאן
60-103-01 מבוא לפסיכולוגיה פיזיולוגית ד"ר תמר זילברג לחץ כאן
60-105-01 מבוא לסטטיסטיקה ד"ר אילנית גורדון לחץ כאן
60-216-01/02 מעבדה ניסויית מר יעקב טייב לחץ כאן
60-217-01 פסיכולוגיה קוגנטיבית א ד"ר אלי גולדשטיין לחץ כאן
60-218-01 פסיכולוגיה קוגניטיבית ב ד"ר אלי גולדשטיין לחץ כאן
60-301-01 תורת המבחנים גב' הדר בן סירא לחץ כאן
60-305-01 מבוא לפסיכולוגיה אבנורמלית ד"ר יעקב סגל  לחץ כאן
60-397-01 פוסט-טראומה: מושגי מפתח, שאלות מרכזיות ותחומי מחקר ד"ר דני חורש לחץ כאן
60-413-01 פרקטיקום במחקר חברתי-ארגוני ד"ר ליעד עוזיאל לחץ כאן
60-417-01 פרקטיקום בהתפתחות הילד פרופ' רות פלדמן לחץ כאן
60-425-01 פרקטיקום בפסיכופתולוגיה פרופ' איוה גלבוע-שכטמן לחץ כאן
60-437-01 דיכאון וחרדה - היבט ביולוגי פרופ' אהרון ולר לחץ כאן
60-444-01 התבגרות - נורמה ופתולוגיה פרופ' שמואל שולמן לחץ כאן
60-478-01 תובנה להפרעה הנפשית: תאוריה, מחקר והשלכות קליניות ד"ר אילנית חסון-אוחיון לחץ כאן
60-488-01 קטגוריזציה חברתית פרופ' גיל דיזנדרוק לחץ כאן
60-492-01 שפה וחשיבה פרופ' גיל דיזנדרוק לחץ כאן
60-493-01 אישיות ואירועי לחץ בחיים ותרומתם המשולבת להתפתחות פסיכופתולוגיה ד"ר נטע חורש לחץ כאן
60-495-01 היבטי מרחק ביחסים בינאישיים ד"ר אלנה שטפן לחץ כאן
60-501-01 פרקטיקום מחקרי - בהתנהגות חברתית ד"ר אילנית גורדון לחץ כאן
60-519-01 התנסות בשדה ד"ר נועה וילצ'ינסקי לחץ כאן
60-589-01 פסיכולוגיה של התרבות פרופ' גיל דיזנדרוק לחץ כאן
60-603-01 טראומה בילדות דינה סנדרוב לחץ כאן
60-626-01 זיכרון יום יומי ד"ר אלי גולדשטיין לחץ כאן
60-701-01 סכמה תרפיה פרופ' אשכול רפאלי לחץ כאן
60-705-01 פסיכולוגיה של הערכים פרופ' גיל דיזנדרוק לחץ כאן
60-707-01 אסטרטגיה ניהולית ד"ר יאיר ברזון לחץ כאן
60-708-01 אתיקה במחקר ובייעוץ ד"ר מיכל פרנץ לחץ כאן
60-722-01 דיאגנוזה ארגונית ד"ר חנה אורנוי לחץ כאן
60-733-01 מבוא לטיפול קוגנטיבי ד"ר טלי גב לחץ כאן
60-733-02 מבוא לטיפול קוגנטיבי ד"ר תמר זילברג לחץ כאן
60-734-01 ליקויי למידה אבחון וטיפול ד"ר טלי גב לחץ כאן
60-738-01 עבודה טיפולית עם הורים פרופ' רות פלדמן לחץ כאן
60-741-01 פתולוגיה והתערבות טיפולית בגיל הרך ד"ר אסתר אורליאן לחץ כאן
60-742-01 היבטים פסיכולוגיים בארגונים
בעולם
ד"ר חנה אורנוי לחץ כאן
60-748-01 פרקטיקום חוץ ד"ר אלי גולדשטיין לחץ כאן
60-749-01 התפתחות המשגה פרופ' גיל דיזנדרוק לחץ כאן
60-753-01 אתיקה פרופ' רות פלדמן לחץ כאן
60-755-01 יסודות בשיקום ילדים ד"ר תמר זילברג לחץ כאן
