פרופ' משה קראוס ז"ל

קורות חיים

פרופ' משה קראוס

 

משה קראוס נולד בישראל בשנת 1941. הוא התגורר עם משפחתו בתל-אביב שלפני קום המדינה.

את התואר הראשון והשני סיים במחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטת בר-אילן והמשיך ללימודים לדוקטורט באוניברסיטת קליפורניה בברקליי. בשנת 1975 קיבל תואר דוקטור. נושא הדוקטורט היה: בחירות ארגוניות והעדפות תגמול בשלבי חיים שונים.

משה נישא לרחל ונולדו להם ארבע בנות. הם התגוררו ברעננה.

ב-1976 הצטרף לסגל המחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטת בר-אילן. משה לימד במסגרת המגמה החברתית-ארגונית, ומילא במשך שנים את תפקיד יו"ר המגמה.

תחומי המחקר האקדמי:

הסדרי העסקה פורמלית לא-סטנדרטיים - זמניות, עבודה מבפנים או מבחוץ, עבודה חלקית או רב-חלקית. גורמי פרט וארגון לחוזי העסקה אלו ותוצאות והשפעות על עובדים,  על ארגונים, על קהילות וחברות. 
חוזה פסיכולוגי בעולם התעסוקה - תפיסתו על-ידי הפרט העובד ועל-ידי הארגון.
התנהגויות נסיגה בארגונים - איחורים,  היעדרויות, כוונות עזיבה/תחלופה ותחלופה בפועל. משמעויות עכשוויות של התנהגויות אלו  מנקודות ראות של הפרט ושל הארגון.
אי בטחון תעסוקתי - גורמים והשפעות.
עבודה והתנדבות.

בשנים האחרונות של הקריירה האקדמית שלו היה משה חבר-שותף בפרוייקט של ה EU שעניינו בחינת קשרים בין חוזי העסקה פורמליים ופסיכולוגיים וקשריהם של חוזים אלו לתוצאות והשלכות על תיפקודי פרט וארגון, מחקר זה נערך בשבע מדינות (כולל ישראל).

משה היה איש משפחה ואב מסור, שהקפיד במשך השנים להקדיש זמן לאשתו, לילדיו ולנכדיו. היו לו תחומי עניין רבים וביניהם האזנה למוסיקה קלאסית, פתרון תשבצים, קריאה ואקטואליה, טיולים בארץ ובחו"ל.

בשנת 2009 פרש לגמלאות. נפטר בשנת 2013.

 

פרסומים

 

פרסומים

Krausz, Moshe, Stainvarts, N.. "Employment contracts and psychological contracts in Israel" Employment Contracts And Well-being Among European Workers Great Britain, Ashgate, 2005.

-----------------

Van Vianen, A.E.M., Feij, J.A., Krausz, Moshe, Taris, R.. "Personality Factors And Adult Attachment Affecting Job Mobility" Int. J. Selection Assessment, vol. 11, 2003, pp. 253-264.

-----------------

Sagie, A. and Krausz, M. "What aspects of the job have most effect on nurses?  " Human Resource Management Journal, vol. 13, 2003, pp. 46-62.

-----------------

Krausz, M. "The Many Faces of Voluntary Employee Turnover: A Multi Facet and Multi-Level Approach" In: Koslowsky, M. and Krausz, M. (eds.) Voluntary Employee Withdraewal and Inattendance New York, Kluwer Academic/Plenum Publishers, 2002.

-----------------

Koslowsky, M. and Krausz, M. (eds.) In: Koslowsky, M. and Krausz, M. (eds.) Voluntary Employee Withdrawal and Inattendance New York, Plenum Press, 2002.

-----------------

Krausz, Moshe. "Het psychologisch contract van vaste en tijdelijke weknemers (The psychological contract of of permanent and temporary workers) " [in Dutch] Gedrag And Organisatie, vol. 15, 2002, pp. 436-455.

-----------------

Krausz, M.; Bizman, A. and Fox, S. "Factors Affecting Post-Relocation Adaptation in a Case of an Entire Plant Relocation" Journal of Managerial Psychology, vol. 17, 2002, pp. 80-94.

-----------------

Krausz, M.; Bizman, A. and Braslavsky, D. "Effects of Attachment Style on Preferences for and Satisfaction with Different Employment Contracts. An Exploratory Study" Journal of Business Psychology, vol. 16, 2001, pp. 299-316.

-----------------

Sagie, A.; Krausz, M. and Weinstain, Y. "To Move or Not to Move: Factors Affecting Employees' Actual Relocation When an Entire Plant Moves" J. Occup. Organ. Psychol., vol. 74, 2001, pp. 343-358.

-----------------

Krausz, M. "Psychological Work Contracts in Israel" In: Rousseau, D.M. and Schalk, R. (eds.) Psychological Contracts: An International Perspective London, Sage, 2000.

-----------------

Krausz, M. "Effects of Short and Long Term Preference for Temporary Work Upon Psychological Outcomes" International J. Manpower, vol. 21, 2000, pp. 635-647.

