הכנס ה-5 של פסיכולוגים חברתיים צעירים

10/02/2015 - 09:30 - 17:00

הכנס ייערך בתאריך יום שלישי 10/02/2015 בין בשעות: 9:30 עד 17:00.

ע"פ הזמנה בלבד.

מצ"ב תכנית הכנס.