כתב העת פסיכואקטואליה

מעתה אפשר לעיין בגיליונות האלקטרוניים של כתב העת 'פסיכואקטואליה'.

המצאי האלקטרוני של כתב העת הוא בשנים 2017-2007.

לקבלת הממשק האלקטרוני הקישו על הקישור

כתב העת פסיכואקטואליה

 

את הגיליונות שהתפרסמו לפני שנת 2007, תוכלו למצוא רק בנייר בספרייה לפסיכולוגיה.