60-763-01 מבחני אישיות במיון כוח אדם ד"ר נטע חורש לחץ כאן
60-767-01 תקינות ופתולוגיה מינקות להתבגרות פרופ' רות פלדמן לחץ כאן
70-768-01 פסיכותרפיה בילדים פרופ' רות פלדמן לחץ כאן
60-771-01 אתיקה-למגמה קלינית ד"ר מיכל פרנץ לחץ כאן
60-775-02 אבחון אנטגרטיבי ד"ר ירי גביעון לחץ כאן
60-776-01 אתיקה לשיקומיים ד"ר אורי רסובסקי לחץ כאן
60-780-01 סמינר מגמת קרמ ד"ר דוד עוז ענקי לחץ כאן
60-781-01 אבחון קוגנטיבי - הרצאה ד"ר דינה ויגלין לחץ כאן
60-781-02 אבחון קוגנטיבי - תרגיל ד"ר דינה ויגלין לחץ כאן
60-784-01 עיבוד רגש במחוות ובטון דיבור פרופ' מיכל לבידור לחץ כאן
60-787-01 מבחני השלכה לשיקומיים ד"ר ירי גביעון לחץ כאן
60-788-01 התערבויות משפחתיות בשיקום ד"ר תמר זילברג לחץ כאן
60-790-01 תפיסת פנים ד"ר דוד עוז ענקי לחץ כאן
60-796-01 שיטות מחקר איכותניות
למתחילים
ד"ר רבקה תובל-משיח לחץ כאן
60-800-01 קולוקויום מחקרי ד"ר רבקה תובל-משיח לחץ כאן
60-801-01 קולוקויום מחקרי קליני פרופ' אשכול רפאלי לחץ כאן
60-805-01 סטטיסטיקה ל-מ"א ד"ר אלישבע בן ארצי לחץ כאן
60-807-01 פוסט-טראומה בקרב משפחות וילדים ד"ר דני חורש לחץ כאן
60-808-01 הפסיכואנליזה של תומס אוגדן ד"ר בועז שלגי לחץ כאן
60-810-01 פסיכופתולוגיה מתקדמת ד"ר ירי גביעון לחץ כאן
60-811-01 תהליכים משפחתיים פרופ' שמואל שולמן לחץ כאן
60-812-01 יסודות בפסיכופתלוגיה דינמית ד"ר נטע חורש לחץ כאן
60-813-01 מבט אינטגרטיבי על CBT למגמות טיפוליות ד"ר דני חורש לחץ כאן
60-814-01 טיפול קצר מועד ד"ר לילי רוטשילד לחץ כאן
60-816-01 מבוא לפסיכותרפיה דינמית ד"ר בועז שלגי לחץ כאן
60-819-01 מבחני השלכה הרצאה ותרגיל ד"ר דינה ויגלין לחץ כאן
60-819-02 מבחני השלכה- תרגיל מר שחם צור לחץ כאן
60-831-01 פרקטיקום קליני א' פרופ' טוביה פרי לחן כאן
60-831-02 פרקטיקום קליני א' ד"ר אבינועם דאר לחץ כאן
60-831-03 פרקטיקום קליני דנה אציל-סלונים לחץ כאן
60-833-01 פרקטיקום קליני ב' פרופ' איוה גלבוע-שכטמן לחץ כאן
60-835-02 פסיכו דיאגנוסטיקה אינטגרטיבית מר שחם צור לחץ כאן
60-844-01 מיחסי אובייקט לגישה ההתייחסותית ד"ר שלגי בועז לחץ כאן
60-850-01 יסודות בפסיכותרפיה דינמית ד"ר לילי רוטשילד לחץ כאן
60-857-01/02 אישיות הערכה ומדידה ד"ר לילי רוטשילד לחץ כאן
60-860-02 עקרונות בהערכה פסיכולוגית ד"ר עינת שטיין לחץ כאן
60-885-01 שיקום פסיכיאטרי- התמודדות עם מחלות נפש והתערבויות טיפוליות ד"ר אילנית חסון-אוחיון לחץ כאן
60-901-02 פרקטיקום קליני שיקומי ד"ר אילנית חסון-אוחיון לחץ כאן