פסיכולוגיה- פילוסופיה

פסיכולוגיה- פילוסופיה

האם אנשים הם יצורים מוסריים מטבעם? מה היחס בין מצבי נפש מודעים לאלו שאינם מודעים? האם ניתן לשלוט על התודעה האנושית באמצעים מלאכותיים, וכך להשפיע על החלומות, הרגשות והאופן בו אנו תופסים את העולם? אלה הן רק מקצת השאלות שמשותפות לחוקרים מתחום הפסיכולוגיה והפילוסופיה, כשהם מביטים על החיים והחוויה האנושית. התכנית הדו חוגית בפסיכולוגיה-פילוסופיה מתאימה למי שמעוניינים בחקר והבנה הן של סוגיות מורכבות בנפש האדם והן בשאלות קיומיות בתחום החשיבה, המוסר, וההכרה. התכנית נותנת בסיס מדעי להבנה עמוקה של התיאוריות והמחקרים ההתנהגותיים והמוחיים העוסקים בנפש האדם. תלמידי המסלול יהנו מגישה ייחודית לסדנאות מחקר במעבדות העוסקות בנושא התודעה, לסמינרים המרכזים את מיטב החוקרים בתחום, ולקורסים מתקדמים בפסיכולוגיה ובפילוסופיה.

תנאי קבלה

חישוב סיכויי קבלה

  •  תנאי קבלה לפסיכולוגיה מסלול דו חוגי סכם 75
  • חובה להציג ציון מבחן פסיכומטרי (עדיפות תינתן לנבחנים עד מועד מרץ/אפריל)
  • סף הקבלה בעברית עבור מועמדים לאוניברסיטה שלמדו בתיכון שבו שפת ההוראה לא היתה עברית יהיה 105 .למועמדים בעלי ציון בעברית של 104-84 ,אנחנו נציע קורסי קיץ מרוכזים שנועדו להעלות את רמת העברית שלהם. בסיום הקורס הם יידרשו להיבחן במבחן יע"ל/יעלנ"ט ולעמוד בסף הנדרש 105 ומעלה
  • תלמידי חו"ל -מבחן פסיכומטרי או -SAT ותעודת סיום/ בגרות מהתיכון בחו"ל. יש לפנות לבית הספר הבינלאומי לצורך המרת הנתונים והרשמה

תכנית הלימודים 

דו-חוגי מובנה פסיכולוגיה-פילוסופיה שנה"ל  תשפ"ג

מס' קורס

שם הקורס

סמס' א'

סמס' ב'

שנתי

נ"ז

שנה א

60-101

מבוא לפסיכולוגיה

2

0

1 ש"ש

2

60-101

מבוא לפסיכולוגיה- תרגיל

2

0

1 ש"ש

2

60-103

מבוא לפסיכולוגיה פיזיולוגית – א'

2

0

1 ש"ש

2

60-104

מבוא לפסיכולוגיה פיזיולוגית – ב'

0

2

1 ש"ש

2

60-105

מבוא לסטטיסטיקה

2

2

2 ש"ש

4

60-106

מבוא לסטטיסטיקה ושימושי מחשב- תרגיל

2

2

2 ש"ש

4

60-107

מבוא לפסיכולוגיה התפתחותית – א'

(מחייב צבירת 14 קופונים)

2

0

1 ש"ש

2

60-108

מבוא לפסיכולוגיה התפתחותית – ב'

 (מחייב צבירת 14 קופונים)

0

2

1 ש"ש

2

 

סה"כ  28 קופונים לכל השנה

 

 

 

 

סה"כ לשנה א'

 

10 ש"ש

20 נ"ז

שנה ב'

60-190

סטטיסטיקה רב משתנית

2

0

1 ש"ש

2

60-190

סטטיסטיקה רב משתנית- תרגיל

2

0

1 ש"ש

2

60-209

מבוא לפסיכולוגיה חברתית – א'

2

0

1 ש"ש

2

60-210

מבוא לפסיכולוגיה חברתית – ב'

0

2

1 ש"ש

2

60-212

מבוא לתיאוריות באישיות – א'

2

0

1 ש"ש

2

60-213

מבוא לתיאוריות באישיות – ב'

0

2

1 ש"ש

2

60-215

שיטות מחקר וניסויית

2

2

2 ש"ש

4

60-215

שיטות מחקר וניסויית- תרגיל

2

2

2 ש"ש

4

60-217

פסיכולוגיה קוגניטיבית  - א'

2

0

1 ש"ש

2

60-218

פסיכולוגיה קוגניטיבית -  ב'

0

2

1 ש"ש

2

 

סה"כ לשנה ב'

 

12 ש"ש

24 נ"ז

שנה ג'

60-305

מבוא לפסיכולוגיה אבנורמלית – א'

2

0

1 ש"ש

2

60-306

מבוא לפסיכולוגיה אבנורמלית – ב'

0

2

1 ש"ש

2

 

פרקטיקום

2

2

2 ש"ש

4

 

סמינר עיוני

2

0

1 ש"ש

2

##

*פטור מקורס בחירה

 

 

 

 

##

*פטור מקורס בחירה

 

 

 

 

 

סה"כ לשנה ג'

 

 

5 ש"ש

10 נ"ז

 

סה"כ לתואר

 

 

27 ש"ש

54 נ"ז

 

## על מנת לקבל פטורים מקורסי בחירה וללמוד 27 ש"ש במקום 29 ש"ש בחוג לפסיכולוגיה, הסטודנטים יידרשו ללמוד קורסים בהיקף של 2 ש"ש בפילוסופיה מתוך רשימת קורסים מהמחלקה לפילוסופיה. יש לפנות למחלקה לפילוסופיה.

רשימת הקורסים עשויה להתעדכן מעת לעת בהתאם להיצע הקורסים במחלקה לפסיכולוגיה ובכפוף לאישור המחלקה לפסיכולוגיה.

 

לפרטים:  גב' ברקוביץ אהובית  טלפון: 035317672  דוא"ל: ahuvit.bercovich@biu.ac.il

להרשמה