פרופ' חבר

פרופ' אילנית גורדון

פרופ' חבר
טלפון
דוא"ל
ilanit.gordon@biu.ac.il
משרד
321
קורות חיים

EDUCATION/TRAINING 

INSTITUTION AND LOCATION

DEGREE

MM/YY

FIELD OF STUDY

 

 

 

 

Tel Aviv University, Tel-Aviv, Israel

BA

09/01-06/05

Psychology and Communication

(with honors)

Bar-Ilan University, Ramat-Gan, Israel

PhD

09/05-06/10

Experimental Psychology

Yale University, New Haven, CT

Postdoctoral training

09/10- 08/13

Neuroscience

 

 

 

 

Positions and Employment

2003-2004       Research  & Teaching Assistant. Tel-Aviv University, Tel-Aviv, Israel.

2005-2010       Research Assistant. Prof. Feldman's Early Developmental Lab, Bar-Ilan University, Ramat-Gan, Israel.

2005-2010       A delegate in the Student Ambassador Program, a prestigious program designed to train an elite group of students to become spokespeople representing Bar-Ilan University in Israel and abroad. Bar-Ilan University, Ramat-Gan, Israel.

2010-2013       Postoctoral Research fellow, Yale University, Child Study Center, New Haven, CT.

2013-2016       Adjunct Assistant Professor, Yale University, Child Study Center, New Haven, CT.

2013-               Senior Lecturer, Bar-Ilan University, Department of Psychology and the Gonda Brain Research Center, Israel.

פרסומים

Published papers:

