פרופ' חבר

פרופ' אילנית גורדון

פרופ' חבר
טלפון
דוא"ל
ilanit.gordon@biu.ac.il
משרד
321
  קורות חיים

  EDUCATION/TRAINING 

  INSTITUTION AND LOCATION

  DEGREE

  MM/YY

  FIELD OF STUDY

   

   

   

   

  Tel Aviv University, Tel-Aviv, Israel

  BA

  09/01-06/05

  Psychology and Communication

  (with honors)

  Bar-Ilan University, Ramat-Gan, Israel

  PhD

  09/05-06/10

  Experimental Psychology

  Yale University, New Haven, CT

  Postdoctoral training

  09/10- 08/13

  Neuroscience

   

   

   

   

  Positions and Employment

  2003-2004       Research  & Teaching Assistant. Tel-Aviv University, Tel-Aviv, Israel.

  2005-2010       Research Assistant. Prof. Feldman's Early Developmental Lab, Bar-Ilan University, Ramat-Gan, Israel.

  2005-2010       A delegate in the Student Ambassador Program, a prestigious program designed to train an elite group of students to become spokespeople representing Bar-Ilan University in Israel and abroad. Bar-Ilan University, Ramat-Gan, Israel.

  2010-2013       Postoctoral Research fellow, Yale University, Child Study Center, New Haven, CT.

  2013-2016       Adjunct Assistant Professor, Yale University, Child Study Center, New Haven, CT.

  2013-               Senior Lecturer, Bar-Ilan University, Department of Psychology and the Gonda Brain Research Center, Israel.

  פרסומים

  Published papers:

