פרופסור חבר וראש המעבדה למחקר פסיכו-קרדיולוגי

פרופ' נעה וילצ'ינסקי

פרופסור חבר וראש המעבדה למחקר פסיכו-קרדיולוגי
טלפון
פקס
03-7320524
דוא"ל
Noa.Vilchinsky@biu.ac.il
משרד
חדר 316
  קורות חיים
   
  EDUCATION
   

  Year

  Degree

  Institution

  1993 - 1997    

  B.A.

  Psychology (Major)

  Humanities (Minor)

  Tel Aviv University, Israel (cum laude)

  1998 - 2000          

  M.A.

  Rehabilitation Psychology

  Bar-Ilan University, Israel

  1999 - 2001        

  Ph.D.

  Bar-Ilan University, Israel

   

  Post–doc      The psycho-Cardiology Lab, Department of Cardiology,  Meir Medical Center, Kfar Saba, Israel

  THESIS:

  Religiosity and Mental Health: Meaning in life, fear of death and perceived social support as psychological mediators of the correlation between religious behavior, religious belief, well-being and distress.

  SUPERVISOR:

  Professor S. Kravetz

   
   

   

   

   

  פרסומים

   LIST OF PUBLICATIONS

    Books

  Revenson, T.A., Griva, K., Luszczynska, A., Morrison, V. Panagopoulu, E., Vilchinsky, N., & Hagedoorn, M. (2015). Caregiving in the Illness Context. Hampshire, England: Palgrave Macmillan.

  Chapters in Books

  1. Hasson-Ohayon, I., Vilchinsky, N. (2011). Cognitive behavioral therapy for people coping with chronic physical illnesses. In: S. Marom, E. Gilboa-Schechtman, N. Mor, & J. Mayers (Eds.), Cognitive behavioral therapy for adults: An integrative approach (283-309). Probook, Israel (in Hebrew).

  2. Vilchinsky, N. (2017). Self-Management in the Context of Cardiac Impairments. In: E. Martz, (Ed.), Promoting Self-Management of Chronic Impairments: Theories and Practice. Oxford: Oxford University Press.

  3. Vilchinsky, N. (2017). Stress and crisis intervention in the illness context. In S. Ayers, C. McManus, S. Newman, K. Petrie, T. A. Revenson, and J. Weinman (Eds.), Cambridge Handbook of Psychology, Health and Medicine - 3rd Edition. Cambridge: Cambridge University Press.

  4. Vilchinsky, N., & Dekel, R. (2017). Couples Coping with Cardiac-Induced PTSD: The need for a dyadic perspective. In S. Donato, (Eds.), When "We" are Stressed: A Dyadic Approach to Coping with Stressful Events. NOVA Science Publishers.

   

  Articles in periodicals

          Note: *= students

  1.  Florian, V., & Vilchinsky, N. (2001). Frequency of marital problems and their treatment difficulty: The Israeli therapists’ perspective. Society and Welfare, 21 281-309. [In Hebrew]

  2.  Vilchinsky, N., & Findler, L. (2004). Attitudes toward Israel’s Equal Rights for People with Disabilities Law: A multi-perspective approach. Rehabilitation Psychology, 49, 309–316.

  3.  Vilchinsky, N., & Kravetz, S. (2005). How are religious belief and behavior good for you? An investigation of mediators relating religion to mental health in a sample of Israeli Jewish students. Journal for the Scientific Study of Religion, 44, 459-471.

  4.  Findler, L., Vilchinsky, N., & Werner, S. (2007). The multidimensional attitudes scale toward persons with disabilities (MAS):  Construction and validation. Rehabilitation Counseling Bulletin, 30, 166-176.  

  5.  Vilchinsky, N, Werner, S, & Findler, L. (2010). Gender and attitudes toward people using wheelchairs: A multidimensional approach. Rehabilitation Counseling Bulletin, 53, 163-174.

  6.  Vilchinsky, N, Findler, L. & Werner, S. (2010). Attitudes toward people with disabilities: The perspective of attachment theory. Rehabilitation Psychology, 55, 298-306.

  7.  Vilchinsky, N., *Haze-Filderman, L., Leibowitz, M., *Reges, O., Khaskia, A., & Mosseri, M. (2010). Spousal support and cardiac patients’ Distress: The moderating role of attachment orientation. Journal of Family Psychology, 24, 508-512.