 1. Gordon I., & Berson, Y. Oxytocin modulates charismatic influence in groups. (2017). Journal of Experimental Psychology: General.
 2. Gordon, I., Pratt, M., Bergunde, K., Zagoory Sharon, O., & Feldman, R. (2017). Testosterone, oxytocin and the development of human parental care. Hormones and Behavior.
 3. Gordon, I., Jack, A., Pretzsch, C. M., Vander-Wyk, B. C., Leckman, J. F., Feldman, R., & Pelphrey, K. A. (2016). Intranasal Oxytocin Enhances Connectivity in the Neural Circuitry Supporting Social Motivation and Social Perception in Children with Autism. Scientific Reports, 6, Article number: 35054. doi:10.1038/srep35054.
 4. Kaiser, M. D., Yang, D. Y. G., Voos, A., Bennett, R. H., Gordon, I., Pretzsch, C., Beam, D., Keifer, C., Eilbott, J., McGlone, F., Pelphrey K. A. (2016). Brain mechanisms for processing affective (and nonaffective) touch are atypical in autism. Cerebral Cortex, bhv125.
 5. Bjornsdotter, M., Gordon, I., Pelphrey, K. A., Olausson, H., Kaiser M. D. (2014). Development of brain mechanisms for processing affective touch. Frontiers in Behavioral Neuroscience. http://dx.doi.org/10.3389/fnbeh.2014.00024.
 6. Gordon, I., Vander-Wyk, B. C., Bennett, R. H., Cordeaux, C., Lucas, M. V., Zagoory-Sharon, O., Leckman, J. F., Feldman, R., & Pelphrey, K. A. (2013). Oxytocin enhances brain function in children with autism. Proceeding of the National Academy of Sciences USA, 110(52), 20953-20958.
 7. Gordon, I., Eillbott, J., Vander-Wyk, B. C., Feldman, R., & Pelphrey, K. A. (2013). Social, reward, and attention brain networks are involved in congruent and incongruent responses to online bids for joint attention. Social Neuroscience, 8(6), 544-554.
 8. Gordon, I., Voos, A. C, Bennett, R. H., Bolling, D. Z., Pelphrey, K. A., & Kaiser, M. D. (2013). Brain mechanisms for processing affective touch. Human Brain Mapping, 34(4):914-22
 9. Leckman, J. F., Gordon, I., Kim, P., Swain, J., Meyes, L., Feldman, R., Pelphrey, K. A. (2012). Development of bonding and psychopathology, Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'adolescence, 60(5S), 3. Doi : 10.1016/j.neurenf.2012.04.020.
 10. Feldman, R. Gordon, I., Influs, M., Gutbir, T., Ebstein R. P. (2012) Genetic and peripheral markers on the parents' oxytocin neuropathway interact with early caregiving to shape children's oxytocin response and social reciprocity. Neuropsychpharmacology, doi: 10.1038/npp.2013.22.
 11. Feldman, R., Zagoory-Sharon, O., Weisman, O., Schneiderman, I., Gordon, I., Maoz, R., Shalev, I., Ebstein, R. (2012). Sensitive parenting is associated with plasma oxytocin and polymorphisms in the Oxytocin Receptor (OXTR) and CD38 genes, Biological Psychiatry, 72(3):175-81.
 12. Weisman, O., Zagoory-Sharon, O., Schneiderman, I., Gordon, I., & Feldman, R. (2012).  Plasma oxytocin distributions in a large cohort of women and men and their gender-specific associations with anxiety. Psychoneuroendocrinology, DOI 10.1016/j.psyneuen.2012.08.011
 13. Gordon, I., Martin, C., Feldman, R., & Leckman, J.F. (2011). Oxytocin and social motivation. Developmental Cognitive Neuroscience, 1(4): 471-93.
 14. Harel, H., Gordon, I., Geva, R., & Feldman, R. (2011). Gaze behaviors of preterm and full-term infants in nonsocial and social contexts of increasing dynamics: visual recognition, attention regulation, and gaze synchrony. Infancy, 16(1):69-90.
 15. Feldman, R., Gordon, I., & Zagoory-Sharon, O. (2010). Maternal and paternal plasma, salivary, and urinary oxytocin and parent-infant synchrony: considering stress and affiliation components of human bonding. Developmental Science, 12:1-10
 16. Gordon, I. Zagoory-Sharon, O., Leckman, J.F. & Feldman, R. (2010). Oxytocin, Cortisol and triadic family interactions. Physiology and Behavior, 101(5): 679-84.
 17. Weisman, O., Granat, A., Gilboa-Schechtman, E., Singer, M., Gordon, I., Azulay, H., Kuint, J., & Feldman, R. (2010). The experience of labor, maternal perception of the infant, and the mother’s postpartum mood in a low-risk community cohort. Archives of Women’s Mental Health, 13(6):505-13.
 18. Feldman R, Gordon I, & Zagoory-Sharon O. (2010). The cross-generation transmission of oxytocin in humans. Hormones and Behavior. 58(4):669-76.
 19. Gordon, I. Zagoory-Sharon, O., Leckman, J.F. & Feldman, R. (2010). Prolactin, oxytocin, and the development of paternal behavior across the first six months of fatherhood. Hormones and Behavior. 58: 513-8.
 20. Gordon, I., Zagoory-Sharon, O., Leckman, J.F. & Feldman, R. (2010). Oxytocin and the development of parenting in humans. Biological Psychiatry, 68:377-82.
 21. Feldman, R., Gordon, I., Schneiderman, I., Weissman, O., Zagoory-Sharon, O. (2010). Natural variations in maternal and paternal care are associated with systematic changes in oxytocin following parent-infant contact. Psychoneuroendocrinology, 35:1133-41.
 22. Gordon, I., & Feldman, R. (2008). Synchrony in the triad: A micro-level process model of coparenting and parent-child interactions. Family Process, 47(4):465-479.
 23. Gordon, I., Zagoory-Sharon, O., Schneiderman, I., Leckman, J.F., Weller, A. & Feldman, R. (2008). Oxytocin and cortisol in romantically unattached young adults: Associations with bonding and psychological distress. Psychophysiology, 45(3):349–352.

