ספרים חדשים בספרייה

ספרים חדשים בספרייה

בקומה הראשונה של הספרייה נמצאים מדפי תצוגה, ועליהם מונחים הספרים החדשים שרכשה הספרייה

חדש חדש חדש!

לראשונה הצלחנו לרכוש כניסות אלקטרוניות לארבעה ספרי מבוא הנלמדים בקורסי המבואות של התואר הראשון:

 Atkinson & Hilgard's Introduction to Psychology, 16th, 2014

James Neal Butcher, Abnormal Psychology, 17th Global edition, 2016

Neil R. Carlson & Melissa A. Birkett, Physiology of Behavior, 12th, 2017

Daniel Cervone & Lawrence A. Pervin, Personality: Theory and Research, 14th, 2019

 

בנוסף, אתם מוזמנים להתרשם מהרכישות האלה:

הספרים האלקטרוניים והמודפסים שרכשנו בחודשים מרס 2021 עד יוני 2021, בעברית ובאנגלית

הספרים האלקטרוניים והמודפסים שרכשנו בחודשים יולי 2021 עד דצמבר 2021, בעברית ובאנגלית

הספרים האלקטרוניים והמודפסים שנרכשו בחודשים ינואר 2022 עד יוני 2022, בעברית  ובאנגלית

הספרים האלקטרוניים והמודפסים שנרכשו בחודשים יולי 2022 עד דצמבר 2022, בעברית ובאנגלית (הרכישה עדיין נמשכת!)