קובץ השאלונים וכלי המחקר

לפניכם קובץ האקסל שרשומים בו השאלונים והמבחנים שנעשה בהם שימוש בעבודות ה-מ"א שנכתבו במחלקה לפסיכולוגיה בעשור האחרון. הקובץ מתעדכן באתר מדי חודש. 

משנת 2017 נוספים לקובץ גם שאלונים ומבחנים שנעשה בהם שימוש בעבודות הדוקטור שנכתבו במחלקה לפסיכולוגיה, אך רק אם השאלונים מופיעים בנספחים.

הואיל ובקובץ רשומים רק שאלונים והמבחנים המופיעים בעבודות שכתבו הסטודנטים במחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטת בר אילן, בשורה שהשאלון מתואר בה בטבלה, מופיעים בעמודה האחרונה המספרים על המדף בספרייה של עבודות ה-מ"א והדוקטור שנעשה בהן שימוש בשאלון. בדרך כלל השאלון נדפס בעבודות בחלק של הנספחים.

 

לידיעתכם,

הספרייה לפסיכולוגיה מעניקה שירותי יעץ והדרכה לכל הסטודנטים, החוקרים ואנשי הסגל מהמחלקה לפסיכולוגיה ומהמחלקות האחרות באוניברסיטה כיצד לאתר שאלונים ומבחנים עדכניים לצורכי המחקר באמצעות המשאבים האלקטרוניים העומדים לרשותכם באתר ספריות בר אילן. 

אפשר לפנות אל הספרייה בטלפונים 03-5318261 או בדוא"ל Psychology.Library@biu.ac.il