ד"ר שרון נפרסטק זמלר

דוא"ל
sharonnaparstek@gmail.com
משרד
319
שעות קבלה
בתיאום מראש
  קורות חיים

  2021

  Senior Lecturer (US Assistant Professor), Department of Psychology, Bar-Ilan University, Ramat Gan, Israel

  2020

  Postdoctoral fellow, Ben-Gurion University of the Negev, Beer-Sheva, Israel

   

  PI: Dr. Isaac Lazar/ Dr. Daniel Gitler

  2017-2020

  Postdoctoral fellow, Stanford University, Stanford, USA

   

  PI: Prof. Amit Etkin

  2014-2016

  Postdoctoral fellow, Ben-Gurion University of the Negev, Beer-Sheva, Israel

   

  Supervisor: Prof. Avishai Henik

  2008-2015

  Ph.D., Psychology, Ben-Gurion University of the Negev, Beer-Sheva, Israel.

   

  Supervisor: Prof. Avishai Henik

  2006-2008

  M.A., Rehabilitation Psychology, Ben-Gurion University of the Negev, Beer Sheva, Israel. Summa com laude

   

  Supervisor: Prof. Avishai Henik

  2002-2005

  B.Sc., Psychobiology, The Hebrew University, Jerusalem, Israel

  פרסומים

  Zhang, Y., Wu, W., Toll, R., Naparstek, S., Maron-Katz, A., Watts, M., … & Etkin, A. (2020). Identification of psychiatric-disorder subtypes from functional-connectivity patterns in resting-state electroencephalography. Nature Biomedical Engineering, 1-15.

   

  Ganor, D., Gliksman, Y., Naparstek, S., Ifergane, G., & Henik, A. (2020). The effect of damage to the IPS on the ability to estimate the results of arithmetic problems. Neuroscience.

   

  Toll, R.*, Wu, W.*, Naparstek, S., Narayan, M., Patenaude, B., De Los Angeles, C., Sarhadi, K… & Etkin, A. (2020). An electroencephalography connectomic profile of Post-Traumatic Stress Disorder. American Journal of Psychiatry, 177, 233-243.

   

  Maron-Katz, A., Zang, Y., Narayan, M., Wu, W., Toll, R., Naparstek, S., …& Etkin, A. (2019). Individual patterns of abnormality in resting-state functional connectivity reveal two data-driven PTSD subtypes.  American Journal of Psychiatry, 177, 244-253.

   

  Naparstek, S.*, Linkovski, O.*, & O’Hara, R. (2019). The Future of Dementia Biomarkers Needs Better Neuropsychology. American Journal of Psychiatry, 176, 1050-1050. * Equal contribution.

   

  Naparstek, S., El-Said, D., Eisenberg, M. L., Jordan, J., O'Hara, R., & Etkin, A. (2019). Development of VM-REACT: A computerized verbal memory task. Journal of Psychiatric Research, 114, 170-177.

   

   

  Cohen, Z. Z., Arend, I., Yuen, K., Naparstek, S., Gliksman, Y., Veksler, R., & Henik, A. (2018). Tactile enumeration: A case study of acalculia. Brain and Cognition, 127, 60-71.

   

  Gliksman, Y.*, Naparstek, S., * Ifergane, G., & Henik, A. (2017) Visual and imagery magnitude comparisons are affected following left parietal lesion. Frontiers in Psychology, 8, 1622. *Equal contribution.

   

   

  Abrahamov D., Ran, O. L., Sasson, E., Naparstek, S., Salti, M., Abu Salah, M., Hizkiya, R., Ishay. Y., Brotfine, E., Sahar, G., & Refaely, Y. (2017) Brain microstructural white and gray matter alterations after cardiopulmonary bypass: Anatomical distribution and corresponding Neurocognitive Deficit. Journal of Alzheimer's Disease & Parkinsonism, 7.

   

   

  Abrahamov, D., Levran, O., Naparstek, S., Refaeli, Y., Kaptson, S., Abu Salah, M., Ishai, Y., & Sahar, G. (2017). Blood-Brain-Barrier disruption after cardiopulmonary bypass: Diagnosis and correlation to cognition. Annals of Thoracic Surgery, 104, 161-169.

   

  Naparstek, S., Safadi, Z., Lichtenstein-Vidne, L., & Henik, A. (2015). Flanking magnitudes: Dissociation between numerosity and numerical value in a selective attention task. Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory and Cognition, 41, 1262-1268.

   

  Cohen, Z. Z., Naparstek, S., & Henik, A. (2014). Tactile enumeration of small quantities using one hand. Acta Psychologica, 150, 26-34.

   

  Arend, I., Naparstek, S., and Henik, A. (2013). Numerical-spatial representation affects spatial coding: binding errors across the numerical distance effect. Psychonomic Bulletin & Review, 20, 1181-1186.

   

  Kalanthroff, E., Naparstek, S., & Henik, A. (2013). Spatial processing in adults with Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Neuropsychology, 27, 546-555.

   

  Henik, A., Leibovich, T., Naparstek, S., Diesendruck, L., & Rubinsten, O. (2012). Quantities, amounts, and the numerical core system. Frontiers in Human Neuroscience, 5, 1-4.

   

  Naparstek, S., & Henik, A. (2012). Laterality briefed: Laterality modulates performance in a numerosity-congruity task. Consciousness and Cognition, 21, 444-450.

   

  Naparstek, S., & Henik, A. (2010). Count me in! On the automaticity of enumeration processes. Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory and Cognition, 36, 1053-1059.

   

  Book Chapters:

  Naparstek, S., Linkovski, O., & Gertner, L. (2020). Integrative precision-medicine approach to cognitive assessment in older adults. In: N. Hantke, A. Etkin, R. O'Hara (Ed.), Handbook of Mental Health and Aging 3rd Edition (pp. 277-283). Academic Press. pp 277- 283.

  תחומי מחקר

  תפקודים קוגניטיביים בהפרעות פסיכיאטריות

  נוירופסיכולוגיה של הזדקנות

  הזדקנות חיובית

  גורמים פסיכולוגים בשיקום

  הבדלים אינדיבידואלים בפסיכופתולוגיה

  תאריך עדכון אחרון : 29/05/2022