יום פתוח למועמדים תואר שני

16/12/2013 - 13:00 - 31/12/2013 - 13:00