  1. Gordon I., & Berson, Y. Oxytocin modulates charismatic influence in groups. (2017). Journal of Experimental Psychology: General.
  2. Gordon, I., Pratt, M., Bergunde, K., Zagoory Sharon, O., & Feldman, R. (2017). Testosterone, oxytocin and the development of human parental care. Hormones and Behavior.
  3. Gordon, I., Jack, A., Pretzsch, C. M., Vander-Wyk, B. C., Leckman, J. F., Feldman, R., & Pelphrey, K. A. (2016). Intranasal Oxytocin Enhances Connectivity in the Neural Circuitry Supporting Social Motivation and Social Perception in Children with Autism. Scientific Reports, 6, Article number: 35054. doi:10.1038/srep35054.
  4. Kaiser, M. D., Yang, D. Y. G., Voos, A., Bennett, R. H., Gordon, I., Pretzsch, C., Beam, D., Keifer, C., Eilbott, J., McGlone, F., Pelphrey K. A. (2016). Brain mechanisms for processing affective (and nonaffective) touch are atypical in autism. Cerebral Cortex, bhv125.
  5. Bjornsdotter, M., Gordon, I., Pelphrey, K. A., Olausson, H., Kaiser M. D. (2014). Development of brain mechanisms for processing affective touch. Frontiers in Behavioral Neuroscience. http://dx.doi.org/10.3389/fnbeh.2014.00024.
  6. Gordon, I., Vander-Wyk, B. C., Bennett, R. H., Cordeaux, C., Lucas, M. V., Zagoory-Sharon, O., Leckman, J. F., Feldman, R., & Pelphrey, K. A. (2013). Oxytocin enhances brain function in children with autism. Proceeding of the National Academy of Sciences USA, 110(52), 20953-20958.
  7. Gordon, I., Eillbott, J., Vander-Wyk, B. C., Feldman, R., & Pelphrey, K. A. (2013). Social, reward, and attention brain networks are involved in congruent and incongruent responses to online bids for joint attention. Social Neuroscience, 8(6), 544-554.
  8. Gordon, I., Voos, A. C, Bennett, R. H., Bolling, D. Z., Pelphrey, K. A., & Kaiser, M. D. (2013). Brain mechanisms for processing affective touch. Human Brain Mapping, 34(4):914-22
  9. Leckman, J. F., Gordon, I., Kim, P., Swain, J., Meyes, L., Feldman, R., Pelphrey, K. A. (2012). Development of bonding and psychopathology, Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'adolescence, 60(5S), 3. Doi : 10.1016/j.neurenf.2012.04.020.
  10. Feldman, R. Gordon, I., Influs, M., Gutbir, T., Ebstein R. P. (2012) Genetic and peripheral markers on the parents' oxytocin neuropathway interact with early caregiving to shape children's oxytocin response and social reciprocity. Neuropsychpharmacology, doi: 10.1038/npp.2013.22.
  11. Feldman, R., Zagoory-Sharon, O., Weisman, O., Schneiderman, I., Gordon, I., Maoz, R., Shalev, I., Ebstein, R. (2012). Sensitive parenting is associated with plasma oxytocin and polymorphisms in the Oxytocin Receptor (OXTR) and CD38 genes, Biological Psychiatry, 72(3):175-81.
  12. Weisman, O., Zagoory-Sharon, O., Schneiderman, I., Gordon, I., & Feldman, R. (2012).  Plasma oxytocin distributions in a large cohort of women and men and their gender-specific associations with anxiety. Psychoneuroendocrinology, DOI 10.1016/j.psyneuen.2012.08.011
  13. Gordon, I., Martin, C., Feldman, R., & Leckman, J.F. (2011). Oxytocin and social motivation. Developmental Cognitive Neuroscience, 1(4): 471-93.
  14. Harel, H., Gordon, I., Geva, R., & Feldman, R. (2011). Gaze behaviors of preterm and full-term infants in nonsocial and social contexts of increasing dynamics: visual recognition, attention regulation, and gaze synchrony. Infancy, 16(1):69-90.
  15. Feldman, R., Gordon, I., & Zagoory-Sharon, O. (2010). Maternal and paternal plasma, salivary, and urinary oxytocin and parent-infant synchrony: considering stress and affiliation components of human bonding. Developmental Science, 12:1-10
  16. Gordon, I. Zagoory-Sharon, O., Leckman, J.F. & Feldman, R. (2010). Oxytocin, Cortisol and triadic family interactions. Physiology and Behavior, 101(5): 679-84.
  17. Weisman, O., Granat, A., Gilboa-Schechtman, E., Singer, M., Gordon, I., Azulay, H., Kuint, J., & Feldman, R. (2010). The experience of labor, maternal perception of the infant, and the mother’s postpartum mood in a low-risk community cohort. Archives of Women’s Mental Health, 13(6):505-13.
  18. Feldman R, Gordon I, & Zagoory-Sharon O. (2010). The cross-generation transmission of oxytocin in humans. Hormones and Behavior. 58(4):669-76.
  19. Gordon, I. Zagoory-Sharon, O., Leckman, J.F. & Feldman, R. (2010). Prolactin, oxytocin, and the development of paternal behavior across the first six months of fatherhood. Hormones and Behavior. 58: 513-8.
  20. Gordon, I., Zagoory-Sharon, O., Leckman, J.F. & Feldman, R. (2010). Oxytocin and the development of parenting in humans. Biological Psychiatry, 68:377-82.
  21. Feldman, R., Gordon, I., Schneiderman, I., Weissman, O., Zagoory-Sharon, O. (2010). Natural variations in maternal and paternal care are associated with systematic changes in oxytocin following parent-infant contact. Psychoneuroendocrinology, 35:1133-41.
  22. Gordon, I., & Feldman, R. (2008). Synchrony in the triad: A micro-level process model of coparenting and parent-child interactions. Family Process, 47(4):465-479.
  23. Gordon, I., Zagoory-Sharon, O., Schneiderman, I., Leckman, J.F., Weller, A. & Feldman, R. (2008). Oxytocin and cortisol in romantically unattached young adults: Associations with bonding and psychological distress. Psychophysiology, 45(3):349–352.

