סילבוסים ורשימות ביבליוגרפיות לקורסים בשנת תשע"ג

 

 שם המרצה

 

  מספר קורס

  שם הקורס
 

קישור להורדה

ד"ר זילברג תמר 60-101-01 מבוא לפסיכולוגיה לחץ כאן
ד"ר אורי רסובסקי 60-101-02/03 מבוא לפסיכולוגיה לחץ כאן
פרופ' שלמה יהודה 60-103-01 מבוא לפסיכולוגיה פיזיולוגית לחץ כאן
ד"ר טליה אסף 60-103-02 מבוא לפסיכולוגיה פיזיולוגית לחץ כאן
ד"ר קטי בורודקין 60-105-01 מבוא לסטטיסטיקה לחץ כאן
מר בנוזיו אבי,
גב' ג'ורג סיון,
גב' נוה שני,
גב' מלכין גלי,
מר שחם רותם
60-106-01-10 תרגול סטטיסטיקה ושימושי מחשב לחץ כאן
ד"ר עינת שטיין 60-107-01/02 מבוא לפסיכולוגיה התפתחותית לחץ כאן
מר דב הר אבן 60-190-01 סטטיסטיקה רב משתנית לחץ כאן
ד"ר קטי בורודקין 60-190-02 סטטיסטיקה רב משתנית לחץ כאן
ד"ר שטפן אלנה 60-209-01 מבוא לפסיכולוגיה חברתית לחץ כאן
ד"ר ברזון יאיר 60-209-02 מבוא לפסיכולוגיה חברתית לחץ כאן
דר' עפר גולן  60-212-01 מבוא לתאוריות באישיות לחץ כאן
דר' ג'ניפר סינה 60-212-02 מבוא לתאוריות באישיות לחץ כאן
ד"ר דוד ענקי  60-215-01/02 שיטות מחקר לחץ כאן

גב' צוקרט נגה, 
גב' אשרי נגה,
מר שי אליהו,
גב' פינדק שני,
גב' זוהר-כהן קרין

60-216-(01-10) מעבדה ניסויית לחץ כאן
ד"ר גולדשטיין אבי 60-217-01/02 פסיכולוגיה קוגניטיבית א' לחץ כאן
ד"ר גולדשטיין אבי 60-218-01/02 פסיכולוגיה קוגניטיבית ב' לחץ כאן
ד"ר אמיר רוזנמן 60-301-01/02 תורת המבחנים לחץ כאן
פרופ' טוביה פרי 60-305-01 מבוא לפסיכולוגיה אבנורמלית לחץ כאן
דר' ג'ניפר סינה 60-305-02 מבוא לפסיכולוגיה אבנורמלית לחץ כאן
פרופ' אלי וקיל 60-407-01 פרקטיקום מחקר שיקומי לחץ כאן
ד"ר ליעד עוזיאל 60-413-01 פרקטיקום במחקר חברתי-ארגוני לחץ כאן
ד"ר איוה גלבוע-שכטמן 60-425-01 פרקטיקום בפסיכופתולוגיה לחץ כאן
ד"ר שירה תיבון 60-432-01 גישות פסיכואנליטיות למפגש הטיפולי לחץ כאן
פרופ' אהרון ולר 60-437-01 דיכאון וחרדה: היבט ביולוגי לחץ כאן
פרופ' שמואל שולמן 60-444-01 התבגרות נורמה ופתולוגיה - סמינר עיוני לחץ כאן
ד"ר אלישבע בן ארצי 60-483-01 סמינריון – זכרונות מוטעים לחץ כאן
פרופ' גיל דיזנדרוק 60-488-01 קטגוריזציה חברתית לחץ כאן
פרופ' גיל דיזנדרוק 60-492-01 שפה וחשיבה לחץ כאן
ד"ר נטע חורש  60-493-01 אישיות ואירועי לחץ בחיים-תרומתם המשולבת להתפתחות פסיכופתולוגיה לחץ כאן
ד"ר אלנה שטפן 60-495-01 היבטי מרחק פסיכולוגי ביחסים בינאישיים לחץ כאן
פרופ' מיכל לבידור 60-496-01 פרקטיקום בתפיסת זמן ומספרים לחץ כאן
ד"ר אטי ברנט 60-497-01 דפוסי ההתקשרות במעגל החיים -
תרומתם להתמודדות עם
אירועי חיים נורמטיביים ומצבי דחק ולתהליכי שינוי בפסיכותרפיה 
לחץ כאן
פרופ' רות פלדמן 60-498-01 שיטות מחקר ותצפית בהתפתחות ילדים לחץ כאן
ד"ר דוד ענקי  60-506-01 גועל נפש – פרקטיקום בנושא תפיסת גועל לחץ כאן
פרופ' שמואל שולמן 60-518-01 פרקטיקום מחקרי - יחסים רומנטיים בקרב מתבגרים- תהליכים נורמטיביים לפתולוגיה לחץ כאן
דר' נעה וילצ'ינסקי 60-519-01 התנסות בשדה-שיקומית לחץ כאן
ד"ר רוני גבע 60-519-02 התנסות בשדה- התפתחותית לחץ כאן
ד"ר רבקה תובל-משיח 60-590-01 פסיכולוגיה של המגדר לחץ כאן
ד"ר קטי בורודקין 60-592-01 שפה: אינסטינקט בסיסי? לחץ כאן
ד"ר קטי בורודקין 60-593-01 היבטים בחקר דו-לשוניות לחץ כאן
ד"ר רונית קרק 60-611-01 מגדר ומנהיגות לחץ כאן
ד"ר לאה פוסטיק 60-656-01 הפרעת פוסט-טראומטית: תיאוריות ומחקר לחץ כאן
ד"ר לאה פוסטיק 60-657-01 הפרעה טורדנית-כפייתית: תיאוריות ומחקר לחץ כאן
דר' דני קפלן 60-658-01 גבריות – היבטים פסיכו-סוציאליים לחץ כאן
פרופ' שלמה קרביץ 60-668-01

