הנחיות מחלקתיות לקראת הרישום לקורסים בתואר ראשון

המחלקה לפסיכולוגיה - דף מידע לקראת הרישום לשנה"ל תשפ"ד

ברכותינו לסטודנטים הוותיקים ולסטודנטים החדשים המצטרפים למחלקה. לקראת פתיחת ההרשמה לשנה"ל תשפ"ד, אנו מאחלים לכם שנת לימודים פורייה ומהנה.

להלן מידע חשוב שעשוי לסייע לכם בעת ההרשמה.

יש לתכנן את מערכת השעות בהתאם לחוברות נהלים ותקנות ומערכת שעות שתפורסמנה באינטרנט מבעוד מועד.

ליצירת קשר עם המחלקה בזמן ההרשמה, בדוא"ל :ahuvit.bercovic@biu.ac.il או בטלפון: .03-5317672

מידע כללי

ניתן לבחור בין המסלול פסיכולוגיה דו-חוגי ומסלול פסיכולוגיה חד-חוגי.

פסיכולוגיה דו-חוגי לא מובנה= 29 ש"ש;

פסיכולוגיה דו חוגי מובנה (נע בין 25 ש"ש ל-29 ש"ש תלוי במסלול).

פסיכולוגיה חד חוגי = 46 ש"ש.

הסטודנט כפוף לשנת הידיעון בה החל את לימודיו.

חובה לסיים את מכסת הקורסים הנדרשים לתואר תוך שלוש שנים. חובה להירשם לכל מקבץ הקורסים המופיעים באותה שנה. אין להירשם לתוכנית חלקית או לגרור קורסים לשנה אחרת. תנאי המעבר משנה לשנה הםציון 60 בכל הקורסים.

במידה והסטודנט נרשם לקורס אך לא עמד באחד מתנאי הקדם לאותו קורס, הרשמתו מקורס זה תתבטל בתקופת השינויים.

 

הערות חשובות לתלמידי שנה א'

לידיעת תלמידי שנה א' בתשפ"ד

דרישת צבירת קופונים

 תנאי לקבלת ציון עובר בסמסטר א' הוא צבירה של בין 30%-50% מסך הקופונים. את היתרה יש להשלים עד סוף סמסטר ב'.  

  • סטודנטים הלומדים פסיכולוגיה במסלול הדו חוגי ובמסלול חד-חוגי - יאספו 30 קופונים.
  • סטודנטים הנמצאים בארץ פחות מ – 3 שנים – יאספו 14 קופונים.
  • סטודנטים שאינם ילידי הארץ אך נמצאים בארץ בין 3 ל- 7 שנים – יאספו 20 קופונים. 
  • סטודנטים שאינם ילידי הארץ - מעל 7 שנים בארץ – יאספו 30 קופונים.
  • סטודנטים במסלול הדו חוגי מובנה פסיכולוגיה וקרימינולוגיה, ממלאים קופונים גם במחלקה לקרימינולוגיה ולכן יקבלו פטור משני קופונים (כלומר יאספו 28 קופונים בפסיכולוגיה).
  • סטודנטים במסלול הדו חוגי מובנה פסיכולוגיה ומדעי המוח, ממלאים קופונים גם בתוכנית למדעי המוח ולכן יקבלו פטור משני קופונים (כלומר יאספו 28 קופונים בפסיכולוגיה).

 

חשוב מאוד – על מנת לצבור קופונים יש להירשם לקורסים: 60-150-01 השתתפות במחקר א' +60-151-01 השתתפות במחקר ב' . שימו לב כי בעת הרישום מופיעה לכם שעה במערכת, אולם היא לצורך משרדי בלבד. הקורס אינו מותנה בשריון שעה במערכת (הוא יתקיים במועדי המחקרים שיתפרסמו בנפרד).

 

הערה חשובה בנוגע לרישום לתרגול בסטטיסטיקה

שימו לב!!! חובה לשריין לתרגול בסטטיסטיקה 4

שעות ברציפות אצל אותו/ה מתרגל/ת - בהתאם להסבר הבא:

-לנרשמים לתרגיל בין השעות 12-14 או :14-16 הקורס בפועל יתקיים בין 12-16

-לנרשמים לתרגיל בין השעות 16-18 או :18-20 הקורס בפועל יתקיים בין 16-20

 

לידיעת תלמידי שנה ב'

הקורס התנסות במחקר  60-517-01  מיועד לתלמידי שנה ג' (קורס בחירה). התנסות במחקר הוא קורס שנמשך לאורך שנה אקדמית מלאה. אבל הזיכוי ניתן עבור סמסטר א' והוא שווה ערך לקורס בחירה אחד ( 1ש"ש).

