הנחיות מחלקתיות לקראת הרישום לקורסים בתואר שני

הנחיות רישום לקורסים לתלמידי תואר שני בפסיכולוגיה לשנת תשפ"ה

תלמידי תואר שני בפסיכולוגיה במסלול עם תיזה  פטורים מדרישות השפה האנגלית. נא לא להתייחס לתכתובות המגיעות מהאוניברסיטה בנושא זה.

לידיעתך! חלה חובה על כל סטודנט לקרוא את תקנון האוניברסיטה בחוברת פרטי מידע של הועדה לתואר שני . שם ניתן לקבל מידע  על השלמת החובות בקורסי יסוד ביהדות המחייבת כל  סטודנט שלומד בבר-אילן. 

בכל בעיה הקשורה לרישום קורסי המגמה, כגון: קורסים מלאים/ חסומים לרישום יש לפנות לרכזת המחלקה- יוליה חליאנדרה haliany@biu.ac.il 

בבעיות טכניות כגון: אי קבלת חלון זמן לרישום, גישה לרישום אינ-בר, ניתן לפנות למרכז שירות לסטודנט בטלפון  03-531-7000 או 9392*

!סטודנטים שנאלצים לפתוח שנת לימודים נוספת כדי לסיים את כתיבת התזה, צריכים להיות רשומים בקורס "הנחיה לתזה". זהו רישום שצריך להיעשות מראש ולא רטרואקטיבית. במידה ואין רצף של רישום להנחיה לתזה, יידרש הסטודנט לבצע "חידוש לימודים" – תהליך מורכב שבו לעיתים נדרשים סטודנטים להשלמות של קורסים לפי התוכנית העדכנית בעת חידוש הלימודים.

לנחויותכם מצורפים תוכנית הלימודים ומערכת השעות לשנת תשפ"ה.

פסיכולוגיה קלינית

שנה א'

אין צורך להירשם לקורסים במידע אישי באופן עצמאי למעט רישום לקורסי יהדות! הרישום לקורסי המגמה יבוצע ע"י המחלקה.

 • קורסי חובה - תהיינה שתי קבוצות מקבילות, דומות בגודלן. השיבוץ לקבוצות ייעשה ע"י צוות המגמה. הרישום יבוצע אוטומטית ע"י מזכירות המחלקה.
 • קורסי בחירה (תחום מחקר, פסיכותרפיה, פסיכופתולוגיה)- הרישום יבוצע ע"י מזכירות המחלקה בהתאם לעדיפויות שסטודנט יגדיר בטופס גוגלדוקס שיישלח במייל בתחילת חודש אוגוסט. קורסי בחירה מוגבלים בכמות הסטודנטים שהם יכולים לקלוט כדי לאזן בין הקורסים.

שנה ב'

 • קורסי חובה- הרישום יבוצע אוטומטית  ע"י מזכירות המחלקה.
 • קורסי בחירה (תחום מחקר, פסיכותרפיה, פסיכופתולוגיה)- הרישום לקורסים יתבצע באופן עצמאי במידע אישי. בכל קורס מספר מקומות מוגבל. קורסי בחירה מוגבלים בכמות הסטודנטים שהם יכולים לקלוט כדי לאזן בין הקורסים.

! לתשומת ליבכם, התוכנית הקלינית בה אתם לומדים כוללת את האפשרות לקבל תעודת MA  בפסיכולוגיה קלינית או בפסיכולוגיה שיקומית.לצורך מימוש האפשרות לעשות התמחות בפסיכולוגיה שיקומית, צריכים להתקיים התנאים הבאים:

 • פרקטיקום שיקומי בשדה בשנה ב׳
 • במהלך התואר יש לבחור לפחות קורס בחירה אחד עם תכנים שיקומיים, כגון: השלכות של נכות פיזית ומחלות כרוניות, תיאוריות ושיטות טיפול בשיקום פסיכיאטרי, טראומה והתמודדות, הפרעות בספקטרום האוטיסטי.

 

פסיכולוגיה חברתית ארגונית

שנה א'

 • יש להירשם לפחות ל6-7 ש"ש קורסי בחירה השנה מתוך 13 ש"ש הנדרשים לתואר.
 • ישנם מספר קורסי בחירה המתקיימים אחת לשנתיים. חלק מהקורסים האילו הם קורסים שנדרשים למען מי שמעוניין להמשיך להתמחות במסגרת מועצת הפסיכולוגים. הקורסים הם חובה להתמחות, אך לא חובה לדרישות התואר אצלנו. סטודנטים רבים בוחרים שלא לעשות התמחות בהמשך -אך מי שמעוניין.ת להשאיר את האופציות פתוחות שימו לב.  קורסים הניתנים אחת לשנתיים: אתיקה (חובה בדרישות התואר), פסיכופתולוגיה (לא חובה), פסיכודיאגנוסטיקה (לא חובה), פסיכותרפיה (לא חובה).
 • קורס בחירה "הנחיית קבוצות" נלמד יחד עם קורס בחירה "כלים וגישות לייעוץ פסיכולוגי.."  במהלך שני סמסטרים ומקנה 2 ש"ש. לא ניתן להירשם רק לאחד מהם. זה קורס פתיח לתחום של דינמיקות בינאישיות וייעוץ קריירה. הקורס מומלץ לשנה א כי הוא מהווה מסגרת של הכירות וגיבוש של כלל תלמידי שנה א. 
 • רישום לקורס בחירה "פסיכומטריקה.." 600430 סמס ב' מותנה ברישום לקורס בחירה "תהליכי מיון.." 600420 סמס א'.
 • רישום לקורס "יעוץ מבוסס תובנות.." 600410 סמס ב' מותנה ברישום לקורס "קבלת החלטות" 60726 בסמס א'.
 • לעיתים במהלך הרישום ישנם קורסים מסויימים שמוגבלים בכמות הסטודנטים שהם יכולים לקלוט כדי לאזן בין הקורסים.
 • פרטים על תזות במפגש הסמינר הראשון.

שנה ב'

 • קורס בחירה "אבחון אירגוני" נלמד יחד עם קורסי בחירה " פיתוח ארגונים" במהלך שני סמסטרים ומקנה 2 ש"ש. לא ניתן להירשם רק לאחד מהם.

 

פסיכולוגיה קוגניציה רגש ומוח 

 • יש להירשם לקורס פרקטיקום אחד בשנה : "תהליכים קוגניטיביים" 600450 או "רגש וקוגניציה" 60038 .
 • יש להירשם לקורס סמינר אחד בשנה: "העצמה קוגניטיבית" 600380 או "פסיכולוגיה של התרבות" 60932.
 • סטודנט שמעונין להירשם לקורסי בחירה נוספים מחוץ למגמה/מחלקה, יפנה לקבלת אישור על כך במייל למרצה הקורס המבוקש. האישור הסופי לרישום יינתן ע"י מזכירות המחלקה בלבד. ניתן ללמוד קורסים השייכים לתואר שני בלבד, בהיקף של עד 4 ש"ש. רשימת קורסי בחירה במחלקה שפתוחים לרישום גם למגמת פקרם באישור מרצה הקורס (מספר מקומות מוגבל):

60703-01 הספקטרום האוטיסטי אבחון וטיפול  סמס א' יום ב' 10:00-12:00

60060-01 הבדלים בינאישיים ופסיכודיאגונסטיקה סמס א' יום א' 8:00-10:00

60054-01 קשב: התפתחות ופתולוגיה סמס ב' יום ה' 12:00-14:00 

60071-01 מטיפול למחקר ובחזרה-הדרך לטיפול נתמך מחקר סמס ב' יום ב' 8:00-10:00