תהליכים אמפתיים ומטה-קוגניטביים 
בנרטיב ובסיפור: האם ואיך אפשר להרגיש ולהכין את המצוקה והרווחה של האחר

לחץ כאן
ד"ר בעז שלגי 60-700-01 ידוע ולא ידוע בפסיכותרפיה הפסיכודינאמית לחץ כאן
פרופ' אשכול רפאלי 60-701-01 סכמה תרפיה לחץ כאן
ד"ר רבקה תובל-משיח 60-702-01 שיטות מחקר איכותניות למתקדמים לחץ כאן
ד"ר עפר גולן 60-703-01 הספקטרום האוטיסטי אבחון וטיפול לחץ כאן
פרופ' מרים פאוסט 60-704-01 מוח ויצירתיות לחץ כאן
פרופ' גיל דיזנדרוק 60-705-01 פסיכולוגיה של ערכים לחץ כאן
ד"ר יאיר ברזון 60-707-01 אסטרטגיה ניהולית לחץ כאן
ד"ר שירה תיבון 60-715-01 דיאגנוסטיקה - קורס אינטגרטיבי לחץ כאן
פרופ' רחל בן ארי 60-726-01 תהליכי גישור לניהול מו"מ וקונפליקטים לחץ כאן
פרופ' גלבוע איוה 60-733-01 מבוא לטיפול קוגנטיבי לחץ כאן
דר' אילנית חסון-אוחיון 60-733-02 מבוא לטיפול קוגנטיבי לחץ כאן
ד"ר גולן עפר 60-734-01 ליקויי למידה אבחון וטיפול לחץ כאן
ד"ר רוני גבע 60-736-01 נוירופסיכולוגיה התפתחותית לחץ כאן
ד"ר אסתר אורליאן 60-738-01 עבודה טיפולית עם הורים לחץ כאן
ד"ר אסתר אורליאן 60-741-01 פתולוגיה והתערבות בגיל הרך לחץ כאן
ד"ר גולדשטיין אבי 60-748-01 פרקטיקום חוץ לחץ כאן
פרופ' רות פלדמן 60-753-01 אתיקה למגמה קלינית ילד לחץ כאן
ד"ר תמר זילברג 60-755-01 יסודות בשיקום ילדים לחץ כאן
ד"ר אלנה שטפן 60-757-01 קוגניציה חברתית: הבנת העצמי והאחר לחץ כאן
ד"ר נטע חורש 60-763-01 מבחני אישיות במיון כח אדם לחץ כאן
פרופ' רות פלדמן 60-767-01 תקינות ופתולוגיה מינקות להתבגרות לחץ כאן
ד"ר ירי גביעון 60-768-01 פסיכותרפיה בילדים לחץ כאן
ד"ר מיכל פרנץ-קדרי 60-771-01 אתיקה- למגמה הקלינית לחץ כאן
דר' לילי רוטשילד 60-775-01 אבחון אינטגרטיבי לחץ כאן
ד"ר אורי רסובסקי 60-776-01 אתיקה לשיקומיים לחץ כאן
ד"ר אבי גולדשטיין 60-780-01 סמינר מגמה מחקרית לחץ כאן
ד"ר גביעון ירי 60-781-01 אבחון קוגניטיבי לחץ כאן
ד"ר דוד ענקי 60-783-01 עקרונות הפסיכולוגיה של ויליאם ג'יימס לחץ כאן
פרופ' מיכל לבידור 60-784-01 עיבוד רגש במחוות ובטון דיבור לחץ כאן
ד"ר אטי ברנט 60-787-01 מבחני השלכה לשיקומיים לחץ כאן
ד"ר תמר זילברג 60-788-01 התערבויות משפחתיות בשיקום לחץ כאן
ד"ר דוד ענקי 60-790-01 תפיסת פנים לחץ כאן
ד"ר תובל משיח רבקה 60-796-01 שיטות מחקר איכותניות למתחילים לחץ כאן
ד"ר תובל משיח רבקה 60-800-01 קולוקויום מחקרי לחץ כאן