-----------------

Krausz, M.; Sagie, A. and Bidermann, Y. "Actual and Preferred Work Schedules and Scheduling Control as Determinants of Job-Related Attitudes" J. Vocational Behavior, vol. 56, 2000, pp. 1-11.

-----------------

Krausz, Moshe, Yaakobovitz, N., Bizman, Aharon, Caspi, T.. "Evaluation of Coworker Turnover Outcomes And Its Impact On the Intention To Leave of the Remaining Employees" Journal of Business Psychology, vol. 14, 1999, pp. 95-107.

-----------------

Krausz, M.; Koslowsky, M. and Aizer, A. "Distal and Proximal Influences on Turnover Intentions and Satisfaction" J. Vocational Behavior, vol. 52, 1998, pp. 59-71.

-----------------

Koslowsky, M.; Sagie, A.; Krausz, M. and Dolman, A. "Correlates of Employee Lateness: Some Theoretical Considerations" J. Applied Psychology, vol. 82, 1997, pp. 79-88.

-----------------

Koslowsky, M.; Aizer, A. and Krausz, M. "Stressor and Personal Variables in the Commuting Experience" J. Manpower, vol. 17, 1996, pp. 4-14.

-----------------

Krausz, M.; Koslowsky, M.; Shalom, N. and Elyakim, N. "Prediction of Intention to Leave the Ward, the Hospital and the Nursing Profession: A Longitudinal Study" J. Organizational Behavior, vol. 16, 1995, pp. 277-288.

-----------------

Krausz, M.; Brandvein, T. and Fox, S. "Work Attitudes and Emotional Responses of Permanent, Voluntary and Involuntary Temporary-Help Employees: An Exploratory Study " Applied Psychology: An International Review, vol. 44, 1995, pp. 217-232.

-----------------

Krausz, M. and Koslowsky, M. "Impact of Shiftwork and Department Type Upon Strain and Attitudinal Measures of Hospital Nurses." Work and Stress, vol. 9, 1995, pp. 88-94.

-----------------

Krausz, M. "Book Review: On the Move: The Psychology of Transition and Change" J. Organizational Behavior, vol. 14, 1993, pp. 701-703.

-----------------

Koslowsky, Meni, Krausz, Moshe. "On the Relationship Between Commuting, Stress Symptoms, and Attitudinal Measures: A Lisrel Application" J. Applied Behavioral Science, vol. 29, 1993, pp. 485-492.

-----------------

Krausz, M. and Reshef, F. "Managerial Job Change: Reasons for Leaving, Choice Determinants, and Search Processes" J. Business and Psychology, vol. 6, 1992, pp. 349-359.

-----------------

Krausz, M. and Brandwein, T. "Temporary Help Employment: The Individual Employee Perspective" Work Flexibility Review, vol. 3, 1992, pp. 75-89.

-----------------

Krausz, M.; Kedem-Friedrich, P.; Tal, Z. and Amir, Y. "Sex-Role Orientation and Work Adaptation of Male Nurses" Res. Nurs. Health, vol. 15, 1992, pp. 391-398.

-----------------

Krausz, M. and Hermann, E. "Who is Afraid of Flextime - Correlates of Personal Choice of a Flextime Schedule" Appl. Psychol. Int. Rev., vol. 40, 1991, pp. 315-326.

-----------------

Yinon, Y.; Amsel, J. and Krausz, M. "How Do Managers At Different Levels Explain Their Subordinate's Success and Failure" Business and Psychology, vol. 5, 1991, pp. 477-488.

-----------------

Krausz, M. and Brandwein, T. "Temporary Help Employment: The Individual Employees' Perspective " In: Galin, A. and Karmy, O. (eds.) New Patterns of Work [in Hebrew], pp. 74-822. New York, Management Library, 1990.

-----------------

Krausz, M. and Fox, S. "Plant Relocation: A Unique Case of Organizational Change" [in Hebrew] Human Resources, vol. 16, 1989, pp. 22-24.

-----------------

Krausz, M. and Fox, S. "Plant Relocation: An Integration of Survey Findings and a Conceptual Analysis" J. Organizational Change Management, vol. 2, 1989, pp. 61-71.

-----------------

Krausz, M.; Bizman, A. and Weiss, I. "Causal Attributions for Turnover by Supervisory and Non-Supervisory Personnel" Soc. Behav. Personal., vol. 17, 1989, pp. 93-101.

-----------------

Wolpin, J.; Burke, R.J.; Krausz, M. and Freibach, N. "Lateness and Absenteeism: An Examination of the Progression Hypothesis" Canadian Journal of Administrative Sciences, vol. 5, 1988, pp. 49-54.

-----------------

Fox, S. and Krausz, M. "Correlates of Relocation Intention and Emotional Responses to an Israeli Plant Relocation" J. Occup. Behav., vol. 8, 1987, pp. 325-338.