תלמידי חד-חוגי:

  1. החל משנה"ל תשפ"ג קורס 60-517-01 התנסות במחקר הינו חובה לחד-חוגי שנה א'.

ההרשמה לקורס התנסות במחקר מתבצעת בהרשמה במזכירות המחלקה (פירוט באתר המחלקה).

לידיעת תלמידי שנה ג'

60-519 קורס התנסות בשדה - קורס שנתי (2 ש"ש) ומיועד לתלמידי שנה ג' במסלול הדו-חוגי והחד-חוגי. הרשמה מתבצעת במזכירות המחלקה (פירוט באתר המחלקה).

60-522 קורס התנסות בשדה קלינית - קורס שנתי (2 ש"ש) ומיועד לתלמידי שנה ג' במסלול הדו-חוגי והחד-חוגי. הרשמה מתבצעת במזכירות המחלקה (פירוט באתר המחלקה).

 

הנחיות רישום לתלמידי פסיכולוגיה במסלול חד חוגי שנה ג' בתשפ"ד

קורס : 60-521-01 עבודת מחקר עצמאית

אתם מתבקשים ליצור קשר עם חברי הסגל של המחלקה, העוסק בנושאים שמעניינים אתכם, ולפתח יחד איתו/איתה פרוייקט מחקר. הרכז האקדמי של הקורס - פרופ' אורי רסובסקי, יתווך בין הסטודנטים למנחים , יזמין לקורס מנחים פוטנציאליים, ויוודא שגם מי שטרם נמצא במעבדה, יוכל להכיר מנחים.

קורס  60-520קולוקויום B.A))

הסטודנטים הלומדים בקורס מתבקשים להשתתף ב12  הרצאות מדעיות במהלך השנה באחת מכמה מסגרות המוצעות במחלקה.

יש להחתים את מנחה הסמינר שנכחתם בהרצאה ולתאר בקצרה את תוכן ההרצאה . (טופס נוכחות מצורף בהמשך הדף).

טופס טבלת נוכחות בהרצאות (יש להגיע ל12  הרצאות לפחות)

אישור נוכחות ע"י חתימת מנחה

הקורס

שם מנחה הקורס נושא ההרצאה + תיאור קצר תאריך
       
       
       
       

 

תנאי קדם לשנת הלימודים תשפ"ד

במהלך לימודי התואר הראשון התלמידים נדרשים ללמוד קורסי חובה. על מנת להירשם לקורס חובה מסוים

יש לעמוד בדרישות ובתנאים מסוימים.

סוגי התנאים:

תנאי קדם - פירושו של תנאי זה הוא שעל התלמיד ללמוד קורס בסיסי ולעבור אותו בהצלחה לפני הרישום לקורס מתקדם יותר.

תנאי צמוד - פירושו של תנאי מסוג זה הוא שהקורס המבוקש קשור עם קורס מסוים נוסף, וחובה להירשם לשניהם בו זמנית.

 

להלן פירוט הקורסים במחלקה לפסיכולוגיה שיש להם תנאי מסוג קדם בכל המסלולים של התואר הראשון

שם ומספר הקורס

שם ומספר הקורס הנקשר

סוג התנאי הקיים בין שני הקורסים

מבוא לפסיכולוגיה חברתית  א'

60-209 - שנה ב' סמסטר א'

מבוא לפסיכולוגיה

60-101 - שנה א'

תנאי קדם

מבוא לפסיכולוגיה חברתית ב'

60-210 - שנה ב' סמסטר ב'

מבוא לפסיכולוגיה

60-101 - שנה א'

תנאי קדם

סטטיסטיקה רב משתנית

60-190 - שנה ב'

מבוא לסטטיסטיקה

60-105 - שנה א'

תנאי קדם

 סטטיסטיקה רב משתנית

60-190 - שנה ב'

תרגיל במבוא לסטטיסטיקה

60-106 - שנה א'

תנאי קדם

שיטות מחקר וניסויית

60-215 - שנה ב'

מבוא לסטטיסטיקה

60-105 - שנה א'

