סקר מחקרי בנושא התנהגות מחירים

שלחו לחבר

למעוניינים:

כחלק מפרויקט מחקר בינלאומי, עורכים סקר אנונימי אינטרנטי קצר (דורש כ-5 דקות) בנושא עמדות אנשים לגבי התנהגות מחירים בעולם תחת קורונה.

הסקר מיועד לסטודנטים (בכל התארים) עם הקישורית הבאה:

סקר התנהגות מחירים