עדכון שעות הפתיחה של הספרייה לפסיכולוגיה

בס"ד

 

לכל באי הספרייה שלום רב,

שעות הפתיחה המעודכנות של הספרייה לפסיכולוגיה מהשבוע הבא, יום ראשון, כ"ו במרחשוון ה'תשפ"ג, 20.11.2022, הן:

בימים ראשון - רביעי, בשעות 9:00 עד 16:00

ביום חמישי, בשעות 9:00 עד 15:00

בברכה,

נטלי וחיה

תאריך עדכון אחרון : 14/11/2022