מלגאי נשיא- דרישה לסיום חובות שמיעה ב 4 שנים

דוקטורנטים מלגאי נשיא נדרשים לסיים את דרישות הלימודים לתואר (קורסי חובה ,הבחירה ולימודי יסוד ביהדות )עד 4 שנים לתואר.

המחלקה ו /האוניברסיטה לא תממן מקרה של גרירת הקורסים מעבר לזמן זה.

תאריך עדכון אחרון : 19/09/2023