כנס השנתי - תלמידי מחקר של המחלקה לפסיכולוגיה: פסיכולוגיה עכשווית - בין תיאוריה לפרקטיקה

07/06/2016 - 09:00 - 18:20

הכנס יתקים בתאריך יום שלישי 07/06/2016.

מצ"ב הזמנת הכנס.