תואר שלישי- יש להגיש את הטפסים מודפסים (לא בכתב יד)