שלחו לחבר

הרשמה

 

למילוי טופס רישום אלקטרוני

 

לתשלום באמצעות כרטיס אשראי

 

יש להעביר תשלום דמי הרישום בטווח של שבועיים מיום הרישום. יש להעביר תשלום מלא עד ל-60 יום למועד פתיחת התכנית. במידה והתשלום לא יועבר בהתאם לכתוב יבוטל הרישום

 

תעודות הכשרה יש להעביר לכתובת דוא"ל : mabatim.psy@biu.ac.il

 

תאריך עדכון אחרון : 25/06/2017