עקרונות מנחים לשיתוף תלמידים בפרסומים מדעיים

הנחיות לגבי שיתוף תלמידים בפרסומים מדעיים בהם מדווח מחקר בו היו שותפים. ההנחיות מתבססות על כללי ה- APA בנושא.

תואר שלישי:

הסטודנט/ית יופיע/תופיע בכל הפרסומים המבוססים על עבודת המחקר שלו/ה. הסטודנט/ית יופיע/תופיע ראשון לפחות בפרסום אחד ובתנאי שהוא/היא כתבו את הטיוטא הראשונה תוך שנה לכל היותר מתאריך קבלת התואר. זכות ראשונה לכתיבת המאמר נתונה לסטודנט/ית.

תואר שני:

הסטודנט/ית יופיע/תופיע בכל הפרסומים המבוססים על עבודת המחקר של/ה. באישורו של המרצה, הסטודנט יוכל/תוכל לכתוב את הטיוטא הראשונה של המאמר תוך שנה לכל היותר מתאריך קבלת התואר ואז הוא/היא יופיעו ראשונים בפרסום.

פרקטיקומים:

תרומתם של הסטודנטים שביצעו את המחקר תוכר בכל מאמר המבוסס על מחקר זה בסעיף ACKNOWLEDGMENT. כמו כן, בהתאם לשיקול דעתו של המרצה לגבי מידת תרומתם למחקר ולמאמר, סטודנטים ישותפו כמחברים במאמר המבוסס על עבודתם.