שלחו לחבר

נהלי רישום ותשלום

  • פתיחת קורס/סדנא מותנית במספר מינימלי של משתתפים, ומספר המשתתפים בכל קורס/סדנא מוגבל. המקדימים להירשם ולשלם תשלום ראשון, יבטיחו את מקומם.
  • המעוניינים להירשם ימלאו את טופס ההרשמה של התכנית ויעבירו תשלום דמי הרשמה באמצעות דף הגבייה של התכנית. יש להעביר תעודות הכשרה ו/או מספרי רישיון בהתאם לדרישות הקורס/סדנא בכתובת mabatim.psy@biu.ac.il. דמי ההרשמה אינם מוחזרים אלא אם הקורס/סדנא בוטל/ה ע"י תכנית "מבטים: בין תיאוריה לפרקטיקה", המחלקה לפסיכולוגיה, אוניברסיטת בר אילן.
  • עלות התכניות, הקורסים והסדנאות מפורטת באתר התכנית. שכר הלימוד ישולם באשראי באמצעות דף הגבייה של התכנית. ניתן לפרוס את התשלום עד לארבעה תשלומים. במקרה של ביטול הקורס/סדנא ע"י תכנית "מבטים: בין תיאוריה לפרקטיקה" יוחזר שכר הלימוד במלואו.
  • ההשתתפות בתכניות הלימוד של אינה מיועדת להשגת תואר אוניברסיטאי ואינה מקנה נקודות זכות אקדמיות.
  • רשימה עדכנית של שמות המרצים ומועדי פתיחת תכניות הלימוד מתעדכנים באתר התכנית.
  • התכניות כפופות לשינויים עקב אילוצי המערכת. על כל שינוי תינתן הודעה למשתתפים.
  • תנאי ביטול הרשמה: על ביטול הרשמה יש להודיע בכתב לכתובת הדוא"ל של התכנית: mabatim.psy@biu.ac.il.

במקרה של ביטול הרשמה יחולו הכללים הבאים על החזרים וחיובים כספיים:

- ביטול עד 30 יום לפני מועד פתיחת התכנית - אין חיוב בשכר לימוד.
- ביטול ההרשמה 15 יום ואילך לפני מועד פתיחת התכנית - יחויב המשתלם ב-25% מגובה שכר הלימוד המלא לתכנית.
- ביטול ההשתתפות בתכנית מיום פתיחתה ועד שבעה ימים לאחר פתיחתה - יחויב המשתלם ב-50% מגובה שכר הלימוד המלא לתכנית.
- ביטול ההשתתפות בתכנית שבעה ימים לאחר פתיחתה - יחויב המשתלם בתשלום שכר לימוד מלא של התכנית.

 

 

תאריך עדכון אחרון : 11/02/2018