  8. Vilchinsky, N., Dekel, R., Leibowitz, M., *Reges, O., Khaskia, A., & Mosseri, M. (2011). Dynamics of support perceptions among couples coping with cardiac illness: The effect on recovery outcomes. Health Psychology, 30, 411–419. DOI: 10.1037/a0023453.

  9. *Reges, O., Vilchinsky, N., Leibowitz, M., Manor, D., Mosseri, M. & Kark, G., (2011). Perceptions of cause of illness in Acute Myocardial Infarction patients: A longitudinal study. Patients Education and Counseling, 85, 155–161. DOI:10.1016/j.pec.2010.12.022

  10. Vilchinsky, N., *Yaakov, M., *Sigawi, L., Leibowitz, M., *Reges, O., *Levit, O., Khaskia, A., & Mosseri, M. (2012). Preliminary evidence for the construct and concurrent validity of the DS14 in Hebrew. International Journal of Behavioral Medicine, 19, 234–240.   DOI 10.1007/s12529-011-9147-8.

  11. *Reges, O., Vilchinsky, N., Leibowitz, M., Khaskia, A., Mosseri, M. & Kark, G. (2013). Arab-Jewish differences in attending cardiac rehabilitation programs following acute coronary syndrome. International Journal of Cardiology, 163, 218-219.

  12. Vilchinsky, N., Dekel, R., *Asher, Z., Leibowitz, M. & Mosseri, M. (2013). The role of illness perceptions in the attachment-related process of affect regulation. Anxiety, Stress and Coping, 26, 314-329.

  13. Dekel, R., Vilchinsky, N., Liberman, G., Leibowitz, Khaskia, A., & Mosseri, M. (2013). Marital satisfaction and depression among couples following men’s acute coronary syndrome: Testing dyadic dynamics in a longitudinal design. British Journal of Health Psychology, 19, 347-362.

  14. *Reges, O., Vilchinsky, N., Leibowitz, M., Khaskia, A., Mosseri, M., & Kark, G. (2013). Illness cognition as a predictor of exercise habits and participation in cardiac prevention and rehabilitation programs after acute coronary syndrome. BMC Public Health, 13, 956-962.

  15. *Reges, O., Vilchinsky, N., Kark, G., Leibowitz, M., Khaskia, A., & Mosseri, M. (2013). Systemic determinants as barriers to participation in cardiac prevention and rehabilitation services after Acute Coronary Syndrome. International Journal of Cardiology, 168, 4865-4867.

  16. Hasson-Ohayon, I., *Hertz, Y., Vilchinsky, N., & Kravetz, S. (2014). Attitudes toward the sexuality of persons with physical versus psychiatric disabilities. Rehabilitation Psychology, 59, 236-241.

  17. *George, S., Vilchinsky, N., Tolmatcz, R., & Liberman, G. (2014). Sense of entitlement in couple relationship: A dyadic perspective. Journal of Family Psychology, 28, 193–203.

  18. *Reges, O., Vilchinsky, N., Leibowitz, M., Khaskia, A., Mosseri, M., & Kark, J. D. (2014). Identifying barriers to participation in cardiac prevention and rehabilitation programs via decision tree analysis: establishing targets for remedial interventions. Open Heart, 1, 1-6. e000097.‏

  19. Vilchinsky, N., Dekel, R., Revenson, T.A., Liberman, G. & Mosseri, M. (2015). Cardiac caregivers' burden and depressive symptoms: The moderational role of attachment orientations. Health Psychology, 34, 262–269.

  20. *Reges, O., Vilchinsky, N., Kark, G., Leibowitz, M., Khaskia, A., & Mosseri, M. (2015). Change in health behaviors following acute coronary syndrome: Arab-Jewish differences. European Journal of Preventive Cardiology, 1-10.

  21. Vilchinsky, N., Soskolne, V., *Taha-Fahum, A., Jeries, S. (2016). Dynamics of culture and health: Perceived behavioral control and differences in smoking behavior between Arab and Jewish cardiac patients in Israel, Socionomics

  22. *Fait, K., Vilchinsky, N., Dekel, R., Levi, N., Hod, H., & Matezky, S. (2016). Cardiac- Disease-Induced Post-Traumatic-Stress-Symptoms (CDI-PTSS) among patients' partners. Stress and  Health, 33, 169-176

  23. *George, S., Vilchinsky, N., Tolmatcz, R., Khaskia, A., Mosseri, & Hod, H. (2016). "It takes two to take:" Relational Entitlement, Caregiving Styles, and Cardiac Patients' medication taking. Journal of Family Psychology, 30, 743-751.

