יום עיון לכבודו של ד"ר שרגא צים: "מאויב לאוהב- האחר שמחוץ לי, האחר שבתוכי"