הנחיות לסיום תואר שני

הנחיות לסיום תואר שני

1. הפקדת עבודת גמר בספריה.

לנוהל ההפקדה יש לפנות לאתר הספרייה. אחד הטפסים הנדרשים לתהליך הוא אישור המחלקה, המאשר שהעבודה עברה שיפוט. על הסטודנט למלא את פרטיו, להחתים את המנחה, ולאחר מכן לשלוח במייל ליוליה, לצורך החתמת ראש המחלקה.

2. הגשת בקשה לסגירת תואר במידע אישי אינבר.

לאחר הטיפול מול הספרייה, ולאחר שכל הציונים מופיעים במערכת של הסטודנט, ניתן להגיש בקשה לסיום התואר במידע האישי.

3. הדפסת עבודת גמר עבור מכון הנרייטה סאלד.

יש להניח עותק פיזי אחד בלבד של התזה (בכריכה רכה בלבד)  בתא שלי במחלקה, תא מס' 73 – דובי מוסקוביץ'.

4.עדכון תאריך סיום תואר בפורטל משרד הבריאות.

לאחר קבלת אישור הזכאות לתואר, יש לעדכן את דובי במייל, על מנת שהוא יעדכן תאריך סיום התואר בפורטל משרד הבריאות.