אבחונים

במסגרת שירותי הקליניקה אנו עורכים אבחונים פסיכו-דיאגנוסטיים, נוירו-פסיכולוגיים ואבחון אוטיזם לפונים מגיל 16 ומעלה. האבחון נערך לעיתים קרובות לצורך העמקת ההבנה של המבנה האישיותי, מיפוי הקשיים והצרכים הטיפוליים של כל פונה, וחשיבה על מטרות הטיפול ואופיו בהתאם לכך.

תהליך האבחון נמשך על פני כ-4-5 מפגשים. אבחון פסיכו-דיאגנוסטי כולל ראיון קליני, מבחנים השלכתיים, הערכת אינטליגנציה וכן הערכה של יכולות וכישורים ספציפיים. האבחון מאפשר קבלת תמונה רחבה ומעמיקה של אישיות המאובחנים.ות ושל עולמם.ן הפנימי, נקודות חוזק וחולשה וסגנון התמודדות. אבחון נוירו-פסיכולוגי כולל סדרת מטלות, שנועדה לספק תמונה מפורטת לגבי הכישורים הקוגניטיביים של המאובחנים.ות, כדוגמת קשב, זכרון ואינטליגנציה, וכן לאמוד את היכולות התפקודיות השונות. אבחון אוטיזם נעשה כאשר עולה שאלה של הפרעת תקשורת בספקטרום האוטיסטי.

השירות כרוך בתשלום של1500 ₪ עבור אבחונים פסיכו-דיאגנוסטיים ונוירו-פסיכולוגיים ו-4000 ₪ עבור אבחון אוטיזם. לפרטים נוספים ניתן ליצור קשר עם הקליניקה.