  24. *George, S., Vilchinsky, N., Raffaeli, E., Liberman, G., Khaskia, A., Mosseri, & Hod, H. (2016). Caregiving styles and anxiety among couples: Coping versus not coping with cardiac illness. Anxiety, Stress, and Coping, 30, 107-120.

  25. *Bar-Kalifa, E., *Bar-Kalifa, L., Raffaeli, E.,*George, S., Vilchinsky, N. (2016). Relational Entitlement Moderates the Associations between Support Matching and Perceived Partner Responsiveness. Journal of Research in Personality, 65, 1-10.

  26. Hilpert, P., Randall, A., Sorokowski, P., Atkins, D.C., Sorokowska, A., Agnieszka  Sorokowska; Khodabakhsh Ahmadi; Ahmad M. Algraibeh; Richmond Aryeetey; Anna Bertoni; Karim Bettache; Marta Błażejewska; Guy Bodenmann; Jessica Borders; Tiago S.Bortolini; Marina Butovskaya; Felipe N. Castro; Hakan Cetinkaya; Diana Cunha; Oana  A. David; Anita DeLongis; Fahd A. Dileym; Alejandra d. C. Domínguez Espinosa; Silvia Donato; Daria Dronova; Seda Dural; Maryanne Fisher; Tomasz Frackowiak; Evrim Gulbetekin; Aslıhan Hamamcıoğlu Akkaya; Karolina Hansen; Wallisen T. Hattori; Ivana Hromatko; Raffaella Iafrate; Bawo James; Feng Jiang; Charles O. Kimamo; David B. King; Fırat Koç; Amos Laar; Fívia d. A. Lopes; Rocio Martinez; Norbert Mesko; Natalya Molodovskaya; Fatemeh Moradi; Zahrasadat Motahari; Jean C. Natividade; Joseph Ntayi; Oluyinka Ojedokun; Mohd S. B. Omar-Fauzee; Ike Onyishi; Barış Özener; Anna   Paluszak; Alda Portugal; Ana P. Relvas; Muhammad Rizwan; Svjetlana Salkičević; Ivan     Sarmány- Schuller; Eftychia Stamkou; Stanislava Stoyanova; Denisa Šukolová; Nina Sutresna; Meri Tadinac; Andero Teras; Edna L. Tinoco Ponciano; Ritu Tripathi; Nachiketa Tripathi; Mamta Tripathi; Patricia R. Verdugo; Noa Vilchinsky; Feng Xu; Maria E. Yamamoto; Gyesook Yoo. (2016). The Associations of Dyadic Coping and Relationship Satisfaction Vary Between and Within Nations: A 35-Nation Study. Frontiers in Psychology, 7, 1-16.

  27. Vilchinsky, N., & *Shturm, M. (2016). Respect and dignity of patients in the medical settings. [In Hebrew]. Society and Welfare, 36, 477-502.

  28. *Peleg, S., Vilchinsky, N., Fisher, W.A., Khaskia, A., & Mosseri, M. (2016). Personality makes a difference: Attachment orientations moderate TPB predictions of medication adherence. Journal of Personality, 85, 867-879. 

  29. Vilchinsky, N., Ginsburg, K., Fait, K. & Foa, E. B. (2017). Cardiac- disease induced- PTSD: A systematic review. Clinical Psychology Review, 55, 92-106.  

  30. Vilchinsky, N. (2017). Undiagnosed, untreated, unknown: PTSD among cardiac patients' partners. Frontiers in Psychology, 8, 1-3.

  31. Vilchinsky, N., *Reges, O., Kark, J., Leibowitz, M., Khaskia, A., & Mosseri, M. (2018). Depression and anxiety as barriers to participation in cardiac prevention and rehabilitation services after Acute Coronary Syndrome. Journal of Cardiopulmonary Prevention and Rehabilitation.

  32*Fait, K., Vilchinsky, N., Dekel, R., Levi, N., Hod, H., & Matezky, S. (in press). Cardiac–disease-induced PTSD and Fear of illness progression: Capturing the unique nature of disease-related PTSD. General Hospital Psychiatry.

  33. Vilchinsky, N., *Horowitz, Y., *Bar-Kalifa, E., Hasson-Ohayon, I., Berlin, T. & Mosseri, M. (2018). Existentially-oriented group intervention for patients with heart failure (EXOGI-HF):  Intervention development and preliminary assessment. Journal of Cardiovascular Nursing.

