ספרים חדשים בספרייה לפסיכולוגיה

ספרים חדשים בספרייה לפסיכולוגיה

עותקים אלקטרוניים לספרי המבוא הנלמדים בקורסי המבואות של התואר הראשון:

 Atkinson & Hilgard's Introduction to Psychology, 16th, 2014

James Neal Butcher, Abnormal Psychology, 17th Global edition, 2017

Neil R. Carlson & Melissa A. Birkett, Physiology of Behavior, 12th, 2017

Daniel Cervone & Lawrence A. Pervin, Personality: theory and research, 15th, 2023

לורה א' ברק & אדינה ב' מאיירס, פסיכולוגיה התפתחותית: ינקות, ילדות והתבגרות, כרכים א-ב, תשפ"ג (2022) 

ניל ר' קרלסון, מליסה א' בירקט, הפיזיולוגיה של ההתנהגות, כרכים א-ב, תשע"ט-תש"ף (2020-2019) 

 

רכישות של ספרים אלקטרוניחם וספרים מודפסים בשנתיים האחרונות:

הספרים האלקטרוניים והמודפסים שרכשנו בחודשים מרס - יוני 2021, בעברית ובאנגלית

הספרים האלקטרוניים והמודפסים שרכשנו בחודשים יולי - דצמבר 2021, בעברית ובאנגלית

הספרים האלקטרוניים והמודפסים שנרכשו בחודשים ינואר - יוני 2022, בעברית  ובאנגלית

הספרים האלקטרוניים והמודפסים שנרכשו בחודשים יולי - דצמבר 2022, בעברית ובאנגלית

ספרים אלקטרוניים ומודפסים וסרטים שנרכשו בחודשים ינואר - יוני 2023, בעברית ובאנגלית

ספרים אלקטרוניים ומודפסים וסרטים שנרכשו בחודשים יולי - דצמבר 2023, בעברית ובאנגלית