תנאי קדם

שיטות מחקר וניסויית

60-215 - שנה ב'

תרגיל במבוא לסטטיסטיקה

60-106 - שנה א'

תנאי קדם

פרקטיקום (מחקרי)

סטטיסטיקה רב משתנית 60-190 שנה ב'

שיטות מחקר שנה ב' 60-215 שנה ב'

תנאי קדם (במקרים חריגים ניתן לאשר לימודי פרקטיקום במקביל)

 

להלן פירוט הקורסים במחלקה לפסיכולוגיה שיש להם תנאי מסוג צמוד בכל המסלולים של התואר הראשון

 

שם ומספר הקורס

שם ומספר הקורס הנקשר

סוג התנאי הקיים בין שני הקורסים

מבוא לסטטיסטיקה – הרצאה

 60-105 - שנה א'

תרגיל במבוא לסטטיסטיקה

 60-106 - שנה א'

תנאי צמוד

תרגיל במבוא לסטטיסטיקה

60-106 - שנה א'

מבוא לסטטיסטיקה – הרצאה 

60-105 - שנה א'

תנאי צמוד

מבוא לפסיכולוגיה – הרצאה

60-101 - שנה א'

תרגיל במבוא לפסיכולוגיה

60-101 - שנה א'

תנאי צמוד

תרגיל במבוא לפסיכולוגיה

60-101 - שנה א'

מבוא לפסיכולוגיה – הרצאה

60-101 - שנה א'

תנאי צמוד

שיטות מחקר וניסויית - הרצאה

60-215 - שנה ב'

תרגיל בשיטות מחקר וניסויית

60-215 - שנה ב'

תנאי צמוד

תרגיל בשיטות מחקר וניסויית 

60-215 - שנה ב'

שיטות מחקר וניסויית – הרצאה

60-215 - שנה ב'

תנאי צמוד

סטטיסטיקה רב משתנית – הרצאה

60-190 - שנה ב'

תרגיל בסטטיסטיקה רב משתנית 

60-190 - שנה ב'

תנאי צמוד

תרגיל בסטטיסטיקה רב משתנית 

60-190 - שנה ב'

סטטיסטיקה רב משתנית – הרצאה

60-190 - שנה ב'

תנאי צמוד

 

שיפור ציון:

בכפוף לתקנון של ועדת הסטטוס. בנוסף לכך יוכל הסטודנט לשפר ציון רק בשנה העוקבת ללימודי אותו קורס.

בקורסים המהווים תנאי מוקדם לא ניתן לתקן ציון בשנה שלאחר ההשתתפות בקורס

 

קריטריונים להכרה בלימודים קודמים

קורסים מפסיכולוגיה

בקורסים זהים אשר נלמדו באוניברסיטאות ו/או מכללות המוכרות ע"י המועצה להשכלה גבוהה, במסגרת החוג לפסיכולוגיה, יינתן פטור בתנאי שהסילבוס של אותו קורס יאושר ע"י יו"ר ועדת תואר ראשון והציון אינו פחות מ- 80. חובה לצרף אישור רשמי לציון וסילבוס. בכל מקרה, פטור שאושר יירשם כציון עובר בלבד. מספר הפטורים לא יעלה על 5 קורסים שנתיים (10 ש"ש).

מאחר ומתן הפטור מחייב בדיקת סילבוס על ידי מרצה, בדיקה הלוקחת זמן, יש לשריין מקום בקורס במידה והפטור לא יאושר. חובה על הסטודנט להירשם לקורס במסגרת המחלקה ובמקביל לטפל באישור הפטור מול מזכירות המחלקה ומדור סטטוס. זאת, לא יאוחר מתחילת תקופת השינויים, (על מנת שניתן יהיה לבטל את הרישום בקורס) . לגבי מועדי תקופת השינויים יש לעקוב אחר פרסומי מדור תכניות לימודים.

מעבר בין מסלולים

במקרים חריגים , בסוף שנה א' ,ניתן לעבור ממסלול דו חוגי בפסיכולוגיה למסלול חד חוגי.

מעבר זה נתון לשיקול דעת המחלקה, ובכל מקרה מותנה בממוצע ציונים בפסיכולוגיה בסוף שנה א' העומד על  95 ומעלה. בנוסף לאמור, המעבר מותנה בכך שיהיה מקום במסלול המורחב.