פסיכולוגיה- ייעוץ חינוכי

פסיכולוגיה- ייעוץ חינוכי

מה גורם ללקויות למידה? מדוע משתעממים בשיעור? כיצד ניתן לשפר את הלמידה בבית הספר? התכנית הדו ראשית בפסיכולוגיה –נותנת בסיס מדעי לחקר המנגנונים ההתנהגותיים והפדגוגיים לתמיכה בלמידה בבית הספר בכלל, ולשיפור תפקודם של ילדים עם לקויות למידה בפרט. פסיכולוגיה יעוצית הינה תחום מתפתח הנותן מענה למגוון קשיים המעסיקים היום את מרבית המשפחות. התחום עשוי לתרום בסיס חזק למעוניינים לקדם למידה במסגרות החינוך החדישות המתפתחות היום.

תנאי קבלה

חישוב סיכויי קבלה

  •  תנאי קבלה לפסיכולוגיה מסלול דו חוגי סכם 75
  • חובה להציג ציון מבחן פסיכומטרי (עדיפות תינתן לנבחנים עד מועד מרץ/אפריל)
  • סף הקבלה בעברית עבור מועמדים לאוניברסיטה שלמדו בתיכון שבו שפת ההוראה לא היתה עברית יהיה 105 .למועמדים בעלי ציון בעברית של 104-84 ,אנחנו נציע קורסי קיץ מרוכזים שנועדו להעלות את רמת העברית שלהם. בסיום הקורס הם יידרשו להיבחן במבחן יע"ל/יעלנ"ט ולעמוד בסף הנדרש 105 ומעלה
  • תלמידי חו"ל -מבחן פסיכומטרי או -SAT ותעודת סיום/ בגרות מהתיכון בחו"ל. יש לפנות לבית הספר הבינלאומי לצורך המרת הנתונים והרשמה

תכנית הלימודים 

 דו-חוגי מובנה פסיכולוגיה-ייעוץ חינוכי שנה"ל  תשפ"ג

מס' קורס

שם הקורס

סמס' א'

סמס' ב'

שנתי

נ"ז

שנה א

60-101

מבוא לפסיכולוגיה

2

0

1 ש"ש

2

60-101

מבוא לפסיכולוגיה- תרגיל

2

0

1 ש"ש

2

60-103

מבוא לפסיכולוגיה פיזיולוגית – א'

2

0

1 ש"ש

2

60-104

מבוא לפסיכולוגיה פיזיולוגית – ב'

2

2

2 ש"ש

4

60-105

מבוא לסטטיסטיקה

2

2

2 ש"ש

4

60-106

מבוא לסטטיסטיקה ושימושי מחשב- תרגיל

2

2

2 ש"ש

4

60-107

מבוא לפסיכולוגיה התפתחותית – א'

(מחייב צבירת 14 קופונים)

2

0

1 ש"ש

2

60-108

מבוא לפסיכולוגיה התפתחותית – ב'

 (מחייב צבירת 14 קופונים)

0

2

1 ש"ש

2

 

סה"כ  28 קופונים לכל השנה

 

 

 

 

סה"כ לשנה א'

 

10 ש"ש

20 נ"ז

שנה ב'

60-190

סטטיסטיקה רב משתנית

2

0

1 ש"ש

2

60-190

סטטיסטיקה רב משתנית- תרגיל

2

0

1 ש"ש

2

60-209

מבוא לפסיכולוגיה חברתית – א'

2

0

1 ש"ש

2

60-210

מבוא לפסיכולוגיה חברתית – ב'

0

2

1 ש"ש

2

60-212

מבוא לתיאוריות באישיות – א'

2

0

1 ש"ש

2

60-213

מבוא לתיאוריות באישיות – ב'

0

2

1 ש"ש

2

60-215

שיטות מחקר וניסויית

2

2

2 ש"ש

4

60-215

שיטות מחקר וניסויית- תרגיל

2

2

2 ש"ש

4

60-217

פסיכולוגיה קוגניטיבית  - א'

2

0

1 ש"ש

2

60-218

פסיכולוגיה קוגניטיבית -  ב'

0

2

1 ש"ש

2

 

סה"כ לשנה ב'

 

12 ש"ש

24 נ"ז

שנה ג'

60-305

מבוא לפסיכולוגיה אבנורמלית – א'

2

0

1 ש"ש

2

60-306

מבוא לפסיכולוגיה אבנורמלית – ב'

0

2

1 ש"ש

2

 

פרקטיקום

2

2

2 ש"ש

4

 

סמינר עיוני

2

0

1 ש"ש

2

 

*קורס בחירה (ניתן לבחור בסמסטר א' או ב')

0

2

1 ש"ש

2

 

*קורס בחירה (ניתן לבחור בסמסטר א' או ב')

0

2

1 ש"ש

2

 

סה"כ לשנה ג'

 

 

7 ש"ש

14 נ"ז

 

סה"כ לתואר

 

 

29 ש"ש

58 נ"ז

 

*   יש לבחור שני קורסי בחירה סמסטריאלים = סה"כ 2 שעות שנתיות.

לתשומת לבכם:

הקבלה לקורסי התנסות בשדה והתנסות במחקר דורשת מעבר תהליך מיון.

הנחייה לרישום הקורסים מפורטת באתר המחלקה (תחת לשונית תואר ראשון -התנסות בשדה/במחקר)

  • קורס התנסות בשדה שווה ערך לשני קורסי בחירה סמסטריאלים, מאחר ונלמד כקורס שנתי.  
  • קורס התנסות במחקר שווה ערך לקורס בחירה אחד סמסטריאלי.

התכנית כפופה לשינויים.

 

לפרטים:  גב' ברקוביץ אהובית  טלפון: 035317672  דוא"ל: ahuvit.bercovich@biu.ac.il

להרשמה