  34. *George-Levi, S., *Peleg, S., Vilchinsky, N., Raffaeli, E., Khaskia, A., Mosseri, & Hod, H. (2020). Attachment insecurity hinders cardiac patients’ ability to receive partners’ care: A longitudinal dyadic study. Journal of Social and Personal Relationships,

  35. Cornelius, T., Vilchinsky, N., *Fait, K., Hod, H., & Matezky, S. (2020). Early exposure to cardiac treatment and distress among patients and their spouses. Frontiers in Psychology, 11.

  36. *Bei, E., Rotem O., & Vilchinsky, N. (2020). Providing care from afar: A growing yet understudied phenomenon in the caregiving field. Frontiers in Psychology.

   

  קורסים

  מבוא לפסיכולוגיה שיקומית- Introduction to Rehabilitation Psychology

  תורת הראיון-  Clinical Interviewing in the Medical settings

  התנסות שיקומית בשדה- Rehabilitation field experience

  התמודדות נפשית עם נכות ומחלות כרוניות- Coping with Illness and disability

  תחומי מחקר

  תחומי התמחות מדעיים:

  מנחה מ.א. ודוקטורט

  Moderator M.a and Phd

  1.     Psycho-cardiology: Coping with cardiac illnesses

  2.     Dyadic coping in times of illness

  3.     Caregiving 

  4.     Personality, health and illness

  5.     Cultural diversity, health and illness

  6.     Attitudes toward people with disabilities

  7.     Values in psychotherapy and rehabilitation

   

  הישג מחקרי

  ברכות על זכייתה במענק היוקרתי של האיחוד האירופי על מחקרה בתחום ה- Caregivers :

  European Union's Horizon 20/20 research and innovation program under the Marie Skłodowska-Curie grant agreement No 814072

  ENTWINE: Caregiving in Europe

   

   

   

   

  באמצעי התקשורת

  Media

  1. Vilchinsky, N. (2016). Caregiving. Haaretz. (Hebrew).
  2. Vilchinsky, N. (2015). Caregiving research network. European Health Psychologist. EHPS.
  3. Vilchinsky, N. (2015). Poor, lonely, depressed and having a heart attack- Women and cardiac illness. Haaretz. (Hebrew).
  4. Vilchinsky, N. (2008). Psychocardiology. Galileo. (Hebrew).
  5. Vilchinsky, N. (2007). Psychocardiology. Psychoactualia. The Israeli Psychological Association (Hebrew).
  6. Vilchinsky, N. & Findler, L. (2004). The readiness of the Israeli society to the implementation of the Israeli act for people with disabilities. Psychoactualia. The Israeli Psychological Association (Hebrew).
  7. Vilchinsky, N. (2003). The agony of the young rehabilitation psychologist. Psychoactualia. The Israeli Psychological Association (Hebrew).
  8. Vilchinsky, N. (1999). A society without disabilities. Haaretz. (Hebrew).

   

  קרנות מחקר

  2005 - The Peleg-Bilig Center for the Study of Family Well-Being, Bar-Ilan University

  2005 –IHF - The Israel Heart Fund

  2006 - IHF - The Israel Heart Fund

  2007 - IHF - The Israel Heart Fund

  2007- The National Institute for Health Policy (NIHP-ISRAEL

  2008- The National Institute for Health Policy (NIHP-ISRAEL

  2008 – IHF - The Israel Heart Fund

  2009 – IHF -The Israel Heart Fund

  2010 – IHF - The Israel Heart Fund

  2011 - IHF- The Israel Heart Fund

  2012           IFT- Israel Foundations Trustees.

  2012           ISF -Israel Science Foundation ("very good" grade).

  2014           European Health Psychology Society (EHPS)-Networking grant

  2016-2020  ISF-Israel Science Foundation.

  2016-2019  Ministry of Science, Technology and Space, Israel

  2017           ISF- CONFERENCE

  2018-2021  ITN- HORIZON 20/20- European Research Commission

  2019-2021  NIHP-Israel

  2021- פענוח האפקטים המיטביים של יחסים זוגיים: התרומה של תהליכי ויסות הדדי פסיכופיזיולוגיים להתמודדות והחלמה בקרב המתמודדים עם מחלות לב ובנות זוגם.

  3 שנים 250000 למחקר: 36353 ש"ח תוספת לשיתוף פעולה בינלאומי

   

   

  תאריך עדכון אחרון : 22/01/2024