המגמה הקלינית

המגמה הקלינית (מסלול עם תזה בלבד)

ראש המגמה פרופ' דני חורש

המגמה הקלינית המאוחדת בבר-אילן היא תכנית השמה דגש על פיתוח יכולות קליניות ומחקריות תוך עידוד חשיבה ביקורתית. התוכנית הינה רחבה ביותר וכוללת קורסים תאורטיים ופרקטיקומים מעשיים במגוון גישות. מטרת התוכנית להכשיר פסיכולוגים בעלי ידע נרחב בתחום הפסיכותרפיה, הפסיכודיאגנוסטיקה והפסיכופתולוגיה תוך התייחסות למעגל החיים הרחב החל מינקות ועד לגיל השלישי, ולהקשרים ייחודיים של חולי, בריאות ושיקום. נלמדים בתוכנית מגוון גישות טיפוליות שכוללות טיפול דינמי, טיפול משפחתי, טיפול קוגניטיבי התנהגותי וטיפול אינטגרטיבי. לימוד הגישות הטיפוליות מגובה בגישות ותיאוריות של אישיות, פסיכופתולוגיה, נוירופסיכולוגיה, ומודלים של בריאות וחולי. כך גם קורסי הפסיכודיאגנוסטיקה כוללים איבחון השלכתי, איבחון קוגנטיבי ואיבחון נוירופסיכולוגי.

ההתנסות הקלינית נעשית בקליניקה לקהילה של המחלקה לפסיכולוגיה ובמרכזי בריאות ומרפאות חוץ, כך שהסטודנטים צוברים ניסיון קליני עשיר בעבודה עם אנשים עם מגוון של אתגרים וקשיים. הקליניקה של המחלקה לפסיכולוגיה מאפשרת הכשרה ייחודית לאוניברסיטת בר-אילן בהקנייתה התנסות מקצועית מלווה הדרכה צמודה על ידי אנשי הסגל הבכירים של המסלול הקליני. בהיבט המחקרי, במקביל להכשרה הקלינית, תוכנית הלימודים שואפת להקנות כלים לחשיבה סיסטמתית ומדעית, ולמיומנות בשימוש בכלים אמפיריים, זאת על ידי חשיפת הלומדים למחקרים עדכניים, שיטות מחקר כמותיות ואיכותניות.

ריאיון עם בוגר המחלקה ד"ר יובל הירש - יו"ר חטיבת הפסיכולוגים בהסתדרות, מספר על החוויות והלימודים המשמעותיים במחלקה המלווים אותו עד היום. 

תכנית לימודים

מערכת שעות

תנאי קבלה לשנת תשפ"ד

ציון ממוצע בפסיכולוגיה  90

ציון מתא"ם   115 

תלמידי חו"ל יבחנו במבחן GRE (אחוזון 70 ומעלה)

 

  • המלצה אחת אקדמית מחקרית ממרצה שיכול לחוות דעה על המועמד והמלצה אחת מהשדה ממדריכים שהם פסיכולוגים בתחום טיפולי (קליני, שיקומי, רפואי, חינוכי)  או עובדים סוציאליים קליניים על עבודה בשדה (יש להגיש המלצות דרך תוכנת ההמלצות הארצית).על המועמדים להתחבר למערכת ניהול המלצות, להירשם ולפעול על פי ההנחיות המוצגות.
  • טופס שאלון אישי המתייחסים לניסיון טיפולי ומחקרי. 
  • לדרג 3 מנחים פוטנציאלים לעבודת התזה. ניתן לבחור מנחים משלושת המגמות (קלינית, חברתית ארגונית, פקר"מ). מוזמנים להכיר את חברי הסגל ותחומי העיסוק המחקרי שלהם באתר המחלקה.

המיון נעשה על בסיס נתוני המועמד/ת וחומר ההרשמה. לראיונות יזומנו רק חלק מהנרשמים בהתאם לשיקולי ועדת הקבלה המחלקתית  

*במקרה של אי עמידה בתנאי הקבלה נדרש אישור הרשמה מיו"ר ועדת הקבלה. חריגים מוזמנים לפנות בדוא"ל Psy.Ma@biu.ac.il      

תכנית למגזר החרדי

בשל צורך רב בפסיכולוגים בקרב הציבור החרדי ובפרט בתחומים הטיפוליים,  המחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטת בר אילן פתחה מסלול הכשרה לתואר שני לסטודנטים (נשים וגברים) מהמגזר החרדי. מוזמנים להגיש מועמדים  בוגרי מערכת החינוך החרדית בארץ שהינם בעלי תואר ראשון בפסיכולוגיה. המסלול ייפתח במסגרת המגמה הקלינית. התלמידים שיתקבלו למסלול ישולבו בתוכניות הלימודים הרגילות.  בשל אופי ההכשרה של מסלול ייחודי זה, מספר הסטודנטים שיתקבלו מוגבל. תנאי ותהליך ההרשמה זהים כמו לשאר המועמדים. תלמיד שציונו במבחן המתא"ם יהיה נמוך מן הרף, יוכל להגיש מועמדות.

ההרשמה למגמה הקלינית פתוחה עד 28.2.23

כל המועמדים שנרשמו ללימודי תואר שני בפסיכולוגיה עד 30.5.23 צריכים להירשם במערכת השיבוץ הממוחשבת החל מהתאריך 2.2.23 ועד התאריך 30.5.23. מי שיאחר את מועד הרישום, לא ישתתף בתהליך השיבוץ הארצי ולא יוכל להיכלל בדיוני הקבלה. לאחר הליך המיון והראיונות, המועמדים והמוסדות ידרגו את העדפותיהם. המערכת הממוחשבת מציעה שיבוץ אופטימלי הלוקח בחשבון  את העדפות המועמדים והמחלקות. תקופת הדרוג תתבצע מהתאריך 6.6.23  עד  20.6.23

הודעות קבלה בתאריך 2.7.23

 

 

לפרטים:  יוליה חליאנדרה טלפון: 077-9293499 דוא"ל: haliany@biu.ac.il

להרשמה