לתלמידי תואר שני

שלחו לחבר

לתלמידי תואר שני:  לאחר שיפוט פנימי של הצעת התיזה יש להעבירה לאישור רשמי של הועדה לתואר שני

לביצוע ראה הנחיות