יום העיון המדעי ה-6 לזכרו של ויקטור פלוריאן במלאות עשור למותו

20/11/2012 - 09:00 - 15:30
הרשמה לכנס: 

ויקטור פלוריאן "ניצחון וצמיחה" על התמודדות קיומית וצמיחה ממשבר בפסיכולוגיה ובאמנויות

יום העיון המדעי ה-6 לזכרו של ויקטור פלוריאן במלאות עשור למותו 

 

הזמנה