פסיכולוגיה- משפטים

פסיכולוגיה- משפטים

מסלול 4 שנתי חדש למספר מצומצם של תלמידים עם נתוני קבלה גבוהים במיוחד, המקנה תואר ראשון במשפטים ותואר ראשון בפסיכולוגיה במסלול המורחב או במסלול הדו חוגי. החיבור בין משפטים ופסיכולוגיה הינו אחד התחומים המעוררים בשנים האחרונות עניין רב הן מבחינה מחקרית, והן במדיניות ציבורית ובשדות הפרקטיים השונים בהם פועלים משפטנים ופסיכולוגים. המסלול מקנה כלי יסוד בהבנת שני עולמות התוכן המסלול מקנה כלים יסודיים להבנת העולם החברתי בו אנו חיים החל מהתמודדות עם בעיות השעה ועד להסדרת תהליכים חברתיים כוללניים המאפשרים התפתחות הפרט והקהילה תוך שמירה על האחר וזכויותיו. השילוב בין שני התארים מאפשר לבוגרי המסלול הן יציאה להתמחות בעריכת דין והן המשך לימודים לתואר שני בפסיכולוגיה.

תנאי קבלה

חישוב סיכויי קבלה

  •  תנאי קבלה לפסיכולוגיה מסלול דו חוגי סכם 75
  • חובה להציג ציון מבחן פסיכומטרי (עדיפות תינתן לנבחנים עד מועד מרץ/אפריל)
  • סף הקבלה בעברית עבור מועמדים לאוניברסיטה שלמדו בתיכון שבו שפת ההוראה לא היתה עברית יהיה 105 .למועמדים בעלי ציון בעברית של 104-84 ,אנחנו נציע קורסי קיץ מרוכזים שנועדו להעלות את רמת העברית שלהם. בסיום הקורס הם יידרשו להיבחן במבחן יע"ל/יעלנ"ט ולעמוד בסף הנדרש 105 ומעלה
  • תלמידי חו"ל -מבחן פסיכומטרי או -SAT ותעודת סיום/ בגרות מהתיכון בחו"ל. יש לפנות לבית הספר הבינלאומי לצורך המרת הנתונים והרשמה

תכנית הלימודים 

 דו-חוגי מובנה פסיכולוגיה-משפטים (לאחר תואר) שנה"ל  תשפ"ג

מס' קורס

שם הקורס

סמס' א'

סמס' ב'

שנתי

נ"ז

שנה א'

60-101

מבוא לפסיכולוגיה

2

0

1 ש"ש

2

60-101

מבוא לפסיכולוגיה- תרגיל

2

0

1 ש"ש

2

60-107

מבוא לפסיכולוגיה התפתחותית – א'

(מחייב צבירת 14 קופונים)

2

0

1 ש"ש

2

60-108

מבוא לפסיכולוגיה התפתחותית – ב'

 (מחייב צבירת 14 קופונים)

0

2

1 ש"ש

2

 

סה"כ  28 קופונים לכל השנה

 

 

 

 

סה"כ לשנה א'

 

4  ש"ש

20 נ"ז

שנה ב'

60-103

מבוא לפסיכולוגיה פיזיולוגית – א'

2

0

1 ש"ש

2

60-104

מבוא לפסיכולוגיה פיזיולוגית – ב'

0

2

1 ש"ש

2

60-105

מבוא לסטטיסטיקה

2

2

2 ש"ש

4

60-106

מבוא לסטטיסטיקה ושימושי מחשב- תרגיל

2

2

2 ש"ש

4

60-209

מבוא לפסיכולוגיה חברתית – א'

2

0

1 ש"ש

2

60-210

מבוא לפסיכולוגיה חברתית – ב'

0

2

1 ש"ש

2

 

סה"כ לשנה ב'

 

6 ש"ש

12

שנה ג'

60-190

סטטיסטיקה רב משתנית

2

0

1 ש"ש

2

60-190

סטטיסטיקה רב משתנית- תרגיל

2

0

1 ש"ש

2

60-212

מבוא לתיאוריות באישיות – א'

2

0

1 ש"ש

2

60-213

מבוא לתיאוריות באישיות – ב'

0

2

1 ש"ש

2

60-215

שיטות מחקר וניסויית

2

2

2 ש"ש

4

60-215

שיטות מחקר וניסויית- תרגיל

2

2

2 ש"ש

4

60-217

פסיכולוגיה קוגניטיבית  - א'

2

0

1 ש"ש

2

60-218

פסיכולוגיה קוגניטיבית -  ב'

0

2

1 ש"ש

2

 

סה"כ לשנה ג'

 

12 ש"ש

24 נ"ז

שנה ד'

60-305

מבוא לפסיכולוגיה אבנורמלית – א'

2

0

1 ש"ש

2

60-306

מבוא לפסיכולוגיה אבנורמלית – ב'

0

2

1 ש"ש

2

 

פרקטיקום

2

2

2 ש"ש

4

##

פטור מסמינר עיוני

 

 

 

 

##

פטור מקורס בחירה

 

 

 

 

 

קורס בחירה

0

2

1 ש"ש

2

 

סה"כ לשנה ד'

 

 

5 ש"ש

10 נ"ז

 

סה"כ לתואר

 

 

27 ש"ש

54 נ"ז

 

## הפטורים הנ"ל בכפוף ללמידת הסמינר בנושא משפט ופסיכולוגיה במסגרת הפקולטה למשפטים.

הקבלה לקורסי התנסות בשדה והתנסות במחקר דורשת מעבר תהליך מיון.

הנחייה לרישום הקורסים מפורטת באתר המחלקה (תחת לשונית תואר ראשון -התנסות בשדה/במחקר)

  • קורס התנסות בשדה שווה ערך לשני קורסי בחירה סמסטריאלים, מאחר ונלמד כקורס שנתי.  
  • קורס התנסות במחקר שווה ערך לקורס בחירה אחד סמסטריאלי.

 

לפרטים:  גב' ברקוביץ אהובית  טלפון: 035317672  דוא"ל: ahuvit.bercovich@biu.ac.il

להרשמה