הנחייה בשיתוף עם מנחה מחוץ למחלקה

שלחו לחבר

לתלמידי תואר שני ושלישי

הנחייה עם מנחה מחוץ למחלקה תתקיים בתנאים הבאים:

1.  בשיתוף עם מנחה מתוך המחלקה בדרגת מרצה בכיר לפחות.

2.  המחקר חייב להתבצע בשיתוף פעולה מלא, כך שהמנחה הפנימי יהיה מעורב בבחירת הנושא והנחייתו.

3.  האחריות המנהלית תחול במלואה על המנחה הפנימי, משום שאין למחלקה דרך לאכוף את  הדרישות כלפי המנחה מן החוץ.

4. שוב להזכיר שכל מחקר המתבצע על ידי הסטודנט וסגל המחלקה המגיע לפרסום, חובה לציין על גבי המאמר שהעבודה נעשתה בבר אילן.

לפרטים נוספים ראה בתוכניות לימודים ---מידע תואר שני -מידע תואר שלישי

תאריך עדכון אחרון : 07/11/2013