פסיכולוגיה- כלכלה

פסיכולוגיה- כלכלה

מה מאפשר להתמודד טוב עם משבר כלכלי? האם כדאי לקחת הלוואה? האם רגשות משפיעים על החלטות שלנו? כיצד? האם כדאי לחשוב באופן מאומץ ומעמיק לפני כל החלטה שאנו מקבלים או שעדיף להסתמך על "תחושת הבטן"? התוכנית הדו חוגית בפסיכולוגיה–כלכלה נותנת בסיס מדעי לחקר המנגנונים ההתנהגותיים והכלכליים להבנת תהליכי מיקרו ומאקרו כלכלה ותהליכי קבלת ההחלטות המניעים אותם. כלכלה התנהגותית ופסיכולוגיה כלכלית הינם תחומים חדשים ומתפתחים המלמדים כי אנשים הם רציונליים באופן מוגבל בלבד, בשל הטיות קוגניטיביות ובעיות אחרות הפוגעות בתהליכי קבלת החלטות. הבנת התחום תורמת להשתלבות בשוק העבודה בשל הפוטנציאל הגלום בו בתהליכי ייעוץ ושינוי. החל מרמת הפרט, דרך עולם העבודה, מדיניות ציבורית, ועד ליחסים בין לאומיים.

תנאי קבלה

חישוב סיכויי קבלה

  •  תנאי קבלה לפסיכולוגיה מסלול דו חוגי סכם 75
  • חובה להציג ציון מבחן פסיכומטרי (עדיפות תינתן לנבחנים עד מועד מרץ/אפריל)
  • סף הקבלה בעברית עבור מועמדים לאוניברסיטה שלמדו בתיכון שבו שפת ההוראה לא היתה עברית יהיה 105 .למועמדים בעלי ציון בעברית של 104-84 ,אנחנו נציע קורסי קיץ מרוכזים שנועדו להעלות את רמת העברית שלהם. בסיום הקורס הם יידרשו להיבחן במבחן יע"ל/יעלנ"ט ולעמוד בסף הנדרש 105 ומעלה
  • תלמידי חו"ל -מבחן פסיכומטרי או -SAT ותעודת סיום/ בגרות מהתיכון בחו"ל. יש לפנות לבית הספר הבינלאומי לצורך המרת הנתונים והרשמה

תכנית הלימודים 

דו-חוגי פסיכולוגיה-כלכלה שנה"ל  תשפ"ג

מס' קורס

שם הקורס

סמס' א'

סמס' ב'

שנתי

נ"ז

שנה א

60-101

מבוא לפסיכולוגיה

2

0

1 ש"ש

2

60-101

מבוא לפסיכולוגיה- תרגיל

2

0

1 ש"ש

2

60-103

מבוא לפסיכולוגיה פיזיולוגית – א'

2

0

1 ש"ש

2

60-104

מבוא לפסיכולוגיה פיזיולוגית – ב'

0

2

1 ש"ש

2

60-105

מבוא לסטטיסטיקה

2

2

2 ש"ש

4

60-106

מבוא לסטטיסטיקה ושימושי מחשב- תרגיל

2

2

2 ש"ש

4

60-107

מבוא לפסיכולוגיה התפתחותית – א'

(מחייב צבירת 14 קופונים)

2

0

1 ש"ש

2

60-108

מבוא לפסיכולוגיה התפתחותית – ב'

 (מחייב צבירת 14 קופונים)

0

2

1 ש"ש

2

 

סה"כ  28 קופונים לכל השנה

 

 

 

 

סה"כ לשנה א'

 

10 ש"ש

20 נ"ז

שנה ב'

60-190

סטטיסטיקה רב משתנית

2

0

1 ש"ש

2

60-190

סטטיסטיקה רב משתנית- תרגיל

2

0

1 ש"ש

2

60-209

מבוא לפסיכולוגיה חברתית – א'

2

0

1 ש"ש

2

60-210

מבוא לפסיכולוגיה חברתית – ב'

0

2

1 ש"ש

2

60-212

מבוא לתיאוריות באישיות – א'

2

0

1 ש"ש

2

60-213

מבוא לתיאוריות באישיות – ב'

0

2

1 ש"ש

2

60-215

שיטות מחקר וניסויית

2

2

2 ש"ש

4

60-215

שיטות מחקר וניסויית- תרגיל

2

2

2 ש"ש

4

 

סה"כ לשנה ב'

 

10 ש"ש

20 נ"ז

שנה ג'

60-217

פסיכולוגיה קוגניטיבית  - א'

2

0

1 ש"ש

2

60-218

פסיכולוגיה קוגניטיבית -  ב'

0

2

1 ש"ש

2

60-305

מבוא לפסיכולוגיה אבנורמלית – א'

2

0

1 ש"ש

2

60-306

מבוא לפסיכולוגיה אבנורמלית – ב'

0

2

1 ש"ש

2

 

פרקטיקום

2

2

2 ש"ש

4

 

*קורס בחירה (ניתן לבחור בסמסטר א' או ב')

0

2

1 ש"ש

2

 

סה"כ לשנה ג'

 

 

7 ש"ש

14 נ"ז

 

סה"כ לתואר

 

 

27 ש"ש

54 נ"ז

 

*   יש לבחור קור בחירה סמסטריאלי = סה"כ שעה שנתית.

לתשומת לבכם:

הקבלה לקורס התנסות במחקר דורשת מעבר תהליך מיון.

הנחייה לרישום הקורסים מפורטת באתר המחלקה (תחת לשונית תואר ראשון -התנסות במחקר)

  • קורס התנסות במחקר שווה ערך לקורס בחירה אחד סמסטריאלי.

התכנית כפופה לשינויים.

 

לפרטים:  גב' ברקוביץ אהובית  טלפון: 035317672  דוא"ל: ahuvit.bercovich@biu.ac.il

להרשמה