 

Book Chapters

 1. Gordon, I. & Feldman, R. (2015). Synchrony and the Development of Human Parental Care: A Biopsychosocial Perspective. Calkins Susan (Ed.) Handbook of Infant Development:  A Biopsychosocial Perspective. Guilford Press.
 2. Britto, P. R., Gordon, I., Hodges, W., Sunar, D., Kagitcinasi, C. & Leckman, J. F. (2014). Ecology of peace. In Leckman James, Panter-Brick Catherine, Rima Salah (Eds.) Pathways to Peace: The Transformative Power of Children and Families.  The MIT Press.
 3. Gordon, I. (2013) Can oxytocin improve core brain and behavioral features of ASD in children? In Decety Jean (Ed.) New Frontiers in Social Neuroscience. Foundation IPSEN. Springer.

 

Invited Editorials in Peer-Reviewed Journals

 1. Koren, I. & Gordon, I. (2017). Going beyond the social stereotypes of hormones. Psychoneuroendocrinology.
 2. Gordon, I., Leckman, J. F., Berg, D. (2014). From Attachment to Groups - Tapping into the Neurobiology of our Interconnectedness. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 53(2), 130.

 

 

Book Reviews

 1. Gordon, I., & Feldman, R. (2007). Handbook of preschool mental health: development, disorders, and treatment. Book Review. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 46(11), 1496-1497.

 

Encyclopedia Contributions

 1. Gordon, I. (2011). Hippocampus. In Online Encyclopedia of Autism Spectrum Disorders. Springer.
 2. Gordon, I. (2011). Porkinje Cells. In Online Encyclopedia of Autism Spectrum Disorders. Springer.

 

Special Contribution to Manuscripts

Eisenstein, M. (2012). Treatments: In the waiting room. Nature491(7422), S14-S16. Gordon I. contributed a Figure based on preliminary data.

תחומי מחקר
 • Moderator M.a and Phd
 •  
 • Oxytocin
 • Social interactions in humans
 • Brain Imaging
 • Autism Spectrum Disorders
 • Behavioral Microanalysis
 • The physiological basis of group interactions
הישג מחקרי

ברכות על זכייתה במענק מחקר מהקרן הלאומית למדע (ISF) על הצעתה בנושא: הבנת ההשפעות הנוירולוגיות וההתנהגותיות של אוקסיטוצין בקרב ילדים עם אוטיזם, לשנים 2015-2020.

 

ברכות לד"ר אילנית גורדון ופרופ' רות פלדמן על פרסום מאמרם שכותרתו:

Intranasal Oxytocin Enhances Connectivity in the Neural Circuitry Supporting Social Motivation and Social Perception in Children with Autism

בכתב העת היוקרתי Scientific Reports

קישור למאמר: http://www.nature.com/articles/srep35054

באמצעי התקשורת
קרנות מחקר

Research Grants

 

2021-  מחקר אינגרטיבי על סנכרון בקרב מבוגרים אוטיסטים והשלכותיו על תפקודם החברתי: תיפוף משותף כפלטפורמה למדידת סנכרון מוחי, פיזיולוגי ומוטורי. 5 שנים:250000 למחקר. 36000 ש"ח תוספת לשיתוף פעולה בינלאומי

2012-2016

4-year award from The Binational Science Foundation (BSF) to study "Oxytocin, The Brain, and Autism". BSF Grant number 2011349 – with Drs. Kevin A. Pelphrey (PI), Ruth Feldman and James F. Leckman. Awarded - $180,000

 

2015-2020

ISF Grant (# 1726/15) to study the neural and behavioral mechanisms underlying oxytocin administration in children with autism: NIS 220,000 for 5 years. PI –Ilanit Gordon

 

2015 –2017

ISF Grant (# 2096/15) Lab equipment for a young researcher: Awarded NIS 325,000 from the ISF and NIS 325,000 from Bar Ilan University. PI – Ilanit Gordon

 

2017

Bar Ilan University’s Rector’s award for interdisciplinary research groups – “Eavesdropping on Humans and Hyraxes: Developing Automatic Methods for Analyzing and Predicting Social Structure from Diverse Auditory Data Sets”. Awarded 50,000NIS with Drs. Dana Atzil-Slonim. Lee Koren, Eshkol Refaeli, Sharon Ganot, Yossi Keshet & Eva Gilboa-Schechtman

תאריך עדכון אחרון : 24/11/2022