פרופ' אשכול רפאלי 60-801-01 קולקויום מחקרי קליני לחץ כאן
ד"ר אלישבע בן ארצי 60-805-01 סטטיסטיקה לתואר שני- הרצאה ותרגיל לחץ כאן
ד"ר ירי גביעון 60-810-01 פסיכופתלוגיה מתקדמת לחץ כאן
פרופ' שמואל שולמן 60-811-01 תהליכים משפחתיים לחץ כאן
ד"ר נטע חורש 60-812-01 יסודות בפסיכופתולוגיה דינמית לחץ כאן
דר' עפר גולן 60-813-01 מבט אינטגרטיבי על CBT לחץ כאן
דר' לילי רוטשילד 60-814-01 טיפול קצר מועד לחץ כאן
ד"ר בועז שלגי  60-816-01 מבוא לפסיכותרפיה דינמית   לחץ כאן
ד"ר אטי ברנט 60-819-01 מבחני השלכה- הרצאה ותרגיל לחץ כאן
ד"ר הילה שמיר 60-819-02/03 מבחני השלכה לחץ כאן
פרופ' פרי טוביה 60-831-01 פרקטיקום קליני א' לחץ כאן
ד"ר אבינועם דאר                                      60-831-02 פרקטיקום קליני א' לחץ כאן
גב' לאה רוזנבך 60-831-03 פרקטיקום קליני א' לחץ כאן
ד"ר רבקה דוידוביץ אפשטיין 60-831-04 פרקטיקום קליני א' לחץ כאן
גב' סנדרוב דינה 60-831-05 פרקטיקום קליני א' לחץ כאן
ד"ר אמיר אזרחי 60-831-06 פרקטיקום קליני א' לחץ כאן
פרופ' איוה גלבוע-שכטמן 60-833-01 פרקטיקום קליני ב' לחץ כאן
פרופ' אשכול רפאלי 60-833-02 פרקטיקום קליני ב' לחץ כאן
ד"ר נטע חורש 60-835-01 פסיכו דיאגנוסטיקה אינטגרטיבית לחץ כאן
ד"ר ויגלין דינה 60-835-02/03 פסיכו דיאגנוסטיקה אינטגרטיבית לחץ כאן
ד"ר אבינועם דאר 60-837-01/02 תורת הראיון לחץ כאן
ד"ר ירי גביעון 60-838-01 מבט קליני על גיל ההתבגרות לחץ כאן
ד"ר ליעד עוזיאל 60-842-01 הבדלים בין-אישיים לחץ כאן
ד"ר ירי גביעון 60-844-01 מיחסי אובייקט לגישה ההתייחסותית לחץ כאן
דר' לילי רוטשילד 60-850-01 יסודות בפסיכותרפיה דינמית לחץ כאן
פרופ' רחל לוי-שיף 60-852-01/02 פסיכופתולוגיה של הילד לחץ כאן
ד"ר אפרת שוקף 60-854-01 רגשות בארגונים לחץ כאן
פרופ' שירה תיבון,
גב' טלי גב
60-855-01/02 מבוא לתורת הריאיון לחץ כאן
ד"ר רוני גבע 60-856-01 הערכה ומדידה לחץ כאן
ד"ר עינת שטיין 60-856-02 הערכה ומדידה לחץ כאן
דר' לילי רוטשילד,
גב' סנדרוב דינה
60-857-01/02 אישיות – הערכה ומדידה לחץ כאן
ד"ר יעקב סגל 60-865-01 פרקטיקום טיפול בילד    לחץ כאן
ד"ר ירי גביעון 60-865-02 פרקטיקום טיפול בילד    לחץ כאן
פרופ' אלן אפטר 60-867-01 פסיכופתולוגיה של הילד למתקדמים לחץ כאן
פרופ' רחל לוי-שיף 60-870-01 תאוריות יחסי אובייקט ופסיכולוגיית העצמי: היבטים התפתחותיים לחץ כאן
ד"ר רוני גבע 60-874-01 לקות למידה לחץ כאן
