הנחיות לרישום זמני/ קבוע במשרד הבריאות

רישום זמני

1. יש לוודא מול דובי מהמזכירות duby.moskovitch@biu.ac.il שקיימת עבורך רשומה בפורטל של משרד הבריאות.

2. יש להגיש בקשה באינבר לאישור "סיום חובות שמיעה פרט לתזה".

נדרש להיכנס למערכת האישית של הסטודנט, ולאחר מכן להיכנס ל"פניות מנהליות" – "הגשת בקשה" – לבחור בקטגוריה של "דוחות ואישורים לבוגרים", לבחור ב"אישור להתמחות סיום דרישות לימודי התמחות פרט לתזה (תואר שני)", ולהגיש את הבקשה.

3. יש להעביר אישור "סיום חובות שמיעה פרט לתזה" לדובי במייל duby.moskovitch@biu.ac.il, כדי שיזין בפורטל  את מועד סיום חובות השמיעה.

לאחר שדובי מזין את מועד סיום חובות השמיעה, תקבלו באותו יום SMS ממשרד הבריאות עם הנחיות להמשך ההליך.

 

רישום קבוע

1. יש לוודא מול דובי מהמזכירות duby.moskovitch@biu.ac.il  שקיימת עבורך רשומה בפורטל של משרד הבריאות.

2.יש להעביר אישור הזכאות לתואר לדובי במייל duby.moskovitch@biu.ac.il, כדי שיזין בפורטל  את מועד סיום התואר.

לאחר שדובי מזין את מועד סיום התואר, תקבלו באותו יום SMS ממשרד הבריאות עם הנחיות להמשך ההליך.

 

מוקד משרד הבריאות נותן תמיכה לכל בעיה טכנית או אחרת מרגע פתיחת הפורטל:

אמצעי קשר לקול הבריאות- 5400*

דוא"ל : Call.Habriut@moh.health.gov.il

או באמצעות אתר משרד הבריאות.