מסיבת חנוכה

07/12/2015 - 15:30 - 18:30

מסיבת חנוכה - המחלקה לפסיכולוגיה

ביום שני, כ"ה כסלו 7.12.2015 , יתקיים מפגש הכנה לתואר שני ואחריו הדלקת נרות ומסיבת חנוכה מחלקתית.
מצ"ב התכנית.