פרופ' מתתיתיהו וייסנברג ז"ל

פרופ'
וייסנברג ז"ל מתתיתיהו