קהל היעד

       קהל היעד של הספרייה:

  • סטודנטים לתואר ראשון, סטודנטים לתארים שני ושלישי, חוקרים, מרצים מהמחלקה לפסיכולוגיה.

 

  • סטודנטים בכל התארים, חוקרים, מרצים ועובדי סגל מנהלי מכל שאר המחלקות באוניברסיטת בר-אילן.

 

  • סטודנטים, חוקרים ומרצים מהמחלקות לפסיכולוגיה ולמדעי החברה באוניברסיטאות ובמכללות אחרות, בארץ   ובחו"ל.

 

  • פסיכולוגים, מטפלים מוסדות ציבוריים, אנשי מקצוע מטעם הצבא והמשטרה וגופי מחקר, המעוניינים לאתר פרסומים העוסקים בנושאי עבודתם, כמו שיטות טיפול ותרפיה, יחסי מטפל-מטופל, וכן אנשי מקצוע החפצים להתעדכן בתחומי המחקר החדשים.