פרופ' אליהו רוזנהיים ז"ל

פרופ'
רוזנהיים ז"ל אליהו

אמצעי התקשורת