   

  Book Chapters

  1. Gordon, I. & Feldman, R. (2015). Synchrony and the Development of Human Parental Care: A Biopsychosocial Perspective. Calkins Susan (Ed.) Handbook of Infant Development:  A Biopsychosocial Perspective. Guilford Press.
  2. Britto, P. R., Gordon, I., Hodges, W., Sunar, D., Kagitcinasi, C. & Leckman, J. F. (2014). Ecology of peace. In Leckman James, Panter-Brick Catherine, Rima Salah (Eds.) Pathways to Peace: The Transformative Power of Children and Families.  The MIT Press.
  3. Gordon, I. (2013) Can oxytocin improve core brain and behavioral features of ASD in children? In Decety Jean (Ed.) New Frontiers in Social Neuroscience. Foundation IPSEN. Springer.

   

  Invited Editorials in Peer-Reviewed Journals

  1. Koren, I. & Gordon, I. (2017). Going beyond the social stereotypes of hormones. Psychoneuroendocrinology.
  2. Gordon, I., Leckman, J. F., Berg, D. (2014). From Attachment to Groups - Tapping into the Neurobiology of our Interconnectedness. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 53(2), 130.

   

   

  Book Reviews

  1. Gordon, I., & Feldman, R. (2007). Handbook of preschool mental health: development, disorders, and treatment. Book Review. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 46(11), 1496-1497.

   

  Encyclopedia Contributions

  1. Gordon, I. (2011). Hippocampus. In Online Encyclopedia of Autism Spectrum Disorders. Springer.
  2. Gordon, I. (2011). Porkinje Cells. In Online Encyclopedia of Autism Spectrum Disorders. Springer.

   

  Special Contribution to Manuscripts

  Eisenstein, M. (2012). Treatments: In the waiting room. Nature491(7422), S14-S16. Gordon I. contributed a Figure based on preliminary data.

  תחומי מחקר

  Moderator M.a and Phd

  • Oxytocin
  • Social interactions in humans
  • Brain Imaging
  • Autism Spectrum Disorders
  • Behavioral Microanalysis
  • The physiological basis of group interactions
  הישג מחקרי

  ברכות על זכייתה במענק מחקר מהקרן הלאומית למדע (ISF) על הצעתה בנושא: הבנת ההשפעות הנוירולוגיות וההתנהגותיות של אוקסיטוצין בקרב ילדים עם אוטיזם, לשנים 2015-2020.

   

  ברכות לד"ר אילנית גורדון ופרופ' רות פלדמן על פרסום מאמרם שכותרתו:

  Intranasal Oxytocin Enhances Connectivity in the Neural Circuitry Supporting Social Motivation and Social Perception in Children with Autism

  בכתב העת היוקרתי Scientific Reports

  קישור למאמר: http://www.nature.com/articles/srep35054

  באמצעי התקשורת
  קרנות מחקר

  Research Grants

   

  2021-  מחקר אינגרטיבי על סנכרון בקרב מבוגרים אוטיסטים והשלכותיו על תפקודם החברתי: תיפוף משותף כפלטפורמה למדידת סנכרון מוחי, פיזיולוגי ומוטורי. 5 שנים:250000 למחקר. 36000 ש"ח תוספת לשיתוף פעולה בינלאומי

  2012-2016

  4-year award from The Binational Science Foundation (BSF) to study "Oxytocin, The Brain, and Autism". BSF Grant number 2011349 – with Drs. Kevin A. Pelphrey (PI), Ruth Feldman and James F. Leckman. Awarded - $180,000

   

  2015-2020

  ISF Grant (# 1726/15) to study the neural and behavioral mechanisms underlying oxytocin administration in children with autism: NIS 220,000 for 5 years. PI –Ilanit Gordon

   

  2015 –2017

  ISF Grant (# 2096/15) Lab equipment for a young researcher: Awarded NIS 325,000 from the ISF and NIS 325,000 from Bar Ilan University. PI – Ilanit Gordon

   

  2017

  Bar Ilan University’s Rector’s award for interdisciplinary research groups – “Eavesdropping on Humans and Hyraxes: Developing Automatic Methods for Analyzing and Predicting Social Structure from Diverse Auditory Data Sets”. Awarded 50,000NIS with Drs. Dana Atzil-Slonim. Lee Koren, Eshkol Refaeli, Sharon Ganot, Yossi Keshet & Eva Gilboa-Schechtman

  תאריך עדכון אחרון : 18/01/2024