ערכות - נהלים חדשים

שלום רב,

החל משנת תשע"ו (2016-2015) אוסף הערכות וכלי האבחון עבר אל הספרייה לפסיכולוגיה, ומעתה הוא נמצא בקומה השנייה של הספרייה.

הערכות וכלי האבחון מיועדים לתלמידי התואר השני והשלישי וכן לחוקרים ולמרצים במחלקה לפסיכולוגיה בלבד!

תלמידי התואר השני והשלישי וכן החוקרים מהמחלקה לפסיכולוגיה, המעוניינים לשאול ערכות, או להתייעץ בנוגע לשימוש המחקרי והקליני בערכות ובכלי אבחון עדכניים, כמו WAIS III, WISC-4, WMS, WPPSI, קאופמן ועוד.

אתם מוזמנים לפנות לתיאומים בנוגע לשאילת ערכות או להחזרתן אל הגב' אביב ימיני, האחראית על הערכות, בכתובת הדוא"ל:

biu.coupons@gmail.com

שעת קבלה קבועה לאיסוף ערכות או להחזרתן בסמסטר א: יום חמישי, בשעות 10:00-9:00. יש לתאם את הגעתכם מראש בדואל הנ"ל.

לתשומת ליבכם, שאילת הערכות או החזרתן יכולה להיעשות רק בתיאום עם אביב ורק אישית לאביב, ולא לצוות הספרייה לפסיכולוגיה.

תאריך עדכון אחרון : 03/11/2022