סוזי ג'בוטרו, ציפור הנפש - נשות מקצוע ומתלמדות למרכז ציפור הנפש, להורים מתמודדים ולילדיהם

 שלום ושנה טובה,

שמי סוזי ואני מנהלת את מרכזי ציפור הנפש

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.soulbird.co.il%2F&data=05%7C01%7Cduby.moskovitch%40biu.ac.il%7C786cbb33bf7c4ab34ea708daa53560c4%7C61234e145b874b67ac198feaa8ba8f12%7C1%7C0%7C638003945910814751%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=mE7na3Mtm4bOVLN0yFczELUtMmT0rtYRGr2ll98j1q0%3D&reserved=0

ציפור הנפש מספקת שירות מטעם סל שיקום, משרד הבריאות, להורים המתמודדים עם בעיות נפשיות, ברחבי הארץ.

אנו מלוות את ההורים (ואת ילדיהם) בבתיהם, בקהילה ובמרכזים שלנו, בעיקר סביב ההורות וגידול הילדים, אבל לא רק.

העבודה איתנו מאפשרת הזדמנות יוצאת דופן

ללמידה מקצועית

בליווי של הורים, משפחות וזוגות, תוך הדרכה מקצועית שוטפת, עבודה צוותית והכשרות ארגוניות.

סוזי

אפשר בשמחה גם דרך הנייד,

אך רק בווטסאפ/בשיחת ווטסאפ

--

Slav Pro

סוזי ג'בוטרו   /  מנהלת מרכז ציפור הנפש

להורים מתמודדים

suzy@slavpro.co.il / 050-8554584

שלו - שירותי שיקום ייחודיים ומתקדמים

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.soulbird.co.il%2F&data=05%7C01%7Cduby.moskovitch%40biu.ac.il%7C786cbb33bf7c4ab34ea708daa53560c4%7C61234e145b874b67ac198feaa8ba8f12%7C1%7C0%7C638003945910970946%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=DLJlud3pz1UDFGXZQevT3qPVOR8pQ%2FAHuBdgLNAqLgk%3D&reserved=0

Facebook   ציפור הנפש-לחיות קרוב, לעוף רחוק

מספר הטלפון שלך

                    0508554584

תאריך עדכון אחרון : 06/11/2022