-----------------

Fox, S. and Krausz, M. "A Diagnosis of Organizational Diagnosis" Psychological Documents, vol. 13, 1983, pp. 15.

-----------------

Krausz, M. and Freibach, N. "Effects of Flexible Working Time Upon Attitude and Strain Responses and Absenteeism Rates for Employed Women" J. Occupational Psychology, vol. 56, 1983, pp. 155-159.

-----------------

Fox, S. and Krausz, M. "An Extension of the Realistic Preview Concept to Various Career Transitions" Higher Education, vol. 11, 1982, pp. 147-154.

-----------------

Krausz, M. and Izraeli, D.W. "Differences in Choice Stage, Personal Background, Attitudes and Preferences Between Students in Three Engineering Subfields" [in Hebrew] Megamot, vol. 27, 1982, pp. 315-318.

-----------------

Krausz, M. "Policies of Organizational Choice At Different Vocational Life Stages" Vocational Guidance Quarterly, vol. 31, 1982, pp. 60-68.

-----------------

Krausz, M. and Fox, S. "Two Dimensions of Realistic Previews and Their Impact Upon Initial Expectations, Expectations Fulfillment, Satisfaction and Intention to Quit" J. Occup. Behav., vol. 2, 1981, pp. 211-216.

-----------------

Krausz, M. and Zedeck, S. "Differences Between Candidates and Recruiters in Perceived Attainability of Job-Related Outcomes" Vocational Guidance Quarterly, vol. 30, 1981, pp. 43-49.

-----------------

Krausz, Moshe, Fox, Shaul. "Needed: Excellent Engineers, Not Mediocre Managers" Personnel , vol. 58, 1981, pp. 50-56.

-----------------

Krausz, Moshe, Ben-Ari, S.. Psychological Aspects of Various Working Time Schedules. Balancing Work and Non-Work Activities Haifa, Technion - Israel Institute of Technology, 1980.

-----------------

Krausz, M. and Izraeli, D. "Differences in Stage of Occupational Field and Subfield Choice Among Students of Three Engineering Subfields" J. Occupational Psychology, vol. 53, 1980, pp. 177-180.

-----------------

Krausz, M. "Performance Appraisal Practices in a Highly Unionized Country" Human Resources Management, vol. 19, 1980, pp. 14-18.

-----------------

Izraeli, D.N. and Krausz, M. "Student Self-Selection for Specializations in Engineering" J. Vocational Behavior, vol. 15, 1979, pp. 107-117.

-----------------

Krausz, M. "A New Approach to Studying Workers' Job Preferences" Industrial Relations, vol. 17, 1978, pp. 91-95.

-----------------

Zedeck, S.; Imparato, N.; Krausz, M. and Oleno,T. "Development of Behaviorally Anchored Rating Scales" J. Applied Psychology, vol. 59, 1974, pp. 249-252.

-----------------

Amir, Y. and Krausz, M. "Factors of Satisfaction and Importance in an Academic Setting" Human Relations, vol. 27, 1974, pp. 211-223.

-----------------

Amir, Y. and Krausz, M. "Satisfaction in an Academic Setting" Educational Research, vol. 13, 1971, pp. 141-145.

-----------------

Amir, Y., Krausz, Moshe. "Research methods in the social sciences" [in Hebrew] Encyclopedia of Education, vol. 5, 1969, pp. 210-228.

-----------------

Amir, Yehudah, Krausz, Moshe. "Research Methods in the Social Sciences" Encyclopedia of Education (vol. 5) [in Hebrew], pp. 210-228. Jerusalem, 1969.

-----------------

 

תחומי מחקר

ארגונית, ומילא במשך שנים את תפקיד יו"ר המגמה.

תחומי המחקר האקדמי:

הסדרי העסקה פורמלית לא-סטנדרטיים - זמניות, עבודה מבפנים או מבחוץ, עבודה חלקית או רב-חלקית. גורמי פרט וארגון לחוזי העסקה אלו ותוצאות והשפעות על עובדים,  על ארגונים, על קהילות וחברות. 
חוזה פסיכולוגי בעולם התעסוקה - תפיסתו על-ידי הפרט העובד ועל-ידי הארגון.
התנהגויות נסיגה בארגונים - איחורים,  היעדרויות, כוונות עזיבה/תחלופה ותחלופה בפועל. משמעויות עכשוויות של התנהגויות אלו  מנקודות ראות של הפרט ושל הארגון.
אי בטחון תעסוקתי - גורמים והשפעות.
עבודה והתנדבות.

בשנים האחרונות של הקריירה האקדמית שלו היה משה חבר-שותף בפרוייקט של ה EU שעניינו בחינת קשרים בין חוזי העסקה פורמליים ופסיכולוגיים וקשריהם של חוזים אלו לתוצאות והשלכות על תיפקודי פרט וארגון, מחקר זה נערך בשבע מדינות (כולל ישראל).

תאריך עדכון אחרון : 26/02/2020