ד"ר תמר זילברג 60-880-01 מבוא לפסיכולוגיה שיקומית לחץ כאן
ד"ר נעה וילצ'ינסקי 60-881-01 פסיכותרפיה בשיקום לחץ כאן
פרופ' אלי וקיל 60-883-01/02 אבחון נוירופסיכולוגי - מבוגרים לחץ כאן
פרופ' אלי וקיל 60-884-01 מבוא לנוירופסיכולוגיה שיקומית לחץ כאן
דר' אילנית חסון-אוחיון 60-885-01 שיקום פסיכיאטרי - גישות תיאורטיות ופסיכותרפיה לחץ כאן
ד"ר נעה וילצ'ינסקי 60-886-01 השלכות של נכות פיזית ומחלות כרוניות לחץ כאן
ד"ר רבקה תובל-משיח 60-891-01 טראומה והתמודדות לחץ כאן
ד"ר אורי רסובסקי 60-898-01 פסיכופתולוגיה לחץ כאן
גב' יהודית אברהם 60-901-01 פרקטיקום קליני שיקומי לחץ כאן
דר' אילנית חסון-אוחיון 60-901-02 פרקטיקום קליני שיקומי לחץ כאן
ד"ר יאיר ברזון 60-910-01 יסודות בפסיכולוגיה ארגונית לחץ כאן
פרופ' יואל ינון 60-911-01 מגמות מחקר עדכניות לחץ כאן
פרופ' רחל בן ארי 60-912-01 יסודות בפסיכולוגיה חברתית לחץ כאן
ד"ר שטפן אלנה 60-913-01 מחקר חברתי מתקדם לחץ כאן
ד"ר ליעד עוזיאל 60-913-02 מחקר חברתי מתקדם לחץ כאן
ד"ר רונית קרק 60-915-01 פרקטיקום בארגונים לחץ כאן
ד"ר ליאת בסיס 60-917-01 מבחני מיון לחץ כאן
פרופ' גיל דיזנדרוק 60-919-01 קוגניציה חברתית לחץ כאן
ד"ר ליעד עוזיאל,
ד"ר אלנה שטפן
60-921-01 סמינר המגמה החברתית לחץ כאן
ד"ר יאיר ברזון 60-924-01 למידה ושינוי ארגוני לחץ כאן
מר הארי גוטסדינר  60-927-01 הנחיית קבוצות   לחץ כאן
ד"ר יעל אלרז שפירא 60-929-01 פיתוח ארגונים לחץ כאן
ד"ר רונית קרק 60-931-01 מנהיגות בארגונים לחץ כאן
ד"ר אפרת שוקף 60-935-01 שונות בין-תרבותית בארגונים לחץ כאן
דר' אמיר רוזנמן 60-937-01 בניית שאלונים, סדנא לחץ כאן
פרופ' מיכל לבידור 60-945-01 עיבוד ראייתי של שפה לחץ כאן
ד"ר קטי בורודקין 60-949-01 פרו פרקטיקום לחץ כאן
פרופ' אהרון ולר 60-956-01 הורמונים והתנהגות לחץ כאן
פרופ' אהרון ולר 60-957-01 פרקטיקום מחקרי ב' לחץ כאן
פרופ' אהרון ולר 90-965-01 פרקטיקום מחקרי א' לחץ כאן
ד"ר אלנה שטפן 60-978-01 שפה חשיבה ותקשורת בינאישית - סוגיות נבחרות לחץ כאן
פרופ' שמואל שולמן 60-980-01 מיומנויות מחקר לחץ כאן
ד"ר אורי רסובסקי 60-993-01 אבחון אינטליגנציה וכישורים לחץ כאן
מר דב הר-אבן 60-994-01 שיטות סטטיסטיות מחקריות ב' לחץ כאן
פרופ' מני קוסלובסקי 60-997-01 שיטות סטטיסטיות מחקריות א' לחץ כאן
דר' נעה וילצ'ינסקי 60-998-01 תורת הראיון למגמה